W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pokrzywdzeni przestępstwem

Osoby pokrzywdzone  przestępstwem, potrzebujące pomocy, mogą ją uzyskać od szeregu instytucji i organizacji pozarządowych. Szczegółowe, pomocne w tym zakresie informacje można znaleźć  na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem lub osobom doświadczającym przemocy w rodzinie świadczą także wyspecjalizowane jednostki na terenie regionu poznańskiego.

Zasady przyznawania państwowej kompensaty dla ofiar przestępstw reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych [tj.Dz.U.2016.325]. Wzór formularza o przyznanie takiej kompensaty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
 

Treść aktualnie obowiązujących pouczeń:

o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 

o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

 

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

4. Dane tełeadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

5. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

7. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

8. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizatorzy programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

9. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

Materiały

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w 2021r.
rejestr​_jednostek​_specjalistycznego​_poradnictwa​_2021​_bip.pdf 0.82MB
Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych
rejestr​_miejsc​_w​_ktorych​_gmina​_udziela​_tymczasowego​_schronienia​_w​_placowkach​_dla​_osob​_bezdomnych​_-stan​_na​_12​_lipca.pdf 0.50MB
Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021r.
1​_wykaz​_podmiotow​_i​_org​_pozarzadowych​_swiadczacych​_uslugi​_dla​_osob​_i​_rodzin​_dotknietych​_przemoca​_w​_rodzinie​_2021.xls 0.34MB
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Specjalistyczne​_Ośrodki​_Wsparcia​_dla​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie.odt 0.01MB
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w 2021r.
podmioty​_realizujace​_programy​_psychologiczno​_terapeutyczne​_w​_2021​_r​_.xls 0.04MB
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne w 2021r.
podmioty​_realizujace​_programy​_korekcyjno-edukacyjne​_w​_2021​_r​_.xls 0.04MB
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2021r.
​_wykaz​_osrodkow​_interwencji​_kryzysowej​_​_VII2021.xls 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}