W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bezpieczeństwo produktów i usług

Zapraszamy do zapoznania się naszymi działaniami w obszarze bezpieczeństwa produktów i usług. W tym dziale znajdziecie Państwo m.in. informacje o systemie REACH, prekursorach materiałów wybuchowych oraz wybranych dyrektywach i rozporządzeniach unijnych dotyczących bezpieczeństwa technicznego.

Odnośnie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, wybrane dyrektywy i rozporządzenia unijne  wraz z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ( (Dz. U. z 2021 r.  poz. 514) i  ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z późn. zm.) oraz wdrażającymi je krajowymi aktami prawnymi określają tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń technicznych.

Wybrane urządzenia podlegają również dozorowi technicznemu. Zasady, zakres i formy jego wykonywania określa ustawa o z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) Dozór techniczny jest sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego - Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.04.2021 15:33 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 16:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}