W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia KRRiT

Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sięga 29 grudnia 1992 roku. Wówczas to Sejm uchwalił ustawę o radiofonii i telewizji, która weszła w życie 1 marca 1993 roku.

Ustawa powoływała do życia Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji. Wcześniej przygotowano projekt zmiany przepisów konstytucyjnych, wpisujący KRRiT do ustawy zasadniczej.

KRRiT rozpoczęła działalność 28 kwietnia 1993 roku. Do grudnia 2005 roku składała się z dziewięciu członków, reprezentujących różne środowiska społeczne i polityczne. Czterech z nich powoływał Sejm, dwóch Senat, a trzech - Prezydent. Kadencja każdego z członków KRRiT trwała sześć lat. Co dwa lata odnawiany był składu KRRiT w 1/3.

Zgodnie z obowiązującą od 27 grudnia 1995 roku nowelizacją ustawy, przewodniczącego KRRiT wybierali członkowie ze swego grona bezwzględną większością głosów. 30 grudnia 2005 roku wygasła kadencja dotychczasowych członków KRRiT na mocy przepisów ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i tele­wizji (Dz.U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2258).

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów, KRRiT składa się z 5 członków (dwóch wyznacza Prezydent RP, dwóch Sejm RP i jednego Senat RP) wybieranych na kadencję 6-letnią. Przewodniczącego KRRiT wybiera Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (zmiana wprowadzona ustawą z 25 kwietnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego)

SKŁAD KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI OD 1993 ROKU

Lp.
Imię i nazwisko
Organ powołujący
Czas trwania kadencji
Pełnione funkcje w KRRiT
         
1.
Marek Markiewicz
Prezydent RP
19.04.1993 – 23.09.1994
Przewodniczący - 19.04.1993 – 01.03.1994
2.
Maciej Iłowiecki (zmarł 23 grudnia 2023 r.)
Prezydent RP
19.04.1993 – 23.09.1994
Zastępca Przewodniczącego -
19.04.1993 – 23.09.1994
3.
Ryszard Bender (zmarł 24 lutego 2016 r.)
Prezydent RP
19.04.1993 – 22.07.1994
Przewodniczący - 30.03.1994 – 21.07.1994
4.
Lech Dymarski
Sejm RP
03.04.1993 – 02.04.1995
 
5.
Marek Siwiec
Sejm RP
03.04.1993 – 10.01.1996
 
6.
Andrzej Zarębski (zmarł 22 marca 2023 r.)
Sejm RP
01.04.1993 – 21.04.1999
Sekretarz - 19.04.1993 – 21.04.1999
7.
Bolesław Sulik
(zmarł 22 maja 2012 r.)
Sejm RP
03.04.1993 – 21.04.1999
Zastępca Przewodniczącego -
10.05.1995 – 28.12.1995
Przewodniczący - 28.12.1995 – 21.04.1999
8.
Ryszard Miazek
(zmarł 29 października 2020 r.)
Senat RP
01.04.1993 – 10.05.1996
Zastępca Przewodniczącego -
11.01.1996 – 10.05.1996
9.
Jan Szafraniec
Senat RP
01.04.1993 – 05.04.1995
 
Prezydent RP
14.04.1995 – 18.04.1999
 
10.
Janusz Zaorski
Prezydent RP
22.07.1994 – 10.05.1995
Przewodniczący - 22.07.1994 – 10.05.1995
11.
Tomasz Kwiatkowski
Prezydent RP
26.09.1994 – 10.04.1995
 
12.
Henryk Andracki
(zmarł 10 października 2019 r.)
Prezydent RP
26.09.1994 – 18.04.1997
 
13.
Witold Graboś
Senat RP
05.04.1995 – 05.04.2001
Zastępca Przewodniczącego -
14.10.1998 – 06.07.1999
14.
Michał Strąk
Sejm RP
03.04.1995 – 02.04.2001
 
15.
Marek Jurek
Prezydent RP
10.05.1995 – 09.05.2001
Przewodniczący - 10.05.1995 – 28.12.1995
16.
Robert Kwiatkowski
Sejm RP
16.02.1996 – 02.04.1997
 
Prezydent RP
19.04.1997 – 25.06.1998
 
17.
Witold Knychalski
(zmarł 12 września 2006 r.)
Senat RP
12.07.1996 – 01.04.1997
 
18.
Jan Sęk
Senat RP
03.04.1997 – 08.05.2003
Zastępca Przewodniczącego -
od 13.07.1999
19.
Adam Halber
(zmarł 25 lutego 2015 r.)
Sejm RP
10.04.1997 – 24.07.2003
 
20.
Waldemar Dubaniowski
Prezydent RP
11.09.1998 – 30.04.2003
 
21.
Juliusz Braun
Sejm RP
21.04.1999 – 06.05.2005
Przewodniczący - 06.07.1999 - 26.03.2003
22.
Jarosław Sellin
Sejm RP
21.04.1999 – 06.05.2005
 
