W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prawo

Dlaczego publikujemy informacje o pracach legislacyjnych

Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.
 

Dostęp do obowiązujących polskich i unijnych aktów prawnych

Prawo polskie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej.

Prawo unijne

Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach:

  • seria L - prawodawstwo,
  • seria C - informacje i zawiadomienia.

Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Dziennikami urzędowymi są:

  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
  • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej
  • dzienniki urzędowe urzędów centralnych
  • wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 08:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Mijal
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prawo 1.1 08.01.2019 08:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Prawo 1.0 28.12.2018 08:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}