W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Kordynator dostępności (wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami) Marek Rudaś, e-mail: mrudas@straz.wegrow.pl
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków  dostępności cyfrowej odpowiada:  asp. Jarosław Domański, e-mail: jdomanski@straz.wegrow.pl
 • Telefon: 25 308 11 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Adres: ul. Domaniewska 40
  02-672 Warszawa
 • E-mail: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 22 55 95 104

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Do budynku prowadzi 1 wejście od placu zewnętrznego od ul. Zwycięstwa. Wjazd na plac z prawej strony komendy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed wejściem znajduje się domofon do Sekretariatu Komendanta Powiatowego oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze prowadzący do SK KP PSP w Węgrowie.

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu SK KP PSP na parterze przez funkcjonariusza PSP w Węgrowie, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I piętro budynku.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą wejść do obiektu z psem przewodnikiem.

Materiały

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Rapoń​_o​_stanie​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 3.72MB
Plan działania na rzecz poprawy dostępności na lata 2022-2023
Plan​_działania​_na​_lata​_2022-2023.pdf 0.68MB
Tekst łatwy do czytania
Tekst​_łatwy​_do​_czytania.pdf 0.15MB
Tekst odczytywany maszynowo
Informacja​_dla​_osób​_z​_niepełnosprawnościami​_(3).docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 08:40 mł. asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 11.05.2023 14:44 asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 12.0 30.03.2023 13:19 asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 11.0 22.02.2023 14:54 asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 10.0 31.03.2022 13:59 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 9.0 31.03.2022 13:58 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2022 13:51 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 7.0 14.10.2021 14:08 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 6.0 14.10.2021 14:03 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 5.0 14.10.2021 13:49 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 4.0 14.10.2021 13:49 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 3.0 14.10.2021 13:38 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 2.0 14.10.2021 11:57 mł. asp. Jarosław Domański
Deklaracja dostępności 1.0 18.05.2021 08:40 mł. asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}