W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Higiena Pracy

Główne zadania Sekcji Higieny Pracy

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy poprzez prowadzenie systematycznych kontroli w celu dokonania oceny:
 • narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy
 • narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
 • narażenia pracowników na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy
 • stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń pracy i pomieszczeń sanitarnych i podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstawaniu chorób zawodowych
 1. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z aktualnych przepisów określających zasady handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o produktach biobójczych.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia w sprawie detergentów.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem warunków higienicznych i zdrowotnych w związku z narażeniem pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
 6. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u pracowników i byłych pracowników zakładów pracy.

Materiały

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Chor​_zaw​_zgloszenie​_06-2023.pdf 0.10MB
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Chor​_zaw​_karta​_oceny​_10-2023.rtf 0.08MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_kosmetyki​_wpis​_04-2023.docx 0.02MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_kosmetyki​_wykreslenie​_04-2023.docx 0.02MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_kosmetyki​_zmiana​_04-2023.docx 0.02MB
Kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"
{"register":{"columns":[]}}