W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularze koncesyjne

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 604 (obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych. Integralną częścią rozporządzenia są załączniki zawierające wzory formularzy, na jakich należy składać wnioski o udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. Nowelizacja rozporządzenia objęła również wzory formularzy nr 1, 5, 5a, 6, 7, 10, 11, 12.

1. Koncesja na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy

Formularz 1  (pdf)

Formularz 1  (exel)

Formularz 2  (pdf)

Formularz 2  (exel)

Formularz 5 (pdf)

Formularz 5 (exel)

Formularz 7 (pdf)

Formularz 7 (exel)

2. Koncesja na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

Formularz 1  (pdf)

Formularz 1  (exel)

Formularz 2  (pdf)

Formularz 2  (exel)

Formularz 5 (pdf)

Formularz 5 (exel)

Formularz 7a (pdf)

Formularz 7a (exel)

3. Koncesja na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

Formularz 1  (pdf)

Formularz 1  (exel)

Formularz 2  (pdf)

Formularz 2  (exel)

Formularz 5a (pdf)

Formularz 5a (exel)

4. Koncesja na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną

Formularz 1  (pdf)

Formularz 1  (exel)

Formularz 2  (pdf)

Formularz 2  (exel)

Formularz 5 (pdf)

Formularz 5 (exel)

Formularz 8 (pdf)

Formularz 8 (exel)

5. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (sieci TVK)

Formularz 1  (pdf)

Formularz 1  (exel)

Formularz 2  (pdf)

Formularz 2  (exel)

Formularz 6 (pdf)

Formularz 6 (exel)

Formularz 9 (pdf)

Formularz 9 (exel)
 

6. Zmiana koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą

Formularz 7 (pdf)

Formularz 7 (exel)

Formularz 10 (pdf)

Formularz 10 (exel)

7. Zmiana koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

Formularz 7a (pdf)

Formularz 7a (exel)

Formularz 10 (pdf)

Formularz 10 (exel)

8. Zmiana koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

Formularz 12 (pdf)

Formularz 12 (exel)

9. Zmiana koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną

Formularz 11 (pdf)

Formularz 11 (exel)

 

Wnioski o udzielenie lub zmianę koncesji można składać także drogą elektroniczną za pomocą skrzynki ePUAP:

Pismo do podmiotu publicznego poprzez skrzynkę ePUAP


Druki formularzy można uzyskać w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9 (w dni robocze w godzinach 10.00 - 15.00) lub pobrać ze strony internetowej KRRiT (tabela powyżej).

W sprawach wniosków koncesyjnych, informacji udziela Departament Regulacji:

·   programy naziemne:                                                   22 597 30 89

·   programy satelitarne:                                                 22 597 30 98

·   programy w sieciach telekomunikacyjnych:           22 597 30 98

{"register":{"columns":[]}}