W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Weź udział w konsultacjach europejskich

Konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską

W konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską (KE) można wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw i obowiązujących przepisów, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie.


Partnerzy publiczni mogą wyrazić swoją opinię w ramach tzw. zaproszenia do zgłaszania uwag (ang. call for evidence) i konsultacji publicznych.
Komisja Europejska pod koniec 2021 r., przychylając się do postulatów interesariuszy, uprościła system konsultacji publicznych.


System nie jest już podzielony na etapy. Zaproszenie do zgłaszania uwag zostało połączone z konsultacjami publicznymi. Cały proces trwa 12 tygodni.

  • Zaproszenie do zgłaszania uwag - partnerzy publiczni mają możliwość zgłaszania ogólnych uwag, opinii, poglądów do przedstawianego dokumentu np. projektu aktu prawnego.
  •  Konsultacje publiczne - partnerzy wypełniają kwestionariusz, który zawiera szczegółowe pytania i ma charakter formalny. Podczas konsultacji KE poszukuje dowodów i danych w konkretnej sprawie.

System został zaprojektowany w taki sposób, że KE może elastycznie dobierać narzędzia w zależności od potrzeb:

  • Co do zasady stosuje się zaproszenie do składania uwag połączone z konsultacjami (czas trwania 12 tygodni),
  •  KE może zorganizować zaproszenie do składania uwag wcześniej (czas trwania 4 tygodnie), a konsultacje publiczne w późniejszym terminie (czas trwania 12 tygodni),
  • W niektórych przypadkach jest dopuszczone zorganizowanie tylko zaproszenia do składania uwag (czas trwania 4 tygodnie),
  • Możliwe jest również zorganizowanie wyłącznie konsultacji publicznych (czas trwania 12 tygodni).

Dokumenty w ramach zaproszenia do składania uwag i kwestionariusze w ramach konsultacji są tłumaczone na wszystkie języki UE.

 

Jak to działa?   Kliknij, aby obejrzeć wideo

Kto i w jaki sposób może wziąć udział w konsultacjach publicznych w Unii Europejskiej?

Opinie w konsultacjach mogą wyrażać zarówno różnorodne organizacje, jak i osoby fizyczne.
Komisja prowadzi własny portal internetowy w całości poświęcony konsultacjom. Aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Uwagi można również przesłać z konta w mediach społecznościowych.

Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo. Ankiety wypełnione w ramach głównych konsultacji nie są publikowane. KE przedstawia informację zbiorczą z tych ankiet w uzasadnieniu projektu.

Organizacje i osoby zaangażowane w lobbing są proszone o zarejestrowanie się w Rejestrze służącym przejrzystości w UE.

 

Kto i w jaki sposób może zgłosić propozycję redukcji obciążeń administracyjnych w obowiązującym prawie UE?

Propozycję można zgłaszać na stronie „Wyraź swoją opinię! Upraszczamy!” („Have your say! Simplify!”).

Aby zgłosić propozycję, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo.

Wszystkie zgłoszone dotychczas propozycje można znaleźć na głównej stronie „Wyraź swoją opinię! Upraszczamy!”

Propozycje są analizowane przez Platformę  ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) , która ma prawo formułować w tym zakresie zalecenia dla Komisji.

Platforma  składa się z grupy partnerów publicznych oraz grupy rządowej (przedstawiciele państw członkowskich – Polskę reprezentuje przedstawiciel MRiT).

Platforma przygotowuje opinię składającą się z opinii grupy partnerów publicznych i grupy rządowej na temat możliwości realizacji zgłoszonych wniosków oraz rekomenduje Komisji odpowiednie działania.

Platforma nie uwzględnia propozycji, które dotyczą:

  • projektów aktów prawnych w trakcie procedury legislacyjnej,
  • aktów prawnych UE, które weszły w życie mniej niż dwa lata temu,
  • planowanych lub trwających konsultacji z partnerami społecznymi,
  • obszaru odpowiedzialności krajów członkowskich  lub wdrażania przepisów UE w  konkretnym państwie członkowskim.
{"register":{"columns":[]}}