W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2023
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2022
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 
 

Materiały

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w 2022 r.
Sprawozdanie​_z​_działalności​_NFOŚiGW​_w​_2022​_r.docx 6.51MB
Sprawozdanie z działaności NFOŚiGW za rok 2022 tabele
Sprawozdanie​_NFOŚiGW​_za​_rok​_2022​_tabele.xlsx 3.42MB
Sprawozdanie finansowe 2022
Sprawozdanie​_finansowe​_2022.docx 0.24MB
Sprawozdanie finansowe 2022
Sprawozdanie​_finansowe​_2022.xlsx 0.23MB
Informacja dodatkowa 2022
Informacja​_dodatkowa​_2022.docx 0.29MB
Informacja dodatkowa 2022
Informacja​_dodatkowa​_2022.xlsx 0.05MB
Sprawozdanie biegłego z badania SF za 2022 r.
sprawozdanie​_biegłego​_z​_badania​_SF​_za​_2022r.pdf 0.71MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2021

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Materiały

Sprawozdanie finansowe NFOŚiGW za rok 2021
Sprawozdanie​_finansowe​_NFOŚiGW​_za​_rok​_2021.pdf 1.19MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW 2021
Sprawozdanie​_niezależnego​_biegłego​_rewidenta​_z​_badania​_rocznego​_sprawozdania​_finansowego​_NFOŚiGW​_2021.PDF 0.29MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w 2021 r
Sprawozdanie​_z​_działalności​_NFOŚiGW​_w​_2021​_r.pdf 4.30MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2020

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2020​_r.pdf 4.01MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
sprawozdanie​_finansowe​_za​_2020.pdf 1.34MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW
sprawozdaniebeglego​_za​_2020​_rok.pdf 0.54MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2019

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2019​_r.pdf 4.14MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (PDF)
sprawozdanie​_finansowe​_2019.pdf 1.10MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW
sprawozdanie​_z​_badania​_nfosigw​_2019t.pdf 0.21MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2018

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2018​_r.pdf 2.24MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (PDF)
sprawozdanie​_2018​_ostateczne​_27032019.pdf 0.85MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW
sprawozdanie​_z​_badania​_nfosigw​_2018​_2bes.pdf 0.18MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2017

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2017​_r.pdf 1.76MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
sprawozdanie​_finansowe​_za​_rok​_2017.pdf 10.10MB
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW
sprawozdanie​_niezaleznego​_bieglego​_rewidenta​_z​_badania​_rocznego​_sprawozd.pdf 1.46MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2016

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2016​_r​_-​_wersja​_po​_r​_nad​_i​_uwagach​_ms​_do​_uchwaly.pdf 1.74MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (PDF)
sprawozdanie.pdf 3.88MB
Opinia i raport uzupełniający do opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2016 rok (skan)
opinia​_i​_raport​_z​_badania​_sprawozdania​_finansowego.pdf 8.37MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2015

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2015​_r.pdf 3.27MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 (PDF)
sprawozdanie​_finansowe​_2015​_podpisane.pdf 6.17MB
Opinia i raport uzupełniający do opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2015 rok (skan)
opinia​_i​_raport​_nfosi​_za​_2015​_rok​_wersja​_polska.pdf 5.54MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2014

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2014​_r.pdf 2.68MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 (PDF)
sprawozdanie​_finansowe​_za​_rok​_2014.pdf 0.90MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 (skan)
sprawozdanie​_finansowe​_2014​_skan.pdf 11.89MB
Opinia i raport uzupełniający do opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2014 rok (skan)
opinia​_i​_raport​_z​_badania​_sprawozdania​_finansowego​_za​_2014​_rok​_w​_jezyku​_polskim.pdf 10.25MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2013

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2013​_r.pdf 3.47MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 (PDF)
sprawozdanie​_finansowe​_za​_2013​_rok.pdf 6.77MB
Opinia i raport uzupełniający do opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2013 rok (PDF)
opinia​_i​_raport​_uzupelniajacy​_do​_opinii​_bieglego​_rewidenta​_do​_sprawozdania​_finansowego​_za​_2013​_rok​_.pdf 4.42MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2012

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW w roku 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Materiały

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku (PDF)
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_nfosigw​_w​_2012​_roku.pdf 6.75MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 (PDF)
sprawozdanie​_finansowe​_nfosigw​_2012.pdf 3.12MB
Opinia i raport uzupełniający do opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2012 rok (PDF)
opinia​_i​_raport​_bieglego​_rewidenta​_2012​_nfosigw.pdf 1.84MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2011
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2010
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2009
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2008
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2007

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2007

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Materiały

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku (PDF)
skrot​_sprawozdania2007dobip.pdf 1.28MB
Sprawozdanie finansowe za rok 2007
sprawozdanie​_finansowe​_2007m.pdf 9.38MB
Opinia niezależnego biegłego Rewidenta
opinia​_do​_spr​_fin2007.pdf 1.99MB
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
raport​_do​_opinii​_bieglego​_spr​_fin2007m.pdf 4.15MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2006
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2005

Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2005

Załączniki do sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2005

Materiały

Sprawozdanie z działalności
sprawozdanie​_z​_dzialalnosci​_2005r.pdf 1.11MB
załącznik nr 1, 2 i 3
zalacznik​_1​_2​_3.xls 0.04MB
załącznik nr 4
zalacznik​_4.xls 0.02MB
załącznik nr 5
zalacznik​_5.xls 0.05MB
załącznik nr 6
zalacznik​_6.pdf 0.10MB
załącznik nr 7
zalacznik​_7.xls 0.10MB
Sprawozdanie finansowe
sprawfin1.doc 0.85MB
Opinia biegłego rewidenta
opinibieg.doc 0.05MB
Raport biegłego rewidenta
raporbieg.doc 0.13MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2004

Sprawozdanie z działalności za rok 2004

Załączniki do sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2004

Materiały

Sprawozdanie z działalności
sprawozdanie​_2004​_po​_rn.pdf 1.20MB
Załącznik nr 1, 2 i 3
zalaczniki​_1​_2​_3.xls 0.03MB
Załącznik nr 4
zalacznik​_41.xls 0.03MB
Załącznik nr 5
zalacznik​_5​_2004.xls 0.05MB
Załącznik nr 6
zalacznik​_6​_2004.xls 0.08MB
Schemat organizacyjny
schemat​_organizacyjny2004.xls 0.17MB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
spra.doc 0.08MB
Sprawozdania finansowe
fina.doc 0.41MB
Dodatkowe informacje i objaśnienia
doda.doc 0.44MB
Opinia biegłego rewidenta
opa.doc 0.05MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2003

Sprawozdanie z działalności za rok 2003

Załączniki do sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2003

Materiały

Sprawozdanie z działalności
sprawozdanie​_310304.zip 0.75MB
Załącznik nr 1, 2 i 3
zalacznik​_123​_do​_spr​_2003​_rok.pdf 0.06MB
Załącznik nr 4
zalacznik​_4​_2003.doc 0.03MB
Załącznik nr 5, 6 i 7
zalaczniki​_5​_6​_7​_2003.xls 0.24MB
Schemat organizacyjny
schemat​_organizacyjny​_2003.xls 0.09MB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
103.doc 0.04MB
Sprawozdania finansowe
203.doc 0.15MB
Dodatkowe informacje i objaśnienia
303.doc 0.23MB
Opinia biegłego rewidenta
403.doc 0.03MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2002
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2001
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 2000

Wprowadzenie

Działalność Narodowego Funduszu w 2000 roku

Sprawozdanie finansowe za rok 2000

 

Materiały

Raport roczny 2000
raport​_roczny​_2000.doc 0.04MB
Działalność Narodowego Funduszu w 2000 roku
dzialalnosc​_narodowego​_funduszu​_w​_2000​_roku.doc 0.32MB
Sprawozdania finansowe
100.doc 0.07MB
Informacja dodatkowa
200.doc 0.15MB
Załącznik A do sprawozdania finansowego
300.doc 0.04MB
Załącznik B do sprawozdania finansowego
400.doc 0.04MB
Załącznik C do sprawozdania finansowego
500.doc 0.06MB
Opinia biegłego rewidenta
600.doc 0.03MB
Sprawozdanie z działalności NFOŚiGW za rok 1999

Wprowadzenie

Realizacja planu finansowego Narodowego Funduszu w wersji budżetowej - PFC

Realizacja planu wpływów i wydatków pieniężnych

Zmiany stanu funduszu statutowego

Realizacja planu finansowania ochrony środowiska

Koszty działalności Narodowego Funduszu i źródła ich pokrycia

Pozostała działalność Narodowego Funduszu

Współpraca z zagranicą

Sprawozdanie finansowe za rok 1999

Materiały

Wprowadzenie
wprowadzenie​_1999.doc 0.03MB
Realizacja planu finansowego Narodowego Funduszu w wersji budżetowej - PFC
realizacja​_planu​_finansowego​_narodowego​_funduszu​_w​_wersji​_budzetowej​_-​_pfc.doc 0.11MB
Realizacja planu wpływów i wydatków pieniężnych
realizacja​_planu​_wplywow​_i​_wydatkow​_pienieznych.doc 0.11MB
Zmiany stanu funduszu statutowego
zmiany​_stanu​_funduszu​_statutowego.doc 0.04MB
Realizacja planu finansowania ochrony środowiska
realizacja​_planu​_finansowania​_ochrony​_srodowiska.doc 0.15MB
Koszty działalności Narodowego Funduszu i źródła ich pokrycia
koszty​_dzialalnosci​_narodowego​_funduszu​_i​_zrodla​_ich​_pokrycia.doc 0.08MB
Pozostała działalność Narodowego Funduszu
pozostala​_dzialalnosc​_narodowego​_funduszu.doc 0.04MB
Współpraca z zagranicą
wspolpraca​_z​_zagranica.doc 0.13MB
Sprawozdania finansowe
199.doc 0.07MB
Informacja dodatkowa
299.doc 0.13MB
Załącznik A do sprawozdania finansowego
399.doc 0.04MB
Załącznik B do sprawozdania finansowego
499.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}