W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Cel programu

1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” ) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

2) Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

 

Część 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

Formy dofinansowania

 • pożyczka
 • przekazanie środków (dotyczy państwowych jednostek budżetowych)
 • dotacja (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich lub zadania w zakresie zakupu oczyszczaczy powietrza)
 • udostępnienie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na działania mające na celu ograniczanie skutków zagrożeń dla środowiska

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 
 • służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, 
 • spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne, 
 • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania w celu walki z COVID-19, 
 • państwowe jednostki budżetowe, do których ustawowych zadań należy ochrona środowiska, 
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowujące działania mające na celu ograniczanie skutków zagrożeń dla środowiska. 

Część 2) Miasto z Klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura"

Terminy i sposób składania wniosków

 • Nabór trwa do 14.08.2020 r.

Formy dofinansowania

 • dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 1 000 tys. zł

Beneficjenci

 • gminy o statusie miasta

 

Koordynator programu Robert Markiewicz
Robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl  
I Wydział Wdrażania Projektów

660 400 456

22-45-90-314
22-45-90-759

 

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik

Krótki poradnik wyjaśniający czym są zmiany klimatyczne i jak można im przeciwdziałać, przygotowany przez zespół NFOŚiGW. Zapraszamy do zapoznania się.

Materiały

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik
mini​_poradnik​_zrozumiec​_adaptacje​_do​_zmian​_klimatu.pdf 0.32MB
program priorytetowy adaptacja do zmian klimatu xi 2020
program​_priorytetowy​_adaptacja​_do​_zmian​_klimatu​_-​_xi​_2020.pdf 0.92MB
{"register":{"columns":[]}}