W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Komendy Powiatowej PSP w Wołominie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Komendy Powiatowej PSP w Wołominie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: bryg. Marcin Żwirkowski.
 • E-mail: operacyjna@pspwolomin.pl
 • Telefon: (22) 76 13 347

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się w Wołominie przy ul. Sasina 15 gdzie również znajdują się dwie bramy wjazdowe dla pojazdów i osób pieszych. Wejście do głównego,  piętrowego  budynku znajduje od strony ulicy Sasina.

Obiekt KP PSP Wołomin dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku przez wejście przy Powiatowym Stanowisku Kierowania (odpowiednia informacja została umieszczona przy głównym wejściu do budynku), gdzie nie występują progi i schody uniemożliwiające lub utrudniające swobodną komunikację wewnątrz budynku.

Interesant będący osobą niepełnosprawną np. poruszającą się na wózku inwalidzkim przyjmowany i obsługiwany jest przez pracownika Komendy na poziomie parteru w przygotowanym do tego celu pokoju przy głównym wejściu do budynku wyposażonym w stanowisko komputerowe i oddzielną toaletę. W budynku Komendy na poziomie parteru szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych zapewnia możliwość swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 14:17 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Marcin Żwirkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 13.03.2024 15:27 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 8.0 09.03.2023 15:30 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 7.0 09.03.2023 15:28 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 6.0 10.03.2022 12:17 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 5.0 10.03.2022 12:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 4.0 10.03.2022 11:58 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 3.0 10.03.2022 11:57 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 2.0 10.03.2022 11:13 bryg. Marcin Żwirkowski
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 14:17 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}