W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Pierwsze Mieszkanie

Podstawowe założenia

Jeśli jesteś gotów kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny – od 1 lipca 2023 r. możesz skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%, czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego. Jeśli planujesz to w perspektywie następnych kilku lat – od tego samego momentu możesz oszczędzać na ich zakup na Koncie Mieszkaniowym. 

Krok po kroku – jak skorzystać z programu

Na górze na niebieskim tle napis: Chcesz skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% lub Konta Mieszkaniowego? Na dole, pod napisem, po lewej stronie na zielonym tle ikona kartki i pióra i tekst: Sprawdź na stronie BGK listę banków, które przystąpiły do programu (zawarły odpowiednią umowę z BGK). Pod napisem rysunek uśmiechniętego mężczyzny w okularach z czerwoną teczką aktową pod pachą. Na środku grafiki rysunek młodej kobiety z telefonem komórkowym w ręku, pod rysunkiem na zielonym tle ikona dwojga ludzi, między nimi znak %, i tekst: Odwiedź lub skontaktuj się z oddziałem banku, który wprowadził do swojej oferty bezpieczny kredyt 2% i/lub Konto Mieszkaniowe. Po prawej stronie grafiki na zielonym tle ikona kartki papieru i pióro oraz tekst: W przypadku bezpiecznego kredytu 2% skompletuj dokumenty wskazane przez doradcę bankowego zgodne z wewnętrznymi procedurami banku (np. potwierdzające sytuację finansową, źródło dochodu, informację o kredytowanej nieruchomości). Pod napisem rysunek żurawia na budowie stawiającego budynek. W stopce logo Programu Pierwsze Mieszkanie i Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 

Przepisy, które umożliwiają ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i otworzenie Konta Mieszkaniowego, weszły w życie 1 lipca 2023 r.

 

Informacja o bankach, które przystąpiły do programu, jest dostępna na stronie internetowej BGK.

Zasady bezpiecznego kredytu 2%

 • Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
 • Kredyt możesz wykorzystać na mieszkanie/dom jednorodzinny na rynku pierwotnym i wtórnym.
 • Kredyt możesz otrzymać do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.
 • Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego możesz korzystać przez 10 lat. 
 • Masz dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.
 • Ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat jest zminimalizowane, co przekłada się na poprawę Twojej zdolności kredytowej.
 • Marża banku nie może być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych, które bank oferuje.
 • Możesz skorzystać z tego kredytu do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Przykład - bezpieczny kredyt 2%

Po lewej rysunek małżeństwa z dzieckiem w wózku i napis: Ania i Bartek, rodzice rocznego Maciusia. Po prawej ikony: banknoty i monety oraz napis: kwota kredytu 550 tys. zł; kalendarz oraz napis: okres spłaty kredytu 30 lat; kalkulator i znak % oraz napis: oprocentowanie kredytu 8,46% (z gwiazdką, która odnosi do treści: oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (oferta przykładowa); dla ustalenia dopłaty przyjęto wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej w wysokości 0,9 oprocentowania rynkowego przy założeniu, że oprocentowanie kredytu odpowiada średniemu oprocentowaniu kredytów o stałej stopie udzielanych przez banki w poprzednim kwartale; ręka trzymająca banknoty oraz napis: pierwsza rata bez dopłaty 5405,28 zł, taka sama ikona na zielonym tle oraz napis: pierwsza rata po dopłacie 2832,19 zł; kalkulator i znak % oraz napis: rata stała po 10 latach: 3172,74 zł i dwie gwiazdki, które odnoszą do treści: przy założeniu, że warunki zostają bez zmian

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%. W okresie 10 lat dopłata od rządu pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł. 

Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na annuitet*). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.

Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4213,44 zł.

*raty annuitetowe to schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości.

Bezpieczny kredyt 2% a wkład własny

Maksymalny wkład własny przy bezpiecznym kredycie 2% to 200 tys. zł.

Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To dodatkowe ułatwienie w dojściu do własności pierwszego domu lub mieszkania.

W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK, suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt. Zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywać się będzie wraz z podpisaniem umowy bezpiecznego kredytu.

Zasady Konta Mieszkaniowego

 • Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).
 • W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji. 
 • Możliwe wpłaty w różnej wysokości.
 • Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa.
 • Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. 
 • W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończył się przed 18 rokiem życia, termin 5 lat biegnie od urodzin.
 • Konto można założyć dla dziecka bez względu na posiadanie prawa własności mieszkania przez rodziców.

Ustawa określa warunki i zasady, na jakich można udzielać kredytu.

Przykład - Konto Mieszkaniowe

Po lewej nagłówek: 1 rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 12 m-cach 12 000 zł, premia mieszkaniowa 624 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Poniżej nagłówek: 2 rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 24 m-cach 24 000 zł, premia mieszkaniowa 2400 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Poniżej nagłówek: kolejny rok oszczędzania, pod nim: miesięczna składka 1000 zł, po 36 m-cach 36 000 zł, premia mieszkaniowa 5328 zł (przypis: inflacja wyniosła 9,6% bez podatku Belki). Po prawej rysunek biegnącego mężczyzny i napis: Jan oszczędza na mieszkanie

Pan Jan regularnie odkładał po 1000 zł miesięcznie. W ciągu roku odłożył 12 000 zł. Inflacja w danym roku przykładowo wyniosła 9,6%. Naliczona premia mieszkaniowa wyniesie 624 zł. W kolejnym roku pan Jan dalej wpłacał po 1000 zł. Zaoszczędził kolejne 12 000 zł, a jego wpłacony kapitał to 24 000 zł. Przyjmując, że inflacja pozostanie na tym samym poziomie jego premia mieszkaniowa powiększy się o 1776 zł i wyniesie 2400 zł. W kolejnym roku, przy takich samych wpłatach i inflacji, kapitał wyniesie już 36000 a premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł.

Jednocześnie, przez cały okres oszczędzania gromadzone środki będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki. Oznacza to, że pan Jan nie zapłaci 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.

 

grafika z czteroma ikonkami z korzyściami: pierwsza - realizacja marzeń o własnych czterech katach, druga - oszczędności wzbogacone o premię mieszkaniową, trzecia - większa zdolność kredytowa, czwarta - minimalizacja ryzyka wzrostu raty po okresie dopłat

Dla kogo

Z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego możesz skorzystać jeśli:

 • nie ukończyłeś 45 roku życia, 
 • nie posiadasz i nie miałeś mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku przy bezpiecznym kredycie 2%, spełnić musi przynajmniej jedno z nich.


