W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór II wniosków 2020-2021

Zalecenia do audytu energetycznego

W załączeniu przedstawiamy „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

  • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 1 264 286 978,50 złotych;

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 49 772 500,00 złotych

  • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;

  • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Barbara Wojciechowska, e-mail: energia.plus@nfosigw.gov.pl

 

Materiały

Wytyczne dla Audytów Energetycznych
wytyczne​_dla​_audytow​_energetycznych.pdf 0.45MB
PROGRAM PRIORYTETOWY ,,Energia Plus"
00​_pp​_energia​_plus​_z​_kryteriamidocx.pdf 0.91MB
OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
energia​_plus​_-​_zal​_8b​_ogloszenie​_o​_naborze​_ii​_nabor.pdf 0.51MB
REGULAMIN DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
energia​_plus​_-​_regulamin​_ii​_naboru.pdf 0.63MB
DEKLARACJA WNIOSKODAWCY W SPRAWIE SKORZYSTANIA Z WARUNKÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „ENERGIA PLUS” W RAMACH DRUGIEGO NABORU
energia​_plus​_-​_wzor​_dekalaracji​_zmiany​_naboru​_200915.docx 0.09MB
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowegoEnergia Plus
energia​_plus​_-​_lista​_wymaganych​_zalacznikow.pdf 0.42MB
Załącznik 1do programu priorytetowego Energia PLUSKosztowy wskaźnik antropogeniczności
z01​_zalacznik​_nr​_1​_do​_​_pp​_energia​_plus​_metodyka​_wak.pdf 0.29MB
Załącznik 2 do programu Energia PlusWskaźnik efektywności kosztowej (WK)
z02​_zalacznik​_nr​_2​_do​_pp​_energia​_plus​_metodyka​_wk.pdf 0.30MB
Załącznik nr 3 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - ekologiczny akumulator dla przemysłu
z03​_zalacznik​_nr​_3​_do​_pp​_energia​_plus​_ekoinnowacyjnosc.pdf 0.19MB
Załącznik nr 3 do programu priorytetowego
z03​_1​_zalacznik​_nr​_3a​_do​_​_pp​_energia​_plus​_ekoinnowacyjnosc.pdf 0.53MB
Załącznik 4do programu priorytetowego Energia Plus
z04​_zalacznik​_nr​_4​_do​_pp​_energia​_plus​_​_zasady​_stosowania​_i​_oceny​_keep.pdf 0.60MB
instrukcja sporzadzania studium wykonalnosci przedsiewziecia ubiegajacego sie o dofinansowanie
instrukcja​_sporzadzania​_studium​_wykonalnosci​_przedsiewziecia​_ubiegajacego​_sie​_o​_dofinansowanie​_(1).pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}