W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacja i działalność

Zasady działalności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają do Narodowego Funduszu wnioski o dofinansowanie, które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w poszczególnych programach priorytetowych.

Programy priorytetowe szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków, formę, intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć, koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć.

Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie:

  1. oprocentowanych pożyczek,
  2. dotacji, w tym:
  3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
  4. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
  5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
  6. dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Narodowego Funduszu, a w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu.

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się według "ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ".

 


W dniu 28 marca 2012 r. Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie zmiany i przyjęcia Kodeksu etyki pracowników NFOŚiGW. Kodeks etyki poddany został nowej redakcji z zachowaniem dotychczasowych treści i włączony został do Regulaminu pracy jako załącznik nr 1.

 

Materiały

kodeks​_etyki​_pracownikow​_nfosigw
kodeks​_etyki​_pracownikow​_nfosigw.pdf 0.29MB
Status prawny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Podstawy funkcjonowania działalności NFOŚiGW są określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Wyciąg z ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska odnoszący się do instytucji ochrony środowiska oraz problematyki finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - uwzględniający Dz. U. z 2022 r. poz. 2375.

Statut NFOŚiGW

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiały

tekst ujednolicony ustawy - POŚ (wyciąg) - z uwzględnieniem Dz. U. z 2022 r. poz. 2375
tekst​_ujednolicony​_ustawy​_-​_POŚ​_(wyciąg)​_-​_z​_uwzględnieniem​_Dz​_U​_z​_2022​_r​_poz​_2375.pdf 0.54MB
tekst ujednoliciny rozp ms w sprawie nadania statutu nfosigw wersja na str nfosigw
tekst​_ujednoliciny​_rozp​_ms​_w​_sprawie​_nadania​_statutu​_nfosigw​_wersja​_na​_str​_nfosigw.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}