Z Konta Mieszkaniowego możesz też skorzystać, jeśli w jednym posiadanym niewielkim mieszkaniu mieszkasz z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci – mieszkanie o powierzchni:

 • do 50 m2 w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci,
 • do 75 m2 – rodzin z trojgiem dzieci,
 • do 90 m2 – rodzin z czworgiem dzieci,
 • bez limitu m2 w przypadku rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Korzyści

 • Realizacja marzeń o własnych czterech kątach.
 • Posiadanie oszczędności wzbogaconych o premię mieszkaniową. 
 • Większa zdolność kredytowa.
 • Minimalizacja ryzyka wzrostu raty po okresie dopłat. 

Terminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114).

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114).

 

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na poniższe pytania nie stanowią wykładni prawa w odniesieniu do indywidualnych przypadków, lecz ogólną interpretację przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zmieniającej ustawę z dnia z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Ostateczna ocena spełnienia warunków programu „Pierwsze Mieszkanie” należy do banku biorącego udział w programie. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank podejmie decyzję o możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% i założenia Konta Mieszkaniowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie bierze udziału w tym procesie.

Stronami umowy o bezpieczny kredyt 2% lub prowadzenie Konta Mieszkaniowego są kredytobiorca/oszczędzający i bank udzielający kredytu lub prowadzący Konto. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie jest stroną takiej umowy, nie bierze udziału w procesie udzielenia kredytu lub otworzenia Konta. W związku z powyższym wszelkie pytania w sprawie zapisów umowy należy kierować do banku, z którym taka umowa została zawarta.

 

„Pierwsze Mieszkanie” – ogólnie

 

Czy są limity ceny na m2 mieszkania?

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Również w przypadku połączenia bezpiecznego kredytu 2% i gwarancji wkładu własnego kredytobiorcy.

Dlaczego zdecydowano się na limit wieku?

Środki budżetowe jakie planujemy przeznaczyć na program nie są nieograniczone. Musimy więc dystrybuować je tak, aby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Tę grupę definiujemy w przedziale wiekowym do 45 lat. To jest okres, kiedy najczęściej stabilizuje się sytuacja finansowa i kiedy podejmowana jest decyzja o założeniu rodziny.

Skończę 45 lat w czerwcu 2023 r. Czy będę mógł wziąć udział w programie?

Udział w programie mogą wziąć osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% lub zawarcia umowy prowadzenia Konta Mieszkaniowego, nie mają ukończonych 45 lat.

Od kiedy będzie można wziąć bezpieczny kredyt 2% lub założyć Konto Mieszkaniowe? Gdzie należy składać wnioski?

Przepisy ustawy weszły w życie 1 lipca 2023 r. Wnioski należy składać w bankach, które przystąpią do programu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie będzie brało udziału w tym procesie.  Lista banków została opublikowana na stronie internetowej BGK. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Linki:

Jakie banki będą brały udział w programie?

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu. Z listą banków, które biorą udział w programie można zapoznać się na stronie internetowej BGK:

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Jestem współwłaścicielem mieszkania. Mogę skorzystać z programu?

Osoby posiadające (obecnie oraz w przeszłości) udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, mogą skorzystać z programu. W przypadku bezpiecznego kredytu 2% dodatkowym warunkiem jest niezamieszkiwanie w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość udziałów przypadających potencjalnemu kredytobiorcy potwierdzona zostanie poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub poprzez okazanie postanowienia sądu, który prowadził postępowanie spadkowe. W obu dokumentach wskazana zostanie wysokość faktycznie odziedziczonych udziałów. Przekazanie środków pieniężnych osobie uprawnionej do otrzymania zachowku nie powoduje obniżenia posiadanych udziałów w nieruchomości. W ocenie resortu rozwoju i technologii, do czasu otrzymania ww. dokumentów potwierdzających wysokość udziałów nie należy mówić o posiadaniu udziałów w nieruchomości w rozumieniu przepisów dotyczących bezpiecznego kredytu 2%, gdyż spadkobierca nie może nimi jeszcze zarządzać, a ewentualny spadek może zostać odrzucony.

Podkreślić należy fakt, że osoba, która spadek przyjęła, a następnie oddała go pozostałym spadkobiercom np. w toku podziału spadku lub na mocy umowy darowizny, była właścicielem pierwotnie przyjętych udziałów. Wyłącznie odrzucenie spadku w ustawowym terminie sprawia, że nie nabywa się dziedziczonych udziałów.

Udziały nabyte w drodze innej niż dziedziczenie (np. darowizna, umowa dożywocia, zamiana nieruchomości, zamiana udziałów nabytych w drodze dziedziczenia) nie pozwalają na udział w programie, podobnie jak posiadanie udziałów w więcej niż jednej nieruchomości mieszkalnej.

Posiadanie udziałów nie większych niż 50% nabytych w części poprzez dziedziczenie, a w części na mocy umowy darowizny nie pozwala na udział w programie.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Istnieje także możliwość skorzystania z programu w przypadku posiadania prawa współwłasności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

W przypadku Konta Mieszkaniowego warunki ustawy uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności (lub spółdzielcze prawo) do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa:

 • nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo
 • nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo
 • nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo
 • w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci.
Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to czy mogę skorzystać z programu?

Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego – w takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2 (dwoje dzieci), 75m2 (troje dzieci) i 90m2 (czworo dzieci). Dla rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Z obu instrumentów programu mogą skorzystać także osoby posiadające w przeszłości udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania nabyty w drodze dziedziczenia, które nie zamieszkują w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.
Ponadto można skorzystać z programu, gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe nabyli w drodze dziedziczenia lub darowizny prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i zbyli je przed ukończeniem 18 lat.

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania w przeszłości prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Nie, taki kredytobiorca nie spełnia warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.  Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego w przypadku posiadania mieszkania o metrażu nie większym niż wskazany w ustawie.

Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu?

Tak, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Ustawa nie wyklucza z udziału w programie obcokrajowców, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe prowadzone jest poza terytorium Polski to obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Konto Mieszkaniowe prowadzone jest na rzecz osoby fizycznej w złotych. Bezpieczny kredyt 2% również będzie mógł zostać udzielony w złotych. 

Czy można skorzystać równocześnie z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego?

Ustawa nie wyklucza jednoczesnego korzystania z obu instrumentów w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jednak warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. W przypadku zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2%, zainteresowany nie jest już w stanie spełnić wspomnianego warunku przy chęci skorzystania z Konta Mieszkaniowego. Nie widzimy natomiast aktualnie przeszkód w skorzystaniu z Konta Mieszkaniowego w celu zgromadzenia oszczędności, a następnie zawarcie z bankiem kredytującym umowy bezpiecznego kredytu 2% i przeznaczenie zgromadzonych na koncie środków jako wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% udzielany ma być do 2027 r., podczas gdy Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone co najmniej 3 lata.

