W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekty edukacyjne Fundacji Dbam o Mój Zasięg

20.04.2021

Fundacja Dbam o Mój Zasięg zajmuje się edukacją w zakresie higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Upowszechnia wyniki badań, prowadzi szkolenia, kampanie społeczne i projekty edukacyjne.

Na pierwszym planie widoczne dłonie - jedna trzyma tablet, druga go dotyka palcami.

Fundacja realizuje szkolenia i wykłady na terenie całej Polski Korzystają z nich przedszkola i szkoły, oraz rozmaite firmy, gdyż problem nałogowego korzystania z nowych technologii może dotyczyć każdego użytkownika, bez względu na wiek.

Fundację Dbam o Mój Zasięg tworzą eksperci z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, neurobiologii i komunikacji społecznej. Pozwala to zaoferować szerokie wsparcie dla przedszkoli i szkół, gmin i miast, instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego. Organizacja prowadzi, samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. Na ich podstawie opracowuje programy szkoleń, materiały edukacyjne i kampanie społeczne. Ze strony internetowej fundacji: https://dbamomojzasieg.pl/, można pobrać wiele aktualnych, przygotowanych w formie plakatów, materiałów pomocniczych. Są wśród nich m.in. zasady higieny cyfrowej, informacje o problemach nadużywania smartfonów, czy symptomy fonoholizmu.

Współpraca ze szkołami zaowocowała projektami badawczymi “Młodzi Cyfrowi”„Cyfrowi rodzice”.  Każdorazowo brało w nich udział blisko 2 tysiące placówek edukacyjnych z prawie 300 powiatów, czyli kilkadziesiąt tysięcy uczniów w wieku od 10 do 19 lat. Fundacja pomaga także tworzyć i realizować kampanie społeczne i projekty badawczo-edukacyjne o ogólnopolskim zasięgu.

W lutym 2021 r., Fundacja Dbam o Mój Zasięg uruchomiła projekt pod hasłem Szkoła odpowiedzialna cyfrowo, wspierający szkoły w odpowiedzialnym wdrażaniu nowych technologii. Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, poprzez wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Ponad to zwraca uwagę na  bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych oraz działania wychowawcze szkoły Nacisk kładziony jest również na  wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.  

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej – czytamy w opisie przedsięwzięcia.

Aby stać się Szkołą Odpowiedzialną Cyfrowo wystarczy rozwijać umiejętności w 7 obszarach:

  1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
  2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
  3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz edukacji w celu redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
  4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad korzystania z Internetu na terenie szkoły.
  5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
  6. Nauka kompetencji przyszłości.
  7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, wystarczy rejestracja na dedykowanej mu stronie.

{"register":{"columns":[]}}