W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN

12.03.2021

UWAGA! Zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

pexels-photo-3855962dfg

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325).

W załączniku 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” do Rozporządzenia wprowadzono zmiany wartości normatywnych dla 6 substancji chemicznych, oraz dodano wartości normatywów higienicznych dla 4 nowych substancji chemicznych nie ujętych dotąd w wykazie. Pewne substancje obowiązuje okres przejściowy. Do dnia 19 maja 2021 r. obowiązuje dotychczasowa wartość NDS (i/lub NDSCh) dla 4-toliloaminy; 3-metylobutan-1-olu; trichlorku fosforylu.


Natomiast wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3 pozostaje bez zmian do dnia 20 lutego 2023 r., a do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.