W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Logotyp Krajowego Planu Odbudowy Flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska Flaga UE z napisem Sfinansowane przez Unię Europejską Next Generation EU

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Celem strategicznym Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie rządowym

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie funduszy europejskich

Ponad 1,4 mld euro na rozwój naszej gospodarki i większy komfort życia Polaków

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w wykonaniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) to transformacja ku gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach i innowacjach. Gospodarce, która, jednocześnie dba o potrzeby Polaków m.in. czystą i zieloną energię, mieszkania, termomodernizację budynków wielorodzinnych, dobre miejsca pracy oraz bezpieczeństwo lekowe. W naszym resorcie odpowiadamy za 7 inwestycji o łącznej wartości ponad 1,4 mld euro, w tym 432 mln euro z budżetu państwa.

Nasze reformy

 • Reforma: A1.2 Dalsze ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych (kontynuacja kompleksowej reformy prawa gospodarczego)
 • Reforma: A1.3 Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Reforma: A2.2 Stworzenie warunków do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ
 • Reforma: A2.6 Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne
 • Reforma: B1.1 Czyste powietrze i efektywność energetyczna
 • Reforma: B2.2 Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
 • Reforma: B3.5 Reforma budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, uwzględniająca wyższą efektywność energetyczną budynków

Nasze inwestycje

Bezpieczeństwo lekowe

Dane satelitarne w życiu codziennym

Społeczności energetyczne

GOZ - gospodarka, w której nic się nie marnuje

Ład przestrzenny i lepsza urbanistyka

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe

Ogłoszone nabory

Nabory z części dotacyjnej

Aktualne nabory

Planowane nabory

Zakończone nabory

Nabory z części pożyczkowej

Aktualne nabory

Planowane nabory

 • A2.6.1 Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne
 • D3.2.1 - Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych - inwestycje związane z produkcją w Polsce API

Zakończone nabory

 

Kontakt

 • w zakresie inwestycji B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (w zakresie budynków wielorodzinnych) 

Bank Gospodarstwa Krajowego
tel. 801 598 888; (22) 475 88 88
mail: termo@bgk.pl


Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. (22) 323 40 94
mail: termo@mrit.gov.pl

 • w zakresie inwestycji A1.3.1- Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

Departament Planowania Przestrzennego
tel. (22) 323 41 85, 
mail: sekretariatDPR@mrit.gov.pl

 • w zakresie inwestycji:

A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, tym związanych z GOZ

A2.6.1 Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne

D3.2.1 - Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych - inwestycje związane z produkcją w Polsce API

Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
tel. (22) 411 95 31
mail: sekretariatDIP@mrit.gov.pl

 • w zakresie inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
tel. (22) 411 92 40
mail: sekretariatDGN@mrit.gov.pl

 • w zakresie inwestycji B3.5.1 - Inwestycje w zielone budownictwo wielorodzinne

Departament Mieszkalnictwa 
tel. (22) 323 40 94 
mail: sekretariatDM@mrit.gov.pl

 • w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO

Zgłoszenia podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych mogą być kierowane do Ministerstwa za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – na adres e-mail zapewniający poufność zgłoszeń nieprawidlowosciKPO@mrit.gov.pl;

 2. tradycyjnej formy listownej na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl.  Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości KPO – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń”;

 3. osobistego spotkania – na prośbę i z inicjatywy Zgłaszającego.
  Wnioskować o spotkanie można za pomocą sposobów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub telefonicznie dzwoniąc na nr (22) 411-95-01 lub (22) 411-98-37.
  Spotkanie ze  Zgłaszającym odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Ministerstwa, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy.

Rekomenduje się korzystanie z udostępnionego formularza, jednakże nie jest to niezbędne do  skutecznego złożenia zgłoszenia. 

Materiały

Plan rozwojowy KPO
Plan​_rozwojowy​_KPO.pdf 4.79MB
Załącznik 1 do Decyzji Rady UE ws. Polskiego KPO
Załącznik​_1​_do​_Decyzji​_Rady​_UE​_ws​_Polskiego​_KPO.pdf 5.27MB
Analiza KE ws. Polskiego KPO 1.06.22
Analiza​_KE​_ws​_Polskiego​_KPO​_10622.pdf 1.84MB
Decyzja wykonawcza Rady UE ws. KPO
Decyzja​_wykonawcza​_Rady​_UE​_ws​_KPO.pdf 0.65MB
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/214 z dnia 12 lutego 2021 r.
Rozporządzenie​_Parlamentu​_Europejskiego​_i​_Rady​_(UE)​_2021​_214​_z​_dnia​_12​_lutego​_2021​_r.pdf 1.64MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.docx 0.02MB
Księga identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy
Księga​_identyfikacji​_wizualnej​_Krajowego​_Planu​_Odbudowy.pdf 16.16MB
Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027
Standardy​_dostępności​_dla​_polityki​_spójności​_2021-2027.docx 18.67MB
Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Strategia​_Promocji​_i​_Informacji​_Krajowego​_Planu​_Odbudowy​_i​_Zwiększania​_Odporności.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}