W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pokrzywdzeni przestępstwem

Osoby pokrzywdzone  przestępstwem, potrzebujące pomocy, mogą ją uzyskać od szeregu instytucji i organizacji pozarządowych. Szczegółowe, pomocne w tym zakresie informacje można znaleźć  na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem lub osobom doświadczającym przemocy w rodzinie świadczą także wyspecjalizowane jednostki na terenie regionu poznańskiego.

Zasady przyznawania państwowej kompensaty dla ofiar przestępstw reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych [tj.Dz.U.2016.325]. Wzór formularza o przyznanie takiej kompensaty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
 

Treść aktualnie obowiązujących pouczeń:

o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 

o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

 

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

4. Dane tełeadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

8. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

Materiały

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa wielkopolskiego – 2020r.
3-rejestr​_jednostek​_specjalistycznego​_poradnictwa​_2020.pdf 1.22MB
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych – 2020r.
2-rejestr​_miejsc​_w​_ktorych​_gmina​_udziela​_tymczasowego​_schronienia​_w​_placowkach​_dla​_osob​_bezdomnych​_-​_aktualizacja​_25​_cz1.pdf 1.05MB
Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – 2020r
1-wykaz​_podmiotow​_i​_org​_pozarzadowych​_swiadczacych​_uslugi​_dla​_osob​_i​_rodzin​_dotknietych​_przemoca​_w​_rodzinie​_2020.pdf 1.58MB