W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Inne adresy do wysłania wniosku o informację publiczną:

1) pocztą elektroniczną na adres: Informacja.publiczna@krrit.gov.pl
2) za pośrednictwem Skrzynki EPUAP
3) pocztą na adres:
    Biuro KRRiT
    Skwer kar. S. Wyszyńskiego 9
    01-015 Warszawa

Udostępnienie informacji na przesłany wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 13:11 tbrykczynska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Teresa Brykczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 2.0 18.01.2022 15:17 tbrykczynska
Uzyskaj informację publiczną 1.0 29.10.2021 13:11 tbrykczynska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}