Czy program obejmie samotnych rodziców z dzieckiem lub pary żyjące w niesformalizowanym związku?

Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizycznej. Natomiast bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do gospodarstw domowych, czyli singli, małżeństw, czy osób wspólnie wychowujących dzieci. Samotny rodzic z dzieckiem również może wziąć udział w programie – jako singiel.

Jak Ministerstwo definiuje gospodarstwo domowe?

Na gruncie ustawy przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. Przez małżonków rozumie się także osoby pozostające w separacji faktycznej oraz separacji prawnej. Para w związku nieformalnym niewychowująca wspólnego dziecka nie jest gospodarstwem domowym na gruncie ustawy. Gospodarstwem domowym nie jest również potencjalny kredytobiorca wraz z rodzicami/rodzeństwem/znajomym.

 

Bezpieczny kredyt 2% – ogólnie

Jakie zdarzenia spowodują, że utracę prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%?

Okoliczności powodujące wygaśnięcie prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% zostały wymienione w art. 9b ust. 12 ww. ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Są to:

 1. prawomocne skazanie za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2%;
 2. brak rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytym lub wybudowanym mieszkaniu albo domu jednorodzinnym w terminie 24 miesięcy od dnia zakończenia budowy lub nabycia prawa własności mieszkania/domu;
 3. w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
 • zbycie prawa własności nabytego mieszkania lub domu jednorodzinnego zakupionego lub wybudowanego za pomocą środków z kredytu (z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców,
 • zbycie spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu jednorodzinnego, nabytego z wykorzystaniem środków kredytu, z wyłączeniem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców,
 • zmiana sposobu użytkowania mieszkania/domu lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 • nabycie prawa własności innego mieszkania/domu, w tym spółdzielczego prawa do innego mieszkania albo domu, chyba że prawo to zostało nabyte (wyłącznie) w drodze dziedziczenia,
 • wynajęcie mieszkania/domu (także jego części) lub jego użyczenie innej osobie lub jego użyczenie – jak wskazano w odpowiedzi na pytanie „Czy moja partnerka może się do mnie wprowadzić? Nie jesteśmy małżeństwem ani nie posiadamy dzieci” wprowadzenie się np. partnera/rodzica/przyszłego męża czy żony nie spowoduje utraty dopłaty do rat kredytu,
 • zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytym mieszkaniu/domu na okres co najmniej 12 miesięcy,
 • udostępnienie nabytego mieszkania/domu do zamieszkiwania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego z kredytobiorcą, osobie która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia kredytu prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą, a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunku nieposiadanie prawa własności innego mieszkania/domu,
 • ogłoszenie upadłości kredytobiorcy,
 • zaprzestanie bycia stroną umowy kredytowej przez kredytobiorcę, chyba że wydarzenie nastąpiło w wyniku jego śmierci,
 • dokonanie przedterminowej spłaty kredytu, chyba że spłaty dokonano po 3 latach od jego udzielenia lub spłata dotyczy części objętej gwarancją lub łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,
 • nastąpiła zmiana oprocentowania ze stałego na zmienne.

W wyniku powyższych zdarzeń dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia danego zdarzenia, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Podpisałem umowę o bezpieczny kredyt 2% w banku X i jeszcze nie wypłacono mi środków. W międzyczasie otrzymałem lepszą ofertę z banku Y. Czy mogę rozwiązać umowę o bezpieczny kredyt 2% i podpisać nową w drugim banku bez utraty prawa do dopłat do rat?

W przypadku odstąpienia od umowy o bezpieczny kredyt 2% w terminie wskazanym w tejże umowie (w przypadku, gdy w umowie kredytowej przewidziano taką możliwość) umowę uważa się za niezawartą a klienta niebędącego stroną umowy. W takiej sytuacji klient uprawniony jest do podpisania umowy o bezpieczny kredyt 2% z innym bankiem kredytującym. Niedopuszczalne jest natomiast pozostawanie jednocześnie stroną więcej niż jednej umowy o bezpieczny kredyt 2% tj. w pierwszej kolejności musi dojść do wypowiedzenia umowy w pierwszym banku kredytującym, a następnie do podpisania umowy w kolejnym banku kredytującym. W przypadku, gdy kredytobiorca nie odstąpił od wcześniej podpisanej umowy (lub odstąpił z winy dewelopera), pierwsza podpisana umowa uprawnia do stosowania dopłat, a kolejna jest niezgodna z ustawą i do tej umowy dopłaty nie przysługują. Bank kredytujący, z którym klient zawarł umowę o bezpieczny kredyt 2%, a następnie odstąpił od niej w przewidzianym przez tę umowę terminie, powinien był niezwłocznie usunąć tę umowę z ewidencji dopłat.

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do gospodarstw domowych, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się singla, małżeństwo lub parę w związku nieformalnym wychowującą co najmniej jedno wspólne dziecko. W myśl ustawy para w związku nieformalnym niewychowująca wspólnego dziecka nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego.

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony osobie, która:

 • nie ukończyła 45 lat (w przypadku małżeństw i rodziców wspólnego dziecka ten warunek musi zostać spełniony przez przynajmniej jednego z kredytobiorców);
 • nie posiada i przed tym dniem nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo (dotyczy również spółdzielczego prawa do lokalu);
 • nie jest ani nie była stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium RP albo poza terytorium RP jeśli posiada obywatelstwo polskie lub nie posiada obywatelstwo polskiego, ale prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, a kredyt jest jej udzielany wspólnie z tą osobą.
Jakie muszę spełnić warunki, by uzyskać kredyt?

Osoba ubiegająca się o bezpieczny kredyt 2%:

 1. powinna posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
 2. przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 • nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie może jej przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 1. w dniu złożenia wniosku nie może mieć ukończone 45 lat.
W jakim momencie następuje rezerwacja środków z limitu dla bezpiecznych kredytów 2%? Czy dowiem się kiedy limit na dany rok został wyczerpany?

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na bezpieczny kredyt 2% został określony w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W 2024 r. na sfinansowanie dopłat do rat kredytów przewidziano kwotę 941 mln zł. Wydatki na bezpieczne kredyty 2% udzielone w 2023 r. zostaną rozliczone w 2024 r. Zakłada się, że łączna kwota udzielonych dopłat do rat kredytów w latach 2024-2033 wyniesie ponad 12,2 mld zł.

