W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przewodniczący KRRiT wzywa spółki z polską koncesją do przedstawienia swojej struktury kapitałowej

21.10.2021

Realizując postanowienia uchwały KRRiT nr 230/2021 z dnia 22 września 2021 r. Przewodniczący KRRiT wzywa wszystkie spółki medialne, posiadające koncesje w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce, do przedstawienia swojej aktualnej struktury własnościowej.

Komunikat KRRiT, w tle kółka ze znaku geograficznego KRRiT

Przedłożona dokumentacja musi uwzględniać strukturę własnościową po stronie wspólników/udziałowców/akcjonariuszy spółki, a także ich wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy i ich dalszych kolejnych wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, w szczególności ze wskazaniem procentowej wielkości udziałów/akcji oraz siedzib lub stałego miejsca zamieszkania wymienionych podmiotów.

Jednocześnie należy nadesłać pełną listę podmiotów dominujących w stosunku do Spółki (wraz z podaniem ich siedziby lub stałego miejsca zamieszkania) w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz aktualną treść umowy Spółki/statutu Spółki.

 

{"register":{"columns":[]}}