W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenia ze zdarzeń

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

1.  Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej -  wzór wniosku do pobrania na dole strony

- w sekretariacie lub w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie,
lub ze strony internetowej komendy 

2.Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Węgrowa, ul. Rynek Mariacki 16 lub na konto Urzędu Miasta Węgrowa:

BANK PKO BP             75 1020 4476 0000 8902 0094 6004

Wpisując w tytule wpłaty: „Wydanie zaświadczenia z KP PSP w Węgrowie”

  Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

3.Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

- osobiście do KP PSP Węgrów,  I piętro, sekretariat.

     lub

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie, ul. Zwycięstwa 83, 07-100 Węgrów.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz  podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r., poz. 1827, z 2017r., poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku
o wydanie zaświadczenia.

 

 Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia
o interwencji jednostek straży pożarnej.

 

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015r., poz. 1844 z późn. zm.),
który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania,
w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu
wniosek​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_zdarzeniu.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2021 10:19 mł. asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaświadczenia ze zdarzeń 5.0 28.02.2022 13:29 mł. asp. Jarosław Domański
Zaświadczenia ze zdarzeń 4.0 25.01.2022 10:02 mł. asp. Jarosław Domański
Zaświadczenia ze zdarzeń 3.0 14.10.2021 12:11 mł. asp. Jarosław Domański
Zaświadczenia ze zdarzeń 2.0 14.10.2021 11:55 mł. asp. Jarosław Domański
Zaświadczenia ze zdarzeń 1.0 13.04.2021 10:19 mł. asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}