W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% bank kredytujący wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do rat tego kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2% w danym roku, gdy osiągnięte zostanie 90% limitu na dany rok. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia informacji banki kredytujące wstrzymają przyjmowanie wniosków o bezpieczny kredyt 2%. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Limit jest przypisywany do kredytobiorcy na etapie wniosku, co oznacza, że potencjalny kredytobiorca ma przyznany limit, do którego ma uprawnienie zawarcia umowy kredytu. Od momentu zawarcia umowy o bezpieczny kredyt 2% bank kredytujący ma 7 dni na zgłoszenie podpisanej umowy do ewidencji dopłat.

1 stycznia 2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Wstrzymanie przyjmowania przez banki niniejszych wniosków nastąpiło z dniem następującym po dniu ogłoszenia komunikatu, tj. 2 stycznia br.

 

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

 

Czy można nadpłacać bezpieczny kredyt 2%?

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

 • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu lub
 • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”), lub
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, tj. 200 tys. zł, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Wskazane warunki, wynikające z art. 9b ust. 12 pkt 3 lit j ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114) należy rozpatrywać oddzielnie tzn. spełnienie choćby jednego z nich przez rzeczową nadpłatę uchroni kredytobiorcę bezpiecznego kredytu 2% przed utratą dopłat do rat tego kredytu.
Informujemy jednocześnie, że przedmiotowa ustawa nie określa wysokości nadpłat oraz ograniczeń w tym zakresie po upływie 3 lat od dnia udzielenia bezpiecznego kredytu 2%. Wysokość ta ustalana jest pomiędzy stronami umowy kredytowej, tj. pomiędzy kredytobiorcą a bankiem kredytującym.

Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny na nabycie nieruchomości w czasie trwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%?

Nie. Nabycie kolejnej nieruchomości mieszkalnej w trakcie trwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia, chyba że nieruchomość mieszkalna została nabyta w drodze dziedziczenia. Nabycie nieruchomości niemieszkalnej nie skutkuje utratą prawa do dopłat.

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2%?

Działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Ograniczenie uwzględnia także adres zarejestrowanej działalności w mieszkaniu/domu sfinansowanym bezpiecznym kredytem 2%. Jeśli kredytobiorca nie korzystał z gwarancji wkładu własnego, bądź spłacił kapitał w wysokości odpowiadającej gwarancji, zarejestrowanie działalności gospodarczej, jak również prowadzenie takiej działalności w danej nieruchomości mieszkalnej jest możliwe. Warunkiem jest aby prowadzenie działalności gospodarczej nie uniemożliwiało zaspokojenia potrzeb mieszkalnych w nabytej nieruchomości.

Jak szybko muszę się wprowadzić do nieruchomości kupionej z bezpiecznego kredytu 2%?

Kredytobiorca powinien wprowadzić się do nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia:

 • zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
 • nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przeciwnym wypadku utraci prawo do dopłat do rat kredytu.

Pracuję za granicą i zarabiam w innej walucie niż złoty. Czy będę mógł skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wyłącznie w walucie polskiej. To do banku kredytującego należy decyzja czy udzieli kredytu w złotych osobie zarabiającej w innej walucie, jednak zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredytu hipotecznego udziela się w walucie dochodu.

Posiadam już kredyt. Czy przewidujecie Państwo możliwość refinansowania już zakupionej nieruchomości z wykorzystaniem nowego programu?

Bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kupiłem mieszkanie korzystając z bezpiecznego kredytu 2%. Po kilku miesiącach okazuje się, że muszę zaopiekować się rodzicem/siostrą. Jeżeli zamieszka ze mną stracę dopłaty do kredytu?

Nie. Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny osobie, która w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu prowadziła z nim wspólnie gospodarstwo domowe. Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. Wobec powyższego wprowadzenie się rodzica/siostry do nieruchomości nabytej z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2% nie powoduje utraty dopłat do rat tego kredytu.

Ustawa odnosi się wyłącznie do faktu zamieszkiwania osoby trzeciej w mieszkaniu zakupionym z użyciem środków z bezpiecznego kredytu 2%. Fakt zameldowania danej osoby nie ma znaczenia z punktu widzenia ustawy.

Kupuję mieszkanie z rynku wtórnego. Obecni właściciele będą w nim mieszkać jeszcze kilka miesięcy od daty nabycia przeze mnie własności. Czy to nie sprawi, że utracę dopłaty?

Nie, taka sytuacja nie mieści się w pojęciu użyczenia lokalu i nie spowoduje utraty dopłat.

Należy jednak pamiętać o wynikającym z ustawy obowiązkowy wprowadzenia się do zakupionej nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od dnia nabycia prawa własności. Ustawa nie określa która ze stron powinna ponosić koszty utrzymania nieruchomości w czasie między nabyciem prawa własności przez kredytobiorcę a dniem wyprowadzki poprzednich właścicieli nieruchomości. Kwestia ta powinna zostać ustalona przez strony umowy i nie wpływa na prawo otrzymywania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Czy bezpiecznym kredytem 2% można skredytować cesję np. w sytuacji kiedy rodzice dokonali przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej na swoje dziecko?

Bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177 i z 2023 r. poz. 1114), lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy. Przez osobę trzecią należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja. Dla przytoczonego przepisu nie ma natomiast znaczenia, czy przeniesienie na osobę trzecią następuje przez osobę spokrewnioną, czy też obcą.

Czy po zaciągnięciu bezpiecznego kredytu 2% mogę kupić działkę albo lokal użytkowy bez utraty dopłat?

Zakup nieruchomości niemieszkalnej (jak np. magazyn, lokal biurowy, niezabudowana działka budowlana czy działka rolna) po udzieleniu bezpiecznego kredytu 2% nie spowoduje utraty dopłat do rat tego kredytu, podobnie jak posiadanie takiej nieruchomości nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%.

 

Bezpieczny kredyt 2% – zakup mieszkania/domu

 

Czy mogę dokupić miejsce postojowe już po zaciągnięciu bezpiecznego kredytu 2% na zakup mieszkania/domu?

Bezpiecznym kredytem 2% można sfinansować zakup lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym jako prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w nieruchomości wspólnej na zasadzie quoad usum. Przepisy ustawy nie wykluczają możliwości nabycia garażu czy miejsca postojowego stanowiącego odrębną nieruchomość, które zostaną sfinansowane ze środków własnych lub kredytem innym niż bezpieczny kredyt 2%. Kredytobiorca ma także prawo do nabycia części nieruchomości wspólnej na zasadzie quoad usum jak np. prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w nieruchomości wspólnej po zawarciu umowy o bezpieczny kredyt 2%. W przypadku zakupu takiego miejsca postojowego po udzieleniu bezpiecznego kredytu 2%, jego finansowanie kredytobiorca musiałby pokryć ze środków własnych.”

Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Bezpieczny kredyt 2% jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Jestem kredytobiorcą, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy mogę sprzedać takie mieszkanie zanim minie 10 lat? Co się stanie jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty?

