W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)zwanego dalej RODO informujemy, iż:


administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku z siedzibą Al. Legionów 3 80 – 441 Gdańsk Wrzeszcz inspektorem ochrony danych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku jest Pan Bartosz Bogunia e-mail iod@szkolabaletowa.pl


Państwa Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. G oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej


Przetwarzanie odbywa się także przy użyciu monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 23 ust 1pkt d RODO odbiorcami Państwa danych osobowych mogą stać się upoważnione podmioty lecz tylko na podstawie i w granicach prawa


Dane osobowe dziecka oraz rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat –dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole). Przetwarzane za pomocą monitoringu dane przechowywane są w pamięci rejestratora przez 7 dni, następnie są trwale usuwane z jego pamięci. Przetwarzanie danych uczniów w postaci zdjęć oraz nagrań będzie się także odbywać na stronie internetowej szkoły oraz na oficjalnych profilach szkoły na portalach społecznościowych lecz tylko w przypadku udzielenia pisemnej zgody na takie przetwarzanie.


Na podstawie art. 15 RODO Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zgodności z art.77 RODO

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.07.2022 20:38 Bartosz Bogunia
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Bogunia
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 11.07.2022 20:38 Bartosz Bogunia

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}