W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje publiczne [1], których nie udostępniliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub w portalu danych [2], udostępniamy na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej możesz złożyć:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP na adres: /MRPIT/SkrytkaESP (wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP)
  2. elektronicznie na adres email: kancelaria@mrit.gov.pl
  3. pocztą na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
  4. osobiście w siedzibie Ministerstwa.

Wniosek możesz złożyć w dowolnej formie. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać.

Terminy

Informację publiczną na wniosek udostępniamy nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie możemy udostępnić informacji w tym terminie, powiadomimy Cię o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

Nie w każdym przypadku możemy udostępnić informację publiczną w pełnym zakresie. 

Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji publicznej ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której możesz się odwołać. Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Informację publiczną udostępniamy bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, możemy pobrać od Ciebie opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.

Wówczas powiadomimy Cię o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia nie dokonasz zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofasz wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.

[1] Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności w sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej; informacja o sprawach publicznych, a więc dotyczących ogółu, nie o sprawach prywatnych, indywidualnych; dotyczy sfery faktów; jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

[2] Portal danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Link: https://dane.gov.pl/pl.

Materiały

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_procesie​_rozpatrywania​_wniosków​_o​_udzielenie​_informacji​_publicznej.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.07.2023 08:45 Aleksandra Świkszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kozłowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 3.0 15.07.2024 12:32 Piotr Kozłowski
Uzyskaj informację publiczną 2.0 25.08.2023 14:03 Aleksandra Świkszcz
Uzyskaj informację publiczną 1.0 14.07.2023 08:45 Aleksandra Świkszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}