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2% uzyskane przed dniem sprzedaży nieruchomości nie podlegają zwrotowi.

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć?

Rozwiązania określone w programie „Pierwsze Mieszkanie” skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą już własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. W takiej sytuacji należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

Czy bezpiecznym kredytem 2% mogę sfinansować, oprócz zakupu mieszkania, również zakup miejsca postojowego?

Możliwe jest sfinansowanie lokalu mieszkalnego do którego przynależy inne pomieszczenie przynależne (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Również w przypadku nabycia domu jednorodzinnego na terenie nabywanej nieruchomości na której położony jest dom jednorodzinny może znajdować się garaż lub jakieś inne pomieszczenie gospodarcze (tym samym również sfinansowane). W przypadku, gdy np. piwnica lub garaż będą stanowiły odrębny przedmiot własności od nabywanego lokalu, a nie pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, ich nabycie przez kredytobiorcę będzie przedmiotem odrębnych transakcji (odrębnie ustalona cena). W takich przypadkach możliwość sfinansowania BK2% jest zgodnie z ustawą wykluczona.

Z kolei zakup lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym jako prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w nieruchomości wspólnej dotyczy użytkowania części nieruchomości wspólnej na zasadzie quoad usum. Czyli przypadku, w którym miejsce postojowe jest częścią wspólną i sprzedający odpłatnie sprzedaje również quoad usum danemu właścicielowi. 
Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli miejsce postojowe stanowi część nieruchomości wspólnej, w której w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział jako prawo związane z własnością lokalu, to bezpieczny kredyt 2% może objąć jego zakup jeśli miejsce postojowe będzie ujęte w cenie nabycia, jako „część składowa” lokalu mieszkalnego (w mocy pozostają ustawowe zapisy co do maksymalnej wysokości kredytu oraz wkładu własnego).
 

Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Czy bezpieczny kredyt 2% obejmie także wykończenie/odnowienie mieszkania? Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% na samo wykończenie mieszkania?

Bezpiecznym kredytem 2% można objąć wykończenie nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku, w którym z kredytu finansowany jest także zakup lub budowa nieruchomości. Nie ma możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% wyłącznie na wykończenie nieruchomości.

Czy muszę znaleźć mieszkanie zanim złożę wniosek o bezpieczny kredyt 2%? Jakie dokumenty muszę złożyć?

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. W kwestii dokumentacji kredytowej jaką należy złożyć należy zwrócić się bezpośrednio do banku kredytującego.

Deweloper dopiero buduje blok, w którym chcę kupić mieszkanie. Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% na zakup tego mieszkania? Ile mam czasu na wprowadzenie się?

Tak, istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na taki cel, jeśli zostaną spełnione warunki określone w ustawie. Na wprowadzenie się ustawodawca przewidział 24 miesiące od momentu oddania budynku do użytkowania.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na pokrycie partycypacji w TBS/SIM?

Nie ma takiej możliwości, bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony na nabycie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. Natomiast towarzystwa budownictwa mieszkaniowego – TBS-y (obecnie SIM-y, tj. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na wykup mieszkania w TBS/SIM?

W przypadku umożliwienia przez TBS/SIM wykupu lokalu mieszkalnego, istnieje możliwość objęcia go bezpiecznym kredytem 2%. Co do zasady jednak towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe to spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, a stosunek najmu nie daje możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny, jakim jest bezpieczny kredyt 2%.

Chcę zakupić od dewelopera lokal, który jest jeszcze w budowie. Co się stanie w przypadku, gdy finalnie powierzchnia lokalu będzie większa niż pierwotnie zakładana?

Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Są to maksymalne kwoty kredytu możliwe do uzyskania. W ustawie została też określona maksymalna wysokość wkładu własnego, tj. 200 tys. zł.
W przypadku zmiany powierzchni nabywanego lokalu mieszkalnego powodującej przekroczenie ustawowych limitów bank kredytujący powinien sprawdzić, czy różnice powierzchni mieszczą się w zapisach umowy zobowiązującej nabycie mieszkania w momencie udzielenia bezpiecznego kredytu 2% (zazwyczaj w umowach z deweloperem stosuje się margines +/- 2%) i nie powodują nadużycia przepisów ww. ustawy. Ustawowy limit wartości kredytu (500/600 tys. zł) nie może zostać przekroczony. Pokrycie różnicy pomiędzy pierwotną a ostateczną/rzeczywistą powierzchnią lokalu należeć będzie do kredytobiorcy i nie spowoduje utraty dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%.

 

Bezpieczny kredyt 2% – budowa domu

 

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na dokończenie budowy domu?

Jeśli wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego, to kredytobiorca może starać się o bezpieczny kredyt 2% w wysokości:

 • w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • w kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe,

jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000 zł, a kredyt ten jest udzielany w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową tego domu, w tym z jego wykończeniem.

Jeżeli łączna wartość działki oraz rozpoczętej budowy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wysokości wkładu własnego (tj. 200 tys. zł) wówczas kredytobiorca może starać się o kredyt w pełnej wysokości (500 lub 600 tys. zł).

Czy można kupić działkę z rozpoczętą budową?

Tak, istnieje taka możliwość.

Posiadam działkę, ale jest na niej domek letniskowy – czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na budowę domu na tej działce?

Tak, z udziału w programie wyklucza posiadanie nieruchomości mieszkalnej (budynku całorocznego).

Posiadam działkę, którą kupiłem na kredyt hipoteczny. Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% na budowę domu na tej działce?

W ustawie brak jest ograniczeń w tym zakresie. Bank kredytujący podejmie decyzję czy przyznać kredytobiorcy drugi kredyt hipoteczny.

Czy można wziąć bezpieczny kredyt 2% na rozbudowanie domu?

Nie, katalog celów ustawy nie przewiduje możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% na taki cel. Zgodnie z treścią przepisów ustawy przez budowę domu, która może być celem kredytu, należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego.

Odbudowa, rozbudowa albo nadbudowa obiektu budowlanego jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy w ich wyniku dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego. Przepisy nie przewidują możliwości samej zmiany sposobu użytkowania np. budynku gospodarczego lub usługowego na mieszkalny.

Czy mogę w późniejszym terminie rozbudować dom ze środków własnych, jeśli pierwotnie postawiłem go ze środków uzyskanych z bezpiecznego kredytu 2%?

Ustawa nie wyklucza takiej możliwości.

 

Bezpieczny kredyt 2% – oprocentowanie i raty

 

Czy będzie ustalona maksymalna prowizja oraz marża banków w programie?

