W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Mucha
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:  ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2021 10:16 mł. asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inspektor Ochrony Danych 1.0 13.04.2021 10:16 mł. asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie; adres: 07-100 Węgrów; tel.: (25) 308 11 10 lub (25) 308 11 22, e-mail; wegrow@mazowsze.straz.pl  jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Materiały

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
1​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_przez​_JOP.PDF 0.80MB
2. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
2​_Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożarowej​_mających​_dostęp​_do​_SWD​_PSP.pdf 0.19MB
3. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
3​_Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.36MB
4. Zasadnicza treść uzgodnień oraz informacje związane ze współadministrowaniem danymi osobowymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
4​_Zasadnicza​_treść​_uzgodnień.pdf 0.21MB
5. Podział obowiązków współadministratorów oraz zakres ich odpowiedzialności przy przetwarzaniu danych osobowych Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy KP PSP w Węgrowie.
Podział​_obowiązków​_współadministratorów​_oraz​_zakres​_ich​_odpowiedzialności​_przy​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_Kasy​_Zapomogowo-Pożyczkowej​_przy​_KP​_PSP​_w​_Węgrowie.docx 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.05.2022 09:21 asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Jarosław Domański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje związane ze współadministrowaniem 3.0 14.08.2023 14:46 asp. Jarosław Domański
Informacje związane ze współadministrowaniem 2.0 14.08.2023 14:45 asp. Jarosław Domański
Informacje związane ze współadministrowaniem 1.0 13.05.2022 09:21 asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Materiały

Klauzula informacyjna - Dla członków (strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w związku z wnioskowaniem o świadczenie ratownicze
Klauzula​_informacyjna​_-​_Dla​_członków​_(strażaków)​_Ochotniczej​_Straży​_Pożarnej​_(OSP)​_w​_związku​_z​_wnioskowaniem​_o​_świadczenie​_ratownicze​_.docx 0.04MB
PTO - 1. Klauzula informacyjna - ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnwj w Węgrowie
PTO​_-​_1​_OGÓLNA​_INFORMACJA​_O​_PRZETWARZANIU​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_PRZEZ​_KOMENDANTA​_POWIATOWEGO​_PAŃSTWOWEJ​_STRAŻY​_POŻARNEJ​_W​_WĘGROWIE.docx 0.02MB
PTO - 2. Klauzula informacyjna dot. monitoringu w obiekcie KP PSP w Węgrowie oraz pojazdach ratowniczo-gaśniczych
PTO​_-​_2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_monitoringu​_w​_obiekcie​_KP​_PSP​_w​_Węgrowie​_oraz​_pojazdach​_ratowniczo-gaśniczych.docx 0.02MB
PTO - 3. Klauzula informacyjna dot. skarg i wniosków
PTO​_-​_3​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_skarg​_i​_wniosków.docx 0.02MB
PTO - 4. Klauzula informacyjna dot. naborów do służby w PSP
PTO​_-​_4​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_naborów​_do​_służby​_w​_PSP.docx 0.02MB
PTO - 5. Klauzula informacyjna - dot. naboru do pracy w PSP
PTO​_-​_5​_Klauzula​_informacyjna​_-​_dot​_naboru​_do​_pracy​_w​_PSP.docx 0.02MB
PTO - 7. Klauzula informacyjna dot. osób zatrudnionych, pełniących służbę w KP PSP
PTO​_-​_7​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_osób​_zatrudnionych,​_pełniących​_służbę​_w​_KP​_PSP.doc 0.06MB
PTO - 8. Klauzula informacyjna dot. szkoleń organizowanych na podstawie prawnego obowiązku szkoleniowego ciążącego na administratorze , np. szkolenia OSP.
