W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

SEKCJA EPIDEMIOLOGII:


1) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej w kierunku zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych jednoogniskowych
i zbiorowych, zakażeń szpitalnych, chorób pasożytniczych, odzwierzęcych,
niebezpiecznych lub będących skutkiem ataku bioterrorystycznego;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych w podmiotach
leczniczych przeprowadzających obowiązkowe szczepienia ochronne, w tym
prowadzenie gospodarki szczepionkami (planowanie, dystrybucja i inwentaryzacja
szczepionek) oraz podejmowanie działań mających na celu zaszczepienie osób
uchylających się od obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym;
3) kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w aspekcie szczepień
ochronnych, zapobiegania zakażeniom zakładowym, przestrzegania reżimu
przeciwepidemicznego i procedur w zakresie prawidłowej dezynfekcji, sterylizacji,
postępowania z odpadami medycznymi i sprzątania, dostosowania stanu sanitarno –
higienicznego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej oraz realizacji programów dostosowawczych;
4) współpraca z zespołami zakażeń szpitalnych (przy monitorowaniu ognisk zakażeń
szpitalnych) oraz innymi organami administracji i służb publicznych w celu
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
5) składanie meldunków dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych,
kwartalnych, półrocznych, rocznych do jednostki nadrzędnej – Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku (zwanej dalej: WSSE);
6) dokonywanie wpisów w rejestrach i ewidencjach wymaganych przez jednostkę
nadrzędną;
7) udział w programach przewidzianych dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej (program
eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych, program nadzoru epidemiologicznego
i wirusologicznego nad grypą SENTINEL);
8) wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do pracy związanej
z opracowywaniem danych do raportów, ognisk, analizy sytuacji epidemiologicznych;
9) podejmowanie, rozwiązywanie, zgłaszanie, rejestrowanie spraw w systemie SEPIS
(Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
10) bieżące aktualizowanie ,,Planu działania państwowej inspekcji sanitarnej powiatu
augustowskiego na wypadek wystąpienia epidemii”;
11) dokonywanie przeglądu akt celem wyłączenia dokumentacji spraw zakończonych
i niepotrzebnych do pracy bieżącej, przekazywanie do archiwum zakładowego;
12) udzielanie porad, informacji w zakresie zagadnień przeciwepidemicznych.

{"register":{"columns":[]}}