W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polityka prywatności

Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je przetwarzamy, a także komu możemy je powierzać lub udostępniać. Poinformujemy Cię też,  jakie prawa przysługują Ci w związku z tym.

Ministerstwo ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Są one przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.  Aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Dbamy o to, aby  Twoje dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ministerstwie jest Minister Rozwoju i Technologii.

Jak możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych

Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

 • Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl
   
 • Adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP
   
 • Tel.: +48 222 500 123

Z kim możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także przysługujących Ci praw, możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych w MRiT:

Dariusz Ramocki — e-mail: iod@mrit.gov.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • wykonywaniem umowy, której stroną możesz być Ty lub podjęciem działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach określonych prawem;
 • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dotyczy to danych, dla których administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Przechowywane będą nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).

Jakie są Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z tych praw i sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej i celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z tych praw, składając wniosek drogą e-mailową lub pocztową. Aby mieć pewność, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych pozwalających nam uwierzytelnić Twoje dane.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeśli będziesz mieć informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych

Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznym miejscem. Dokładamy jednak starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Oto przykłady:

 • Używamy szyfrowania danych, zapór systemowych (firewall) czy oprogramowania antywirusowego.
 • Na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy procedury bezpieczeństwa.
 • Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Poinformujemy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem Twoich danych, jeżeli stwierdzimy, że powoduje ono wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

Dlaczego stosujemy monitoring wizyjny w naszej siedzibie

Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić nas w naszej siedzibie zwróć uwagę, że jest ona objęta systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aby chronić mienie,  zapewnić bezpieczeństwo i zachować w tajemnicy informacje prawnie chronione. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu, które są umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługujące ci prawo dostępu do treści Twoich danych podlega ograniczeniu z uwagi na ryzyko naruszenia praw i wolności innych osób zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

W jaki sposób informujemy Cię o Twoich prawach i obowiązkach

Staramy się, aby w sytuacji, w której udostępniasz nam swoje dane osobowe, przedstawić Ci szczegółową klauzulę informacyjną. Takie klauzule znajdziesz w tematycznych zakładkach każdego naszego serwisu internetowego. Zawarliśmy je w pismach, korespondencji elektronicznej, formularzach elektronicznych lub w postanowieniach zawartych przez Ciebie umów. Szczegółowe klauzule informacyjne każdorazowo wskazują:

 • właściwą podstawę prawną i cel przetwarzania danych osobowych;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • informację o odbiorcach danych;
 • informację o przysługujących prawach;
 • informację o źródle pozyskania Twoich danych, jeśli to nie Ty nam je przekazałeś;
 • informację o okresie przechowywania danych.

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a są one udostępniane nam np. przez twojego pracodawcę, zobowiązujemy go w postanowieniach zawieranej umowy do przedstawienia Ci naszej klauzuli informacyjnej.

Tutaj znajdziesz szczegółowe klauzule informacyjne najczęściej obsługiwanych procesów:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rządowym procesie legislacyjnym
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosku o objęcie patronatem MRiT
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania petycji
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, w związku z zawartą umową
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.06.2019 13:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Ramocki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Polityka prywatności 20.0 30.11.2021 09:47 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 19.0 22.11.2021 10:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 18.0 19.11.2021 16:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 17.0 19.11.2021 16:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 16.0 03.11.2021 15:22 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 15.0 27.08.2021 10:40 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 14.0 24.08.2021 15:28 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 13.0 16.08.2021 15:58 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 12.0 27.10.2020 13:06 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 11.0 19.10.2020 11:43 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 10.0 22.01.2020 16:30 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 9.0 03.12.2019 14:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 8.0 03.12.2019 14:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 7.0 03.12.2019 11:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 6.0 03.12.2019 09:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Polityka prywatności 5.0 09.08.2019 12:45 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 4.0 09.08.2019 12:31 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 3.0 09.08.2019 12:13 Agata Kubel-Grabau
Polityka prywatności 2.0 09.08.2019 12:13 Agata Kubel-Grabau
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.4 31.07.2019 15:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.3 31.07.2019 15:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.2 03.07.2019 13:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.1 27.06.2019 13:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.0 27.06.2019 13:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}