W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SOLVIT

SOLVIT


SOLVIT to bezpłatny system, który pomaga rozwiązywać problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania europejskiego prawa przez urzędy innych państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Centrum SOLVIT Polska zapewnia wsparcie zarówno polskim obywatelom, którzy mieszkają w tych krajach, jak i przedsiębiorcom, którzy oferują usługi transgraniczne.

Wideo

Centrum SOLVIT Polska funkcjonuje od maja 2004 r. Mieści się w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

 

 JAK SOLVIT MOŻE CI POMÓC?

 

Infografika

Przydatne linki

  

Informacje ogólne

Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Strona Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Serwis Twoja Europa - informacje i porady dla obywateli i przedsiębiorców w UE: http://europa.eu/youreurope/index.htm
Europe Direct -  odpowiedzi na pytania dotyczące UE: https://europa.eu/european-union/contact_pl

Informacje szczegółowe

EURES - poszukiwanie pracy w UE: https://eures.praca.gov.pl/
EURAXESS - sieć centrów udzielająca informacji prawno-administracyjnych dla mobilnych naukowców: http://ec.europa.eu/euraxess/
Europejski Portal Młodzieżowy - studia, praca, wolontariat, prace wakacyjne: https://europa.eu/youth/EU_pl
SIMAP - informacje o europejskich zamówieniach publicznych: http://simap.ted.europa.eu/

Portale udzielające porad

Twoja Europa Porady - dla obywateli: http://europa.eu/youreurope/advice/index_pl.htm
Enterprise Europe Network - dla przedsiębiorców: http://www.een.org.pl/index.php/o-nas.html

Pomoc w sprawach pozostających poza zakresem kompetencji sieci SOLVIT

FIN-NET - usługi finansowe: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm
ECC-Net – Europejskie Centrum konsumenckie - dla problemów pomiędzy klientem a przedsiębiorcą: http://konsument.gov.pl/
Europejska Sieć Sądownicza w sprawach cywilnych i handlowych - informacje nt. prawa europejskiego i zagadnień dotyczących prawa cywilnego i handlowego: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_pl.htm
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej: https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego - informacje nt. złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje
Punkt Kontaktowy do spraw Produktów - informacje na temat niezharmonizowanych produktów wprowadzanych do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.11.2022 12:47 Aleksandra Wierzchowska
Pierwsza publikacja:
08.03.2019 15:25 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
{"register":{"columns":[]}}