W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie interesantów - poradnik petenta

1. Wydawanie dokumentów do celów emerytalnych byłych funkcjonariuszy lub pracowników. Osoba zgłaszająca się powinna posiadać:
> dowód osobisty,
> inne dokumenty potwierdzające pracę w tut. Komendzie,
> zeznania dwóch świadków pracujących razem z osobą zainteresowaną w tut. Komendzie (w przypadku braku dokumentów potwierdzających pracę w Komendzie).

Kontakt:  mgr Sylwia Krajewska tel. +48 47 711 8535

 

2.   Osoby zainteresowane kształceniem w szkołach pożarniczych mogą otrzymać wzory dokumentów potrzebnych do złożenia podania o przyjęcia w danej szkole oraz uzyskać informację o szkołach pożarniczych na terenie kraju.

Kontakt: mgr Sylwia Krajewska tel: +48 47 711 8535

 

3.   Osoby zainteresowane mogą uzyskać porady w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowychZakres informacji:
> porady związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie wymagań przeciwpożarowych,
> odbiory techniczne obiektów (wymagania w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i uzgodnień, instalacji użytkowych, warunków ewakuacji, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, oznakowania, dojazdy pożarowe, zaopatrzenie wodne itd...)
> wymagania ogólne w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dla obiektów i terenów istniejących , ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, terenów leśnych
> wymagania w zakresie organizacji imprez masowych w rozumieniu Ustawy o imprezach  masowych,

Kontakt: mł. kpt. Mateusz Czarnowski tel: +48 47 711 8520

 

W celu uzyskania innych, prawnie dostępnych informacji, można dzwonić pod numer centrali
+48 47 711 8501,
 bądź do odpowiedniej komórki lub kontaktować się osobiście z osobami funkcyjnymi tut. Komendy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 12:08 kpt. Paweł Gwardiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie interesantów - poradnik petenta 1.0 07.12.2020 12:08 kpt. Paweł Gwardiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}