W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

Główne kierunki działania sekcji Higiena Komunalna:

1) nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w tym prowadzenie
monitoringu jakości wody oraz nadzór nad urządzeniami do jej produkcji;
2) nadzorowanie technologii uzdatniania wody do spożycia, zgodnie z kompetencjami;
3) nadzór nad jakością zdrowotną wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach;
4) pobieranie próbek wody, gromadzenie, weryfikacja, analiza i ocena danych
monitoringowych;
5) wydawanie zezwoleń na transport zwłok szczątków, ekshumacje oraz nadzór nad
wykonywaniem tych czynności;
6) nadzór sanitarny nad gospodarką odpadami medycznymi;
7) nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej;
8) nadzór sanitarny środków transportu publicznego;
9) opiniowanie imprez masowych;
10) wydawanie opinii sanitarnych w sprawach kategoryzacji obiektów hotelowych i
turystyczno – wypoczynkowych oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy;
11) współudział w opiniowaniu projektów oraz odbiorze urządzeń i obiektów
użyteczności publicznej;
12) współudział i prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia.

{"register":{"columns":[]}}