W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Instrumenty pomocy przedsiębiorcom na rynku UE

W Unii Europejskiej istnieje wiele instrumentów pomocy dla przedsiębiorców i obywateli. Wśród tych adresowanych do unijnych przedsiębiorców wymienić należy m.in.: nieformalną sieć rozwiązywania problemów SOLVIT, Punkt Kontaktowy ds. Produktów, System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) oraz Portal Twoja Europa.

 

SOLVIT to nieformalny instrument, który pomaga obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE.

System IMI, czyli System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym - IMI (ang. Internal Market Information system) to narzędzie, które umożliwia właściwym organom współpracę administracyjną ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z Komisją Europejską.

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) – jego rolą jest bezpłatna pomoc zarówno krajowym, jak i zagranicznym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom, a także instytucjom w uzyskaniu informacji nt. uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzania na rynek polski produktów nieobjętych wymaganiami prawnymi zharmonizowanymi na poziomie UE, a pochodzących z innych państw UE.

Portal Twoja Europa (ang. Your Europe) jest instrumentem Komisji Europejskiej skierowanym przede wszystkim do osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie sekcje tematyczne: „Obywatele” i „Przedsiębiorcy”. Każda z sekcji składa się z zakładek uszczegóławiających wybrane tematy. Portal ma za zadanie spełniać funkcję praktycznego przewodnika, w którym zawarte są informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE, ja również przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.

W Portalu Twoja Europa znajdziesz odpowiedzi na poniższe i inne pytania:

  • jak założyć, zawiesić  lub zakończyć działalność w innym kraju Unii Europejskiej?
  • jak rozwinąć swoją działalność na rynku unijnym?
  • jak spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska, norm społecznych i zrównoważonego rozwoju?   

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie biznes.gov.pl

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.08.2019 09:55 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 12:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}