W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obchody Dnia Strażaka

21.05.2021

W dniu 21 maja 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie obyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się pod patronatem Starosty Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka.

Na pierwszym planie przy mównicy wita gości Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, w tle zaproszeni goście

O godz.14.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie rozpoczął się uroczysty apel, który poprzedziła poranna Msza Święta o godzinie 7:00 w intencji strażaków.
Główne uroczystości rozpoczęto od  złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości mł. bryg. Kamila Haczkura. Meldunek odebrał – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie bryg. mgr inż. Marcin Konecki Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.  Po podniesieniu Flagi Państwowej i odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło przywitanie zaproszonych gości, którego dokonał Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego - bryg. Jarosław Kłak.
Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli:

 • Michał Prószyński – Szef Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Bryg. Marcin Konecki – przedstawiciel KW PSP w Warszawie Naczelnik Wydziału Kadr
 • Adam Lubiak – Starosta Wołomiński
 • Adam Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu
 • Paweł Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 • mł. insp. Marek Ujazda – Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
 • Paweł Bednarczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie
 • Katarzyna Rostek – V-ce Burmistrz Miasta Kobyłki
 • Krzysztof Dobrzyniecki - Zastępca Burmistrza Radzymina
 • Rafał Mathiak – Wójt Gminy Klembów
 • Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów
 • Karol Rajewski – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Wołomin
 • Ks. Piotr Połomski – Kapelan Powiatowy Strażaków
 • Jarosław Gorczyca –Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Wołominie

Następnie przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie st. bryg Bogusław Majchrzak, nawiązał w nim do ogromnego zaufania, jakim strażaków darzy społeczeństwo. Na zakończenie podziękował Staroście Wołomińskiemu za objęcie patronatem uroczystości. Wyrazy wdzięczności skierował również do pracowników cywilnych, strażaków zawodowych i strażaków z ochotniczych straży pożarnych za codzienny trud pracy i służby, a także zmaganie się z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie następujących odznaczeń za długoletnią służbę oraz za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej dla strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej:
- Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
- Medal honorowy im. Bolesława Chomicza
- Złoty Medal za Zasługi Pożarnictwa
- Srebrny Medal za Zasługi Pożarnictwa
- Brązowy Medal za Zasługi Pożarnictwa
- Dyplom Komendanta Głównego
- Odznaki Strażak Wzorowy dla OSP.
     Po nadaniu odznaczeń przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusach:
- oficerskim
- aspirantów
- podoficerskim
- szeregowych
W następnej kolejności Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak wręczył Staroście Wołomińskiemu Panu Adamowi Lubiakowi statuetkę w dowód uznania za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście dziękując za trud wkładany w pełnienie służby, oddanie i poświęcenie. Po odprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku nastąpiło zakończenie uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Wołominie.
W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli także przedstawiciele podmiotów współdziałających z KP PSP w Wołominie oraz strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu wołomińskiego.

Opracowała: st. str. Aleksandra Kaszuba
Zdjęcia: bryg. Marcin Żwirkowski

Zdjęcia (6)