W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Weź udział w konsultacjach europejskich

Konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską

W konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską (KE) można wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw i obowiązujących przepisów, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie.

Partnerzy publiczni mogą wyrazić swoją opinię na każdym etapie prac legislacyjnych i po ich zakończeniu:

  • Pierwsza koncepcja – plany działania i wstępna ocena skutków regulacji. Komisja przekazuje wstępne pomysły i zarys planowanych strategii oraz przepisów. Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Główne konsultacje publiczne – przed przekazaniem projektu do Parlamentu Europejskiego i Rady UE Komisja przygotowuje ankietę do wypełnienia. Partnerzy publiczni mają 12 tygodni na przedstawienie uwag.
  • Wnioski ustawodawcze przedłożone do rozpatrzenia przez Parlament i Radę – zgłoszone opinie Komisja przekazuje do Parlamentu i Rady. Partnerzy publiczni mają 8 tygodni na przedstawienie uwag.
  • Projekty aktów delegowanych i wykonawczych - KE konsultuje również wprowadzanie aktualizacji lub zasad wdrożenia przepisów aktów prawnych przyjętych przez Parlament i Radę (przepisy techniczne i aktualizacje). Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Oceny i kontrole sprawności (tzw. fitness check) przepisów obowiązujących - KE przeprowadza ewaluacje i kontrole funkcjonowania przepisów w różnych obszarach, w wyniku których publikuje plany działania i wstępne oceny skutków podobnie jak przy pierwszej koncepcji. Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Obciążenia administracyjne w obowiązujących przepisach – KE zachęca aby proponować zmiany w prawie UE w celu uproszczenia przepisów i ograniczenia wynikających z nich barier administracyjnych. Partnerzy publiczni mogą zgłaszać uwagi na bieżąco. Zobacz również poniżej informacje o Platformie Fit for Future.

Jak to działa?   Kliknij, aby obejrzeć wideo

Kto i w jaki sposób może wziąć udział w konsultacjach publicznych w Unii Europejskiej?

Opinie w konsultacjach mogą wyrażać zarówno różnorodne organizacje, jak i osoby fizyczne.
Komisja prowadzi własny portal internetowy w całości poświęcony konsultacjom. Aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Uwagi można również przesłać z konta w mediach społecznościowych.

Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo. Ankiety wypełnione w ramach głównych konsultacji nie są publikowane. KE przedstawia informację zbiorczą z tych ankiet w uzasadnieniu projektu.

Organizacje i osoby zaangażowane w lobbing są proszone o zarejestrowanie się w Rejestrze służącym przejrzystości w UE.

Komisja stara się jak najwięcej informacji publikować we wszystkich językach UE. Kwestionariusze konsultacji publicznych dotyczące nowych inicjatyw wymienionych w rocznym programie prac Komisji zazwyczaj są dostępne w 23 językach. Pozostałe kwestionariusze są dostępne przynajmniej w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Uwagi i opinie można przesłać w dowolnym języku UE.

Kto i w jaki sposób może zgłosić propozycję redukcji obciążeń administracyjnych w obowiązującym prawie UE?

Propozycję można zgłaszać na stronie „Wyraź swoją opinię! Upraszczamy!” („Have your say! Simplify!”).

Aby zgłosić propozycję, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo.

Wszystkie zgłoszone dotychczas propozycje można znaleźć na głównej stronie „Wyraź swoją opinię! Upraszczamy!”

Propozycje są analizowane przez Platformę  ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) , która ma prawo formułować w tym zakresie zalecenia dla Komisji.

Platforma  składa się z grupy partnerów publicznych oraz grupy rządowej (przedstawiciele państw członkowskich – Polskę reprezentuje przedstawiciel MRiT).

Platforma przygotowuje opinię składającą się z opinii grupy partnerów publicznych i grupy rządowej na temat możliwości realizacji zgłoszonych wniosków oraz rekomenduje Komisji odpowiednie działania.

Platforma nie uwzględnia propozycji, które dotyczą:

  • projektów aktów prawnych w trakcie procedury legislacyjnej,
  • aktów prawnych UE, które weszły w życie mniej niż dwa lata temu,
  • planowanych lub trwających konsultacji z partnerami społecznymi,
  • obszaru odpowiedzialności krajów członkowskich  lub wdrażania przepisów UE w  konkretnym państwie członkowskim.