Nie ma określonej maksymalnej prowizji lub marży banków w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Wprowadzono jednak w ustawie zakaz stosowania przez banki wyższej marży i prowizji niż w kredytach udzielanych poza programem.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową?

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.

W czerwcu 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Banki, które przystąpiły lub przystąpią w przyszłości do rządowego programu, oceniając zdolność kredytową wnioskodawców powinny uwzględniać specyfikę takiego programu. Dzięki decyzji KNF zwiększy się zdolność kredytowa osób starających się o swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny w ramach programu.

Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstał drugi instrument – Konto Mieszkaniowe.

 

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniosę dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Co się stanie gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy moja rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

Na podstawie jakich założeń i wyliczeń założono, że państwo będzie dopłacać różnicę poziomu powyżej 2%, a nie np. 3% lub 1%?

Punktem odniesienia do przyjmowanych rozwiązań był okres sprzed pandemii, kiedy stopa WIBOR 3M kształtowała się na stabilnym poziomie 2-3%. Instrument został skonstruowany tak, by warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii.

Czy zniknie kłopot niskiej zdolności kredytowej Polaków?

Bezpieczny kredyt 2% przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia.

Po nowelizacji Rekomendacji S przez KNF banki będą korzystniej oceniać osoby, które starają się o bezpieczny kredyt 2% z rządową dopłatą. Dzięki temu poprawi się zdolność kredytowa osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, według szacunków rynkowych i ocen ekspertów zdolność kredytowa może zwiększyć się o nawet 30-40 proc.

Zobacz Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

 

Bezpieczny kredyt 2% – małżeństwo/rodzice

 

Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, mogę ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%?

Warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje bez względu na ustrój majątkowy.

Jestem właścicielem mieszkania, a moja żona nie. Mamy rozdzielność majątkową. Czy moja żona może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość skorzystania z programu, gdy jeden z małżonków posiada nieruchomość. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonek zbył mieszkanie jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a drugi z małżonków nie posiada i nigdy nie posiadał nieruchomości. W przypadku, gdy pierwszy z małżonków posiada nieruchomość mieszkalną, zabezpiecza ona aktualne potrzeby mieszkaniowe obojga małżonków.

Mam z żoną rozdzielność majątkową. Moja żona nigdy nie posiadała i nie posiada nieruchomości. Ja posiadałem nieruchomość, ale zbyłem ją przed ślubem. Czy moja żona może sama przystąpić do bezpiecznego kredytu 2%?

W takiej sytuacji małżonek, który posiadał w przeszłości nieruchomość jest wykluczony z możliwości zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2%, zarówno samodzielnego, jak i wspólnego z małżonkiem nieposiadającym w przeszłości nieruchomości. Natomiast jeżeli małżonek zbył mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego to drugi z małżonków, który nigdy nie posiadał nieruchomości, może samodzielnie przystąpić do bezpiecznego kredytu 2% (dotyczy gospodarstw domowych z rozdzielnością majątkową). Z uwagi na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z małżonkiem może starać się o kredyt w wysokości do 600 tys. zł.

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Oboje nigdy nie posiadaliśmy ani nie posiadamy nieruchomości, ale do kredytu chce przystąpić sama. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

W przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową istnieje możliwość samodzielnego przystąpienia do bezpiecznego kredytu 2% pod warunkiem, że kredytobiorca spełnia warunki programu, a jego współmałżonek nie posiada oraz nie posiadał nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czy mogę wziąć samodzielnie bezpieczny kredyt 2% jeśli mój małżonek ma ogłoszoną upadłość konsumencką?

W przypadku rozdzielności majątkowej istnieje możliwość przystąpienia do bezpiecznego kredytu 2% przez jednego z małżonków. Zachowany musi jednak pozostać warunek nieposiadania przez niego nieruchomości mieszkalnej. Warunek ten musi spełniać także małżonek nieprzystępujący do kredytu (obecnie i w przeszłości, z wyjątkiem nieruchomości sprzedanych przed zawarciem związku małżeńskiego).

 

Bezpieczny kredyt 2% – singiel

 

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%?

O bezpieczny kredyt 2% może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł.

Co w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2% bierze singiel spełniający wszystkie warunki, ale z czasem wchodzi w związek małżeński z osobą która już posiada nieruchomość?

Ustawa zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%. Co więcej, ustawa zezwala na wyprowadzenie się z nieruchomości zakupionej z wykorzystaniem środków z bezpiecznego kredytu 2% i zamieszkanie w nieruchomości należącej do małżonka, jak również na wynajęcie nieruchomości zakupionej z wykorzystaniem środków z bezpiecznego kredytu 2%, bez utraty prawa do dopłat do rat. Nie ma przy tym znaczenia, czy nieruchomość należąca do małżonka została również zakupiona z wykorzystaniem bezpiecznego kredytu 2%.

Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% ze współkredytobiorcami np. rodzicami, żeby poprawić swoją zdolność kredytową?

Ustawa nie przewiduje takiej możliwości.

Jestem w związku nieformalnym. Czy mogę wziąć samodzielny bezpieczny kredyt 2% na ½ mieszkania, a moja partnerka samodzielny bezpieczny kredyt 2% na jego drugą połowę?

Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Czy moja partnerka może się do mnie wprowadzić? Nie jesteśmy małżeństwem ani nie posiadamy dzieci.

Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny osobie, która:

 • w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
 • będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą

a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu  oznaczałoby naruszenie warunków programu.

Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Wobec powyższego po wprowadzeniu się partnerki nie ustaną dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Ustawa odnosi się wyłącznie do faktu zamieszkiwania osoby trzeciej w mieszkaniu zakupionym z użyciem środków z bezpiecznego kredytu 2%. Fakt zameldowania danej osoby nie ma znaczenia z punktu widzenia ustawy.

Czy osoba która weźmie kredyt jako singiel i w trakcie trwania dopłat postanowi wstąpić w związek małżeński z rozszerzoną wspólnością majątkową traci dopłaty?

Co do zasady przepisy ustawy nie wykluczają takiej możliwości. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że to do banku kredytującego należeć będzie decyzja, czy wyrazi zgodę na rozszerzenie wspólności majątkowej na kredytowaną nieruchomość bez konieczności dopisania współmałżonka do umowy kredytu hipotecznego. Natomiast dopisanie małżonka do umowy bezpiecznego kredytu 2% jest możliwe tylko w przypadku, w którym osoba ta spełnia warunki programu.

Jestem singlem i sam biorę bezpieczny kredyt 2% na nieruchomość. Czy w przyszłości, gdy zawrę związek małżeński, będę mógł darować żonie część nieruchomości?

W przypadku, gdy w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% kredytobiorca zbył prawo własności (albo jego część) lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem środków z bezpiecznego kredytu 2%, to traci on prawo do dopłat. Wyjątek stanowi rozszerzenie wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycie na rzecz drugiego z kredytobiorców.