23.
Włodzimierz Czarzasty
Prezydent RP
10.05.1999 – 19.01.2005
Sekretarz - 23.03.2000 -  26.08.2004
24.
Aleksander Łuczak (zmarł 15 marca 2023 r.)
Sejm RP
12.04.2001 – 30.12.2005*
Zastępca Przewodniczącego -
od 05.06.2003
25
Lech Jaworski
Senat RP
25.04.2001 – 30.12.2005*
 
26.
Danuta Waniek
Prezydent RP
15.05.2001 – 30.12.2005*
Przewodnicząca od 26.03.2003
27.
Sławomira Łozińska
Prezydent RP
30.04.2003 – 30.12.2005*
 
28.
Tomasz Goban - Klas
Senat RP
08.05.2003 – 30.09.2004
 
29.
Ryszard Ulicki (zmarł 2 sierpnia 2016 r.)
Sejm RP
24.07.2003 – 30.12.2005*
 
30.
Ryszard Sławiński
Senat RP
18.11.2004 –  30.12.2005*
 
31.
Anna Szydłowska-Żurawska
Prezydent RP
19.01.2005 – 31.07.2005
 
32.
Andrzej Kneifel
Sejm RP
06.05.2005 – 30.12.2005*
 
33.
Andrzej Zieliński
Sejm RP
06.05.2005 – 30.12.2005*
 
34.
Stanisław Jędrzejewski
Prezydent RP
1.08.2005 – 30.12.2005*
 
35.
Tomasz Borysiuk
Sejm RP
27.01.2006 – 04.08.2010
 
36.
Lech Stanisław Haydukiewicz
Sejm RP
27.01.2006 – 04.08.2010
 
37.
Witold Kołodziejski
Senat RP
30.01.2006 – 04.08.2010
Przewodniczący od 23.10.2007 r. do 04.08.2010 r.
38.
Elżbieta Kruk
Prezydent RP
31.01.2006 – 26.09.2007
Przewodnicząca od 31.01.2006 r. do 28.03.2006 r. oraz od 17.05.2006 r. do   26.09.2007 r.
39.
Wojciech Dziomdziora
Prezydent RP
31.01.2006 – 18.09.2007
 
40.
Piotr Marian Boroń
Prezydent RP
18.09.2007 – 04.08.2010
 
41.
Barbara Bubula
Prezydent RP
26.09.2007 – 04.08.2010
 
42.
Jan Dworak
Prezydent RP
04.08.2010 – 3.08.2016
 Przewodniczący od 10.08.2010 r.
43.
Krzysztof Luft
Prezydent RP
04.08.2010 – 3.08.2016
 
44.
Stefan Józef Pastuszka (zmarł 10.10.2019 r.)
Senat RP
04.08.2010 –03.08.2016
 
45.
Witold Graboś
Sejm RP
04.08.2010 – 03.08.2016
 Zastępca Przewodniczącego - od 21.09.2010 r.
46.
Sławomir Rogowski
Sejm RP
04.08.2010 – 03.08.2016
 
47. Witold Kołodziejski Sejm RP 22.07.2016 - 03.10.2022 Przewodniczący od 19.09.2016 r.
48. Teresa Bochwic Senat RP 22.07.2016 - 03.10.2022 Zastępca Przewodniczącego - od 27.09.2016 r.
49. Elżbieta Więcławska-Sauk Sejm RP 22.07.2016 - 03.10.2022  
50. Janusz Kawecki Prezydent RP 12.09.2016** - 03.10.2022  
51. Andrzej Sabatowski Prezydent RP 12.09.2016** - 03.10.2022  
52. Tadeusz Kowalski Senat RP 04.08.2022  
53. Agnieszka Glapiak Sejm RP 15.09.2022  
54. Maciej Świrski Sejm RP 15.09.2022  
55. Hanna Karp Prezydent RP 03.10.2022  
56. Marzena Paczuska Prezydent RP 03.10.2022  

 

 * - na mocy ustawy Sejmu RP z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji i jej ogłoszeniem 30 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2258)

** - data powołania Janusza Kaweckiego oraz Andrzeja Sabatowskiego w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Prezydenta RP. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała postanowienie o powołaniu 13.09.2016 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2021 16:27 tbrykczynska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Teresa Brykczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia KRRiT 11.0 05.01.2024 10:46 joanna.szejka@krrit.gov.pl
Historia KRRiT 10.0 28.12.2023 15:48 joanna.szejka@krrit.gov.pl
Historia KRRiT 9.0 22.03.2023 15:50 tbrykczynska
Historia KRRiT 8.0 15.03.2023 20:19 tbrykczynska
Historia KRRiT 7.0 07.10.2022 12:06 tbrykczynska
Historia KRRiT 6.0 07.10.2022 11:50 tbrykczynska
Historia KRRiT 5.0 07.05.2021 14:17 tbrykczynska
Historia KRRiT 4.0 29.03.2021 12:50 administrator gov.pl
Historia KRRiT 3.0 29.03.2021 12:49 administrator gov.pl
Historia KRRiT 2.0 09.03.2021 08:18 kczuczman
Historia KRRiT 1.0 21.01.2021 16:27 tbrykczynska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}