W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KARIERA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska -  t.j:
Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn.zm.).

Nabory w NFOŚiGW prowadzone są na wolne stanowiska pracy, stanowiska obsadzone, które zostaną zwolnione w następstwie decyzji Prezesa Zarządu NFOŚiGW o odejściu/przeniesieniu pracownika zajmującego obecnie to stanowisko oraz na stanowiska wymagające czasowej realizacji zadań.  W zależności od bieżących potrzeb i w miarę posiadanych zasobów, pracownikowi zatrudnionemu w związku z potrzebą czasowej realizacji zadań, może zostać przedstawiona propozycja dalszego zatrudnienia w NFOŚiGW.

OGŁOSZENIA o naborach publikowane są:

  1. w BIP
  2. w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW.

NABÓR na wolne stanowisko pracy jest:

  1. RÓWNY – każdy z kandydatów jest traktowany na takich samych zasadach,
  2. OTWARTY – każda osoba spełniająca wymagania formalne może przystąpić do udziału w naborze,
  3. KONKURENCYJNY – kandydaci oceniani są według tych samych obiektywnych kryteriów, adekwatnych do zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy.

Nabór prowadzony jest w co najmniej dwóch etapach:

ETAP PIERWSZY – weryfikacja formalna, podczas którego przeprowadzana jest weryfikacja złożonych dokumentów (rodzaj i forma dokumentów określana jest w ogłoszeniu o naborze),

ETAP OSTATNI – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której badane są wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:

  1. pogłębionej analizy dokumentów złożonych przez kandydatów w aplikacji,
  2. testu wiedzy merytorycznej, testu praktycznego typu „case study”, testu weryfikującego znajomość języka obcego itp.

Do kolejnego etapu komisja może dopuścić tylko tych kandydatów, których kwalifikacje w największym zakresie odpowiadają wymaganiom dodatkowym.

 

Osoba do kontaktu w sprawie naborów na wolne stanowiska pracy:


Anna Wituła, tel. 22 45 90 467

Wydział Kadr i Płac

e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}