PTO​_-​_8​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_szkoleń​_organizowanych​_na​_podstawie​_prawnego​_obowiązku​_szkoleniowego​_ciążącego​_na​_administratorze​_,​_np​_szkolenia​_OSP.docx 0.02MB
PTO - 9. Klauzula informacyjna - kontrahenci
PTO​_-​_9​_Klauzula​_informacyjna​_-​_kontrahenci.docx 0.02MB
PTO - 10. Klauzula informacyjna do SIWZ
PTO​_-​_10​_Klauzula​_informacyjna​_do​_SIWZ.docx 0.04MB
PTO -11. Klauzula informacyjna -Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla członków OSP
PTO​_-11​_Klauzula​_informacyjna​_-Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_członków.odt 0.01MB
PTO -12. Kauzula informacyjna - do świadczeń ratowniczych OSP
PTO​_-12​_Kauzula​_informacyjna​_-​_do​_świadczen​_ratowniczych​_OSP.docx 0.02MB
PTO -13. Klauzula informacyjna - związana z realizacją zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PTO​_-13​_Klauzula​_informacyjna​_-​_związana​_z​_realizacją​_zadań​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych.docx 0.02MB
PTO - 14. Klauzula informacyjna - Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla świadków potwierdzających udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w związku z wnioskowaniem o świadczenie ratownicze
PTO​_-​_14​_Klauzula​_informacyjna​_-​_Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_świadków​_potwierdzających​_udział​_w​_działaniach​_ratowniczo-gaśniczych​_w​_związku​_z​_wnioskowaniem​_o​_świadczenie​_ratownicze.odt 0.01MB
PTO -15. Klauzula informacyjna - dot. udziału w zawodach i uczestników konkursów i turniejów
PTO​_-15​_Klauzulainformacyjna​_-​_dot​_udziału​_w​_zawodach​_i​_uczestników​_konkursów​_​_i​_turniejów.docx 0.01MB
PRZ - 2. Klauzula informacyjna - dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
PRZ​_-​_2​_Klauzula​_informacyjna​_-​_dot​_upoważnienia​_do​_przeprowadzenia​_czynności​_kontrolno-rozpoznawczych​_zgodnie​_z​_art​_23​_ustawy​_z​_dnia​_24​_sierpnia​_1991​_r​_o​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.docx 0.02MB
PRZ - 3. Klauzula informacyjna dot. upoważnienia do czynności kontrolno rozpoznawczych -odbiorowych
PRZ​_-​_3​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_upoważnienia​_do​_czynności​_kontrolno​_rozpoznawczych​_-odbiorowych.docx 0.02MB
PRZ - 4. Klauzula informacyjna dot. osób składających wnioski o udostępnienie informacji w trybie art. 267a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
PRZ​_-​_4​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_osób​_składających​_wnioski​_o​_udostępnienie​_informacji​_w​_trybie​_art​_267a​_ustawy​_z​_dnia​_27​_kwietnia​_2001​_r​_Prawo​_ochrony​_środowiska.docx 0.02MB
PRZ - 5. Klauzula informacyjna dot. osób składających do organu PSP informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej
PRZ​_-​_5​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_osób​_składających​_do​_organu​_PSP​_informacje​_o​_możliwości​_wystąpienia​_nieprawidłowości​_z​_zakresu​_ochrony​_przeciwpożarowej.docx 0.02MB
PRZ - 6. Klauzula informacyjna dot. przeprowadzonych postępowań administracyjnych lub czynności urzędowych zgodnie ze złożonym wnioskiem
PRZ​_-​_6​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_przeprowadzonych​_postępowań​_administracyjnych​_lub​_czynności​_urzędowych​_zgodnie​_ze​_złożonym​_wnioskiem.docx 0.02MB
PRZ - 7. Klauzula informacyjna - dot. milczącego załatwienia sprawy
PRZ​_-​_7​_Klauzula​_informacyjna​_-​_dot​_milczącego​_załatwienia​_sprawy.docx 0.02MB
PRZ - 8. Klauzula informacyjna dot. prewencji społecznej
PRZ​_-​_8​_Klauzula​_informacyjna​_dot​_prewencji​_społecznej.odt 0.01MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów​_Systemu​_Wspomagania​_Decyzji​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.02.2021 08:16 mł. asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 14.0 20.05.2022 10:04 asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 13.0 19.05.2022 15:41 asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 12.0 13.05.2022 10:21 asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 11.0 18.02.2022 10:23 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 10.0 10.02.2022 11:03 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 9.0 20.10.2021 10:50 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 8.0 14.10.2021 15:26 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 7.0 14.10.2021 12:38 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 6.0 14.10.2021 11:42 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 5.0 14.04.2021 14:38 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 4.0 14.04.2021 14:38 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 3.0 12.04.2021 12:35 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 2.0 02.03.2021 10:26 mł. asp. Jarosław Domański
Klauzula informacyjna 1.0 12.02.2021 08:16 mł. asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}