 

Bezpieczny kredyt 2% – wkład własny

 

Czy przy bezpiecznym kredycie 2% jest wymagany wkład własny, a jeśli tak, to jakiej wysokości?

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Istnieje natomiast możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% lub 30% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie Mieszkanie dla ciebie 

Czy mogę połączyć kredyt z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat do rat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny. Przy czym kredytobiorcom bezpiecznego kredytu 2% nie będą przysługiwały spłaty rodzinne. W przypadku połączenia bezpiecznego kredytu 2% z gwarancją wkładu własnego nie obowiązuje limit ceny m2.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie Mieszkanie dla ciebie

Podobieństwa/różnice między programami
Kategoria Bezpieczny kredyt 2% Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
Wkład własny Do 200 000 zł Do 200 000 zł i do 20% przy stopie zmiennej / 30% przy stopie stałej
Limit ceny m2 mieszkania Brak Tak
Spłata rodzinna Brak Tak
Limit wielkości mieszkania Brak Brak
Kryterium wieku Do 45 roku życia Brak
Posiadanie domu/mieszkania w przeszłości Wyklucza Nie wyklucza (z jednym wyjątkiem)
Posiadanie domu/mieszkania aktualnie Wyklucza (z wyjątkami) Wyklucza (z wyjątkami)
Na zakup większego lokalu Nie, tylko na pierwszy Tak, pod pewnymi warunkami
Minimalny okres kredytowania 15 lat 15 lat
Możliwość objęcia gwarancją Tak Tak

 

Czy będą mi przysługiwać spłaty rodzinne przy kredycie?

W przypadku zawarcia umowy bezpiecznego kredytu 2% nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

Czy biorąc bezpieczny kredyt 2% mogę wnieść działkę jako wkład własny?

Tak, z tym że jeżeli wartość działki przekracza 200 tys. zł  wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych. Ponadto suma wartości działki i kwoty udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

 

Bezpieczny kredyt 2% – inne nieruchomości

 

Mam nie więcej niż 50% udziałów w odziedziczonej nieruchomości, więc spełniam warunki bezpiecznego kredytu 2%. Chciałbym zakupić pozostałe udziały w tej nieruchomości.

Z bezpiecznego kredytu 2% co do zasady nie można skorzystać przy zakupie jedynie udziałów w nieruchomości. Wyjątkiem jest powyższa sytuacja – osoba, która posiada już udziały w nieruchomości, może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% w celu zakupu pozostałych udziałów w tej nieruchomości.

Czy nieruchomości/kredyty posiadane za granica będą również brane pod uwagę przy udzielaniu bezpiecznego kredytu 2%?

W przypadku posiadania za granicą kredytu hipotecznego na nieruchomość bank kredytujący może pozyskać taką informację. W przypadku potwierdzenia przez zagraniczny odpowiednik BIK, że potencjalny kredytobiorca jest stroną innego kredytu hipotecznego na posiadaną aktualnie nieruchomość, nie ma on możliwości skorzystania z programu. W przypadku bycia stroną umowy kredytu hipotecznego, ale bez posiadania nieruchomości, obowiązuje analogiczna zasada co do bycia stroną kredytu hipotecznego w kraju (z bezpiecznego kredytu 2% nie można skorzystać jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o BK2%. Decyzję co do możliwości udzielenia kredytu osobie, która jest stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie wcześniejszym podejmuje bank kredytujący).

Posiadanie nieruchomości za granicą (w przypadku niebycia stroną żadnego kredytu hipotecznego) nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%. Ustawa wyraźnie wskazuje definicję domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego, jako nieruchomości położone na terytorium Polski.

Czy wynajmując mieszkanie w TBS można starać się o bezpieczny kredyt 2%?

Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%.

Posiadam nieruchomość nienadającą się do użytkowania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.
Posiadam wraz z partnerką nieruchomość gruntową / moja partnerka posiada nieruchomość gruntową. Czy mogę sam wybudować na niej dom korzystając z bezpiecznego kredytu 2%?

Taka sytuacja nie jest możliwa. Konsekwencją budowy domu na działce należącej również do innej osoby jest przysługująca jej własność budynku. Tymczasem kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% powinien być właścicielem nieruchomości, którą nabywa.

Działka jest moją wyłączną własnością. Czy mogę wraz z żoną/matką mojego dziecka zaciągnąć wspólny bezpieczny kredyt 2% na budowę domu na tej działce? Czy muszę darować jej część działki?

Cele, na jakie może zostać udzielony bezpieczny kredyt 2% wskazuje ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114). Zgodnie z jej treścią, bezpiecznego kredytu 2% udziela się na nabycie lub budowę nieruchomości. Cel ten zostanie osiągnięty wyłącznie w sytuacji, w której kredytobiorca stanie się właścicielem nabytej/wybudowanej nieruchomości. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami dom staje się wyłączną własnością właściciela działki, na której powstaje. We wskazanej sytuacji drugi z małżonków (partner), mimo ponoszonych wkładów finansowych, nie staje się właścicielem nieruchomości, a jedynie ma możliwość dochodzenia poniesionych przez siebie nakładów. W ślad za nieruchomością gruntową wchodzącą w skład majątku odrębnego małżonka, do tego majątku wejdzie również wybudowany na niej dom jednorodzinny. Z punktu widzenia ww. ustawy taka sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ mija się z celem z niej wynikającym.

Rozszerzenie wspólności majątkowej bądź przekazanie części nieruchomości małżonkowi (partnerowi) drogą darowizny pozwoli na rozwiązanie przytoczonego problemu. Należy w tym miejscu zauważyć, że z punktu widzenia ww. w ustawy oraz interpretacji resortu rozwoju i technologii, nie jest koniecznym, aby fakt ten został odnotowany w Księdze Wieczystej nieruchomości, ponieważ do przeniesienia własności dojdzie już w momencie podpisania aktu notarialnego. Niemniej jednak  decyzja o złożeniu niezbędnych dokumentów w tym zakresie należy do banku.

 

Jestem stroną kredytu hipotecznego, ale podpisałem umowę ponad 3 lata temu. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony kredytobiorcy, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie dewelopera, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2023 r. poz. 1114).

Odstąpienie od umowy kredytowej z powodów innych niż wymienionych w przytoczonym przepisie skutkuje niemożnością zawarcia umowy o bezpieczny kredyt 2% (w przypadku umowy zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%). W przypadku odstąpienia od umowy w terminie określonym w umowie, umowę tę uważa się za niezawartą, a klienta za niebędącego stroną umowy. Jednak dotyczy to tylko zawarcia umowy na odległość lub gdy w umowie kredytowej została zawarta taka możliwość.

