W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Pierwsze Mieszkanie

Podstawowe założenia

Jeśli jesteś gotów kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny – od 1 lipca 2023 r. będziesz mógł skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%, czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego. Jeśli planujesz to w perspektywie następnych kilku lat – od tego samego momentu możesz oszczędzać na ich zakup na Koncie Mieszkaniowym. 

Zasady bezpiecznego kredytu 2%

 • Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
 • Kredyt możesz wykorzystać na mieszkanie/dom jednorodzinny na rynku pierwotnym i wtórnym.
 • Kredyt możesz otrzymać do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.
 • Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego możesz korzystać przez 10 lat. 
 • Masz dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.
 • Ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat jest zminimalizowane, co przekłada się na poprawę Twojej zdolności kredytowej.
 • Marża banku nie może być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych, które bank oferuje.
 • Możesz skorzystać z tego kredytu do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Zasady Konta Mieszkaniowego

 • Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).
 • W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji. 
 • Możliwe wpłaty w różnej wysokości.
 • Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa. Brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach.
 • Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. 
 • W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończył się przed 18 rokiem życia, termin 5 lat biegnie od urodzin.

Ustawa określi warunki i zasady, na jakich będzie można udzielać kredytu.

grafika z czteroma ikonkami z korzyściami: pierwsza - realizacja marzeń o własnych czterech katach, druga - oszczędności wzbogacone o premię mieszkaniową, trzecia - większa zdolność kredytowa, czwarta - minimalizacja ryzyka wzrostu raty po okresie dopłat

Dla kogo

Z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego będziesz mógł skorzystać jeśli:

 • nie ukończyłeś 45 roku życia, 
 • nie posiadasz i nie miałeś mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku przy bezpiecznym kredycie 2%, spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.


Z Konta Mieszkaniowego będziesz mógł też skorzystać, jeśli w jednym posiadanym niewielkim mieszkaniu mieszkasz z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci – mieszkanie o powierzchni:

 • do 50 m2 w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci,
 • do 75 m2 – rodzin z trojgiem dzieci,
 • do 90 m2 – rodzin z czworgiem dzieci,
 • bez limitu m2 w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Krok po kroku – jak skorzystać z programu

Przepisy, które umożliwiają ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i otworzenie Konta Mieszkaniowego, wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

 
By móc skorzystać z tych instrumentów, trzeba będzie udać się do banku, który:

 • przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • wprowadzi instrumenty do swojej oferty produktowej.

Korzyści

 • Realizacja marzeń o własnych czterech kątach.
 • Posiadanie oszczędności wzbogaconych o premię mieszkaniową. 
 • Większa zdolność kredytowa.
 • Minimalizacja ryzyka wzrostu raty po okresie dopłat. 

Terminy

Pytania ogólne dot. Programu Pierwsze Mieszkanie

Czy są limity ceny na m2 mieszkania?

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego.

Dlaczego zdecydowano się na limit wieku?

Środki budżetowe jakie planujemy przeznaczyć na program nie są nieograniczone. Musimy więc dystrybuować je tak, aby trafiły tam gdzie są najbardziej potrzebne. Tę grupę definiujemy właśnie w przedziale wiekowym do 45 lat. To właśnie jest okres, kiedy najczęściej stabilizuje się nasza sytuacja finansowa i kiedy podejmujemy decyzję o założeniu rodziny.

Skończę 45 lat w czerwcu 2023 r. Czy będę mógł wziąć udział w programie?

Udział w programie będą mogły wziąć osoby, które w dniu przystąpienia nie mają ukończonych 45 lat.

Czy będzie ustalona maksymalna prowizja oraz marża banków w programie?

Nie przewiduje się określenia maksymalnej prowizji lub marży banków za prowadzenie instrumentów w ramach instrumentu bezpieczny kredyt 2%. W przepisach przewiduje się jednak zakaz stosowania przez banki wyższej marzy i prowizji niż w kredytach udzielanych poza programem. W zakresie drugiego proponowanego instrumentu, tj. Konta Mieszkaniowego,  zakłada się, że bank nie pobierze od oszczędzającego opłat i prowizji.

Od kiedy będę mogła wziąć preferencyjny kredyt na pierwsze mieszkanie lub założyć Konto Mieszkaniowe?

Zakładamy, że nie później niż w III kwartale 2023 r.  

Jakie banki będą brały udział w programie?

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu.

Jestem współwłaścicielem mieszkania. Mogę skorzystać z programu?

