W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz ośrodków pomocy

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Aktualna lista adresów organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a także członkom ich rodzin, które otrzymują dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz zawiera niezbędne dane kontaktowe organizacji, zestawienie rodzajów udzielanej pomocy oraz godziny dyżurów specjalistów.

Materiały

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
koordynatorzy.pdf 0.26MB
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2022 r.)
Baza​_teleadresowa​_podmiotow​_realizujacych​_programy​_korekcyjno​_-​_edukacyjne​_2022​_ds.xlsx 0.01MB
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2022 r.)
Baza​_teleadresowa​_podmiotow​_realizujacych​_programy​_psychologiczno​_-​_terapeutyczne​_2022​_ds.xlsx 0.01MB
Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - 2021
bdpodm​_pwr​_2021.pdf 0.27MB
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 2021
sow​_2021.pdf 0.11MB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim
rjsp​_2020r​_.pdf 0.15MB
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia (woj. dolnośląskie)
schroniska.pdf 0.33MB
Baza teleadresowa ośrodków pomocy społecznej w województwie dolnośląskim
ops.pdf 0.16MB
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia i miejsca noclegowe w schroniskach
Rejestr​_miejsc,​_w​_których​_gmina​_udziela​_tymczasowego​_schronienia​_i​_miejsca​_noclegowe​_w​_schroniskach.xlsx 0.06MB
Instytucje samorządowe, podmioty i organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową
wykaz.xlsx 0.11MB
Baza teleadresowa dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego i prawnego na terenie woj. opolskiego
Baza​_teleadresowa​_dotycząca​_oferty​_poradnictwa​_specjalistycznego​_w​_szczególności​_psychologicznego​_i​_pr.xlsx 0.07MB
Baza placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego
Baza​_placówek​_zapewniających​_schronienie​_osobom​_doświadczającym​_przemocy​_w​_rodzinie​_na​_terenie​_wojewód.xlsx 0.01MB
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia i miejsca noclegowe w schroniskach (woj. opolskie)
rejestr​_miejsc​_noclegowych.xlsx 0.06MB
Podmioty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programy psychologiczno-terapeutyczne na terenie województwa opolskiego w roku 2022
podm​_kor​_edu​_progr​_psych​_terap​_opolskie2022.docx 0.02MB
Baza teleadresowa dot. oferty poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 2022 r.
baza​_teleadr​_porad​_osob​_dosw​_przem​_rodz​_2022.xlsx 0.10MB

Linki do stron zewnętrznych podmiotów świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

{"register":{"columns":[]}}