Osoba będąca stroną umowy kredytowej zawartej wcześniej niż w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2% nie jest ustawowo wykluczona z możliwości ubiegania się o ten kredyt. Decyzję co do możliwości udzielenia kredytu osobie, która jest stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie wcześniejszym podejmuje bank kredytujący.

Informujemy ponadto, że poprzez „nabycie” rozumie się nabycie prawa własności w każdy prawem przewidziany sposób, wobec czego poprzez nabycie domu jednorodzinnego rozumie się również jego wybudowanie.

W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę kredytową na zakup domu jednorodzinnego/mieszkania. Do transakcji kupna-sprzedaży nie doszło ze względu na wycofanie się sprzedającego. Umowa kredytowa wygasła. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową, po czym rozwiązały tę umowę bez uruchomienia środków z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy (np. z powodu wycofania się sprzedającego) i tym samym nie nabyły prawa własności domu/mieszkania, mogą ubiegać się o skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2%.
W takim przypadku nie można mówić o byciu stroną umowy kredytowej i warunek dotyczący braku możliwości skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%, jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o ten kredyt, nie obowiązuje.
Osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową i w dalszym ciągu są jej stroną, a także osoby, które w okresie ostatnich 36 miesięcy zawarły umowę kredytową i rozwiązały ją w przyczyn od siebie zależnych, nie mogą ubiegać się o skorzystanie z bezpiecznego kredytu 2%. Dla możliwości skorzystania z programu jest więc konieczne, aby bank kredytujący ocenił, czy poprzednio zawarta umowa kredytowa została zerwana z przyczyn zależnych, czy też niezależnych od kredytobiorcy.

Czy stracę dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2% jeśli w międzyczasie odziedziczę mieszkanie?

Nie, odziedziczenie nieruchomości w trakcie trwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% nie powoduje utraty prawa do tych dopłat.

Co z osobami które teraz wzięły kredyt i spłacają ogromne raty?

Dla tych osób wprowadzono Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Informacje na temat Funduszu dostępne są na stronie BGK.

Posiadam gospodarstwo rolne. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie gospodarstwa rolnego nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%. Jeżeli jednak w skład gospodarstwa wchodzi budynek mieszkalny spełniający wymagania stawiane przez ustawową definicję domu to nie można przyjąć, że kredytobiorca starałby się o pierwsze mieszkanie.

Posiadam działkę. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Tak, osoba posiadająca nieruchomość niemieszkalną może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% zarówno na wybudowanie domu na tej działce (jeśli działka spełnia wymogi działki budowlanej), jak i na zakup lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Posiadam działkę, a niej dom, który nie został ukończony i oddany do użytkowania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Tak, nieukończona budowa nie spełnia potrzeb mieszkaniowych, wobec czego można starać się o bezpieczny kredyt 2%.

 

Pytania dotyczące Konta Mieszkaniowego

 

Czy pieniądze z Konta Mieszkaniowego można wykorzystać na zakup nieruchomości przed upływem 3 lat.

Okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Wypłata środków przez oszczędzającego przed upływem minimalnego okresu oszczędzania może spowodować brak prawa do finansowego wsparcia w ramach programu.

Chcę skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Moja partnerka również. Czy kiedyś będziemy mogli kupić razem mieszkanie?

Tak, Konto Mieszkaniowe umożliwia późniejszy zakup mieszkania wspólnie z drugą osobą, która posiada oszczędności z Konta Mieszkaniowego.

Chcę skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Czy mogę/muszę założyć je wspólnie z żoną?

Nie, Konto Mieszkaniowe prowadzone jest dla osoby fizycznej, nie dla gospodarstwa domowego.

Czy od prowadzenie Konta Mieszkaniowego będzie pobierana prowizja?

W zakresie Konta Mieszkaniowego, bank nie będzie pobierać od oszczędzającego opłat i prowizji.

Chcę zostać kredytobiorcą bezpiecznego kredytu 2%, a moja obecna partnerka chce skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Czy jeśli kiedyś weźmiemy ślub i zamieszkamy razem w mojej nieruchomości, to żona straci korzyści wynikające z Konta Mieszkaniowego?

Nie, w takiej sytuacji nie dojdzie do utraty benefitów związanych z Kontem Mieszkaniowym. Jego posiadacz będzie miał możliwość wypłaty środków wraz z premią mieszkaniową na zakup własnego odrębnego mieszkania lub na zakup większej nieruchomości wspólnie z małżonkiem.

Czy można skorzystać z oszczędności zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym na pokrycie partycypacji w TBS/SIM?

Ustawa umożliwia przeznaczenie zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym oszczędności na wniesienie kwoty partycypacji w TBS/SIM.

Czy mogę otworzyć konto dla swojego 15-letniego dziecka jeżeli posiadam mieszkanie?

Tak, Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizycznej w wieku od 13 do 45 roku życia. Warunek nieposiadania prawa własności obejmuje oszczędzającego. W przypadku gdy umowa jest zawierana w imieniu oszczędzającego będącego małoletnim ustanowiony jest przedstawiciel ustawowy do ukończenia 18 roku życia.

Czy premia mieszkaniowa jest naliczana od momentu rozpoczęcia oszczędzania?

Premia mieszkaniowa przysługuje w przypadku, gdy została naliczona co najmniej 3 razy, z pominięciem naliczenia za pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia konta, jeżeli w roku tym konto było prowadzone przez okres krótszy niż 9 miesięcy. W sytuacji, w której Konto Mieszkaniowe w pierwszym roku prowadzone jest przez okres krótszy niż 9 miesięcy, premia mieszkaniowa przysługuje, gdy została naliczona w trzech kolejnych latach, natomiast w przypadku, gdy Konto Mieszkaniowe w pierwszym roku prowadzone jest przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, to rok ten wlicza się do trzech naliczeń, o których mówią przepisy ustawy. Warunki te odnoszą się jedynie do kwestii przysługiwania premii mieszkaniowej. Naliczanie premii mieszkaniowej odbywa się od pierwszego roku prowadzenia Konta Mieszkaniowego, niezależnie od ilości miesięcy prowadzenia tego Konta w pierwszym roku.

Czy po podpisaniu umowy z bankiem na prowadzenie Konta Mieszkaniowego i w okresie obowiązywania tej umowy mogę nabyć mieszkanie i nie stracę premii?

Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizycznej która nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabyte w drodze dziedziczenia w okresie prowadzenia konta. Nabycie lokalu mieszkalnego w okresie prowadzenia konta w formie innej niż poprzez dziedziczenie narusza warunki programu.

 

{"register":{"columns":[]}}