W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju

 

​​​​Gdzie załatwisz sprawę?​​​

Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju uzyskasz we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Nie, dokumenty można złożyć osobiście albo listownie. 

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek(-ka);
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
  • jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

WAŻNE! W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

Jak umówisz się na spotkanie?

Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Przygotuj: 

  • zezwolenie na pochówek wydane przez starostę lub prezydenta miasta – z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy;
  • odpis aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon (w języku niemieckim: "STERBEURKUNDE" lub na druku wielojęzycznym: "AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG", ewentualnie zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, że wystawienie takiego aktu nie było możliwe: "BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE"). Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego to: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim;
  •  zezwolenie na przewóz zwłok: "LEICHENPASS" lub zaświadczenie o spopieleniu: "EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG".

WAŻNE! Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Dokumenty w języku niemieckim nie wymagają tłumaczenia na język polski.

Ile zapłacisz?

Opłata wynosi 50,00 EUR.

Opłata pobierana jest w gotówce. Konsulaty Generalne RP w Kolonii i Monachium akceptują płatności kartą. 

Jaki jest termin realizacji?

Konsul wyda zaświadczenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jak odbierzesz dokumenty?

Osobiście. Możesz też zawnioskować o doręczenie dokumentów pocztą, jeżeli pokryjesz koszt przesyłki.

Jak możesz się odwołać?

W przypadku odmowy wykonania czynności, konsul wyda postanowienie, na które możesz wnieść w terminie 7 dni zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie.

Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie jeśli rodzina nie zdecyduje się na sprowadzenie zwłok do Polski?

W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

Pamiętaj, że konsul nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

Czy muszę korzystać z usług firm pogrzebowych przy sprowadzaniu ciała do Polski?

W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok.

Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego (szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).