W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obowiązki prawne a handel online i sprzedaż żywności przez Internet

20.07.2021

ecommerce-1992280_1920

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z rozwojem handlu online i wzrostem sprzedaży żywności przez Internet, przypomina o obowiązkach prawnych podmiotów prowadzących taką formę działalności.  

W przypadku sprzedaży żywności „na odległość” (w tym sprzedaży przez Internet) zakład ma obowiązek złożenia do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Gdy sprzedaż internetowa jest prowadzona przez dotychczas działający stacjonarny sklep spożywczy, a oferowane produkty fizycznie składowane są w sklepie, ewentualnie magazynie lub innym miejscu, które zostało już zatwierdzone – w takim wypadku przedsiębiorca musi jedynie poinformować organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozszerzeniu działalności na sprzedaż internetową. Gdy produkty oferowane w sklepie internetowym są składowane w innym miejscu niż sklep czy zatwierdzony magazyn – w takim wypadku sklep musi wystąpić o zatwierdzenie tego miejsca – chyba że magazyn ten został zatwierdzony w Sanepidzie przez inny podmiot – wówczas wystarczy podpisać z nim stosowną umowę.  

Na właścicielu sklepu internetowego spoczywa również odpowiedzialność za przekazanie obowiązkowych informacji na temat żywności przed ostatecznym dokonaniem zakupu. Zasady te zostały wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (art. 14 ww. rozporządzenia). Ma to na celu udostępnienie konsumentom czytelnych i zrozumiałych informacji na temat kupowanych produktów żywnościowych, a także  zwiększenie ochrony przed alergenami.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), kto:

  1. prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o  zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł,
  2. produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu (…) podlega karze pieniężnej. Wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł.

Dodatkowo wskazuję, że w świetle art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu.