W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Planowanie przestrzenne

Przestrzeń naszego kraju jest dobrem wspólnym, ale ograniczonym. Trzeba więc korzystać z niej racjonalnie. By dobrze gospodarować przestrzenią, trzeba znać wszystkie jej elementy (naturalne i wytworzone przez człowieka) oraz występujące między nimi relacje. Taka wiedza pozwala rozwijać, ulepszać i chronić polską przestrzeń i zaspokajać potrzeby jej użytkowników (np. mieszkańców, przedsiębiorców, państwa).

Planowanie przestrzenne można więc zdefiniować jako usystematyzowane działania, których celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące cele społeczne i gospodarcze.

Ważnym aspektem planowania przestrzennego jest również wykorzystanie i zabezpieczenie środowiska naturalnego i zabudowanego w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Reforma systemu planowania przestrzennego

  1. Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - reforma systemu
  2. Rozpoczęły się konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przydatne informacje

  1. Wejście w życie rozporządzeń w sprawie: wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  2. Wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Realizowane projekty

  1. Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I
  2. Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I
  3. NEWURBPACT - nowy model urbanizacji w Polsce

Cyfryzacja dokumentów planistycznych

Szczegółowe informacje na temat cyfryzacji dokumentów planistycznych- link.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Szczegółowe informacje na temat wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - link.

Badanie statystyczne - Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Szczegółowe informacje na temat badania statystycznego, zebrane dane oraz wyniki analiz - link.

{"register":{"columns":[]}}