W chwili obecnej zakładamy, że osoby posiadające nieznaczny udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania (nabyty w drodze dziedziczenia) i niezamieszkujące w tym mieszkaniu, będą mogły skorzystać z programu.  

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego – w takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Nie, taki kredytobiorca nie spełni warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.  Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego w przypadku posiadania mieszkania o metrażu nie większym niż wskazany w projekcie ustawy.

Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu?

Tak, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w projekcie ustawy.
Konto Mieszkaniowe prowadzone jest na rzecz osoby fizycznej w PLN. Bezpieczny kredyt 2% będzie mógł zostać udzielony jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP. Poza terytorium RP obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie kredytu wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Czy można skorzystać równocześnie z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego?

Projekt ustawy nie wyklucza jednoczesnego korzystania z obu instrumentów w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie”. Podkreślić jednak należy, iż warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wobec powyższego należy zauważyć, że w przypadku zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2% i zakupienia nieruchomości za pomocą środków tego kredytu, zainteresowany nie jest już w stanie spełnić wspomnianego warunku przy chęci skorzystania z instrumentu Konto Mieszkaniowe. MRiT nie widzi natomiast aktualnie przeszkód w skorzystaniu z instrumentu Konto Mieszkaniowe w celu zgromadzenia oszczędności, a następnie zawarcie z bankiem kredytującym umowy bezpiecznego kredytu 2% i przeznaczenie zgromadzonych na koncie środków jako wkładu własnego na nabycie mieszkania. Dodać także należy, że bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% udzielany ma być do 2027 r., podczas gdy Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone co najmniej 3 lata.

Czy program obejmie samotnych rodziców z dzieckiem lub pary żyjącej w niesformalizowanym związku?

Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizyczne. Natomiast kredyt skierowany jest do gospodarstw domowych – singli, czy osób wspólnie wychowujących dzieci. Proponowane rozwiązania nie wykluczają wskazanej grupy w udziale w programie.

Pytania dot. bezpiecznego kredytu 2%

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Jakie muszę spełnić warunki, by uzyskać kredyt?

Kredytobiorca powinien:
•    posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
•    przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 - nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 - nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 - w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Czy przy bezpiecznym kredycie 2% jest wymagany wkład własny, a jeśli tak, to jakiej wysokości?

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Czy mogę połączyć kredyt z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat do rat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny. Przy czym kredytobiorcom bezpiecznego kredytu 2% nie będą przysługiwały spłaty rodzinne.

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniosę dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej. 

Co się stanie gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy moja rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

 

Czy będą mi przysługiwać spłaty rodzinne przy kredycie?

W przypadku zawarcia umowy bezpiecznego kredytu 2% nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, mogę ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%?

Warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje.

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł. 

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Posiadam już kredyt. Czy przewidujecie Państwo możliwość refinansowania już zakupionej nieruchomości z wykorzystaniem nowego programu?

W chwili obecnej zakłada się, że instrument bezpieczny kredyt 2% skierowany będzie do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są strona umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Zgodnie z aktualnymi założeniami bezpieczny kredyt 2% jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Należy zaznaczyć, że w przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Jestem kredytobiorcą, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Zakłada się, że bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową?

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.
Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe.

Czy biorąc bezpieczny kredyt 2% mogę wnieść działkę jako wkład własny?

Tak, z tym że jeżeli wartość działki przekracza 200 tys. zł  wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na dokończenie budowy domu?

W toku posiedzenia Sejmu RP przyjęto poprawkę zakładającą m.in. możliwość udzielenia bezpiecznego kredytu 2%:

 • w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;
 • w kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Na podstawie jakich założeń i wyliczeń założono, że państwo będzie dopłacać różnicę poziomu powyżej 2%, a nie np. 3% lub 1%?

Punktem odniesienia do przyjmowanych rozwiązań był okres sprzed pandemii, kiedy stopa WIBOR 3M kształtowała się na stabilnym poziomie 2-3%. Instrument został skonstruowany tak, by warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii.

Czy program (bezpieczny kredyt 2%) nie stanie się elitarny ze względu na kalkulowanie zdolności kredytowej?

Każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego. Instrument został tak skonstruowany, aby warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii. W okresie przed pandemii nie występowało zjawisko elitarności kredytów.

Czy zniknie kłopot niskiej zdolności kredytowej Polaków?

Bezpieczny kredyt 2% przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia.

Co z osobami które teraz wzięły kredyt i spłacają ogromne raty?

Dla tych osób wprowadzono już wakacje kredytowe. Dla osób w szczególnie trudnej sytuacji istnieje też Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Czy mając TBS można starać się o kredyt 2%?

Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%.

Czy nieruchomości posiadane za granica będą również brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu?

Nie, państwo nie dysponuje narzędziami, które mogłyby skutecznie sprawdzić posiadanie nieruchomości poza granicami kraju.

Co w przypadku, gdy kredyt 2% bierze singiel spełniający wszystkie warunki, ale np. po 3 latach dopłat wchodzi w związek małżeński z osobą która już posiada nieruchomość?

Obecny projekt ustawy zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Czy mogę sprzedać takie mieszkanie zanim minie 10 lat? Co się stanie jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty?

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć?

Rozwiązania określone w programie „Pierwsze Mieszkanie” skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Projekt ustawy nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Czy można nadpłacać kredyt 2%?

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

 • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
 • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego),
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 tys. zł,
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.
Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny w czasie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%?

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% ze współkredytobiorcami np. rodzicami, żeby poprawić swoją zdolność kredytową?

Projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości.

Jestem w związku nieformalnym. Czy mogę wziąć samodzielny kredyt na ½ mieszkania, a moja partnerka samodzielny kredyt na jego drugą połowę?

Projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości. Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Jestem właścicielem mieszkania, a moja żona nie. Mamy rozdzielność majątkową. Czy moja żona może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków.

Czy rządowy kredyty nie "rozejdą" się w ciągu jednego dnia?

Projektowane przepisy zakładają, że zainteresowanie będzie się kształtować na poziomie 30-40 tys. kredytów rocznie.

Pytania dot. Konta Mieszkaniowego

Czy pieniądze z Konta Mieszkaniowego można wykorzystać na zakup nieruchomości przed upływem 3 lat.

W chwili obecnej zakładamy, że okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Wypłata środków przez oszczędzającego przed upływem minimalnego okresu oszczędzania może spowodować brak prawa do finansowego wsparcia w ramach programu.

Przykłady

Bezpieczny kredyt 2%
 

Po lewej rysunek małżeństwa z dzieckiem w wózku i napis: Ania i Bartek, rodzice rocznego Maciusia. Po prawej ikony: banknoty i monety oraz napis: kwota kredytu 550 tys. zł; kalendarz oraz napis: okres spłaty kredytu 30 lat; kalkulator i znak % oraz napis: oprocentowanie kredytu (z gwiazdką, która odnosi do treści: oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46%, przykład dla aktualnej oferty w Banku Pekao S.A., dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10%, uwzględnienie składnika marży); ręka trzymająca banknoty oraz napis: pierwsza rata bez dopłaty 5405,28 zł, taka sama ikona na zielonym tle oraz napis: pierwsza rata po dopłacie 2832,19 zł; kalkulator i znak % oraz napis: rata stała po 10 latach: 3172,74 zł i dwie gwiazdki, które odnoszą do treści: przy założeniu, że warunki zostają bez zmian

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%. W okresie 10 lat dopłata od rządu pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł. 

Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na annuitet*). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.

Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4213,44 zł.

*raty annuitetowe to schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości.

Konto Mieszkaniowe
 

Po lewej nagłówek: 1 rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 12 m-cach 12 000 zł, premia mieszkaniowa 624 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Poniżej nagłówek: 2 rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 24 m-cach 24 000 zł, premia mieszkaniowa 2400 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Poniżej nagłówek: kolejny rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 36 m-cach 36 000 zł, premia mieszkaniowa 5328 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Po prawej rysunek biegnącego mężczyzny i napis: Jan oszczędza na mieszkanie

Pan Jan regularnie odkładał po 1000 zł miesięcznie. W ciągu roku odłożył 12 000 zł. Inflacja w danym roku przykładowo wyniosła 9,6%. Naliczona premia mieszkaniowa wyniesie 624 zł. W kolejnym roku pan Jan dalej wpłacał po 1000 zł. Zaoszczędził kolejne 12 000 zł, a jego wpłacony kapitał to 24 000 zł. Przyjmując, że inflacja pozostanie na tym samym poziomie jego premia mieszkaniowa powiększy się o 1776 zł i wyniesie 2400 zł. W kolejnym roku, przy takich samych wpłatach i inflacji, kapitał wyniesie już 36000 a premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł.

Jednocześnie, przez cały okres oszczędzania gromadzone środki będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki. Oznacza to, że pan Jan nie zapłaci 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Planowane wejście w życie ustawy to 1 lipca 2023 r. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce: Rządowy Proces Legislacyjny (numer projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD479). Z ww. materiałami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

{"register":{"columns":[]}}