W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

Kierownik Sekcji: mgr inż. Joanna Dyląg - Osemka
parter, pokój nr 5

 

Zakres zadań

 1. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie procedur i instrukcji przeprowadzania kontroli;
 2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w wybranych środowiskach;
 3. Pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 4. Badanie skuteczności wdrażanych programów edukacyjno-zdrowotnych;
 5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 6. Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje, środki masowego przekazu oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Podstawę programowania i realizacji działań na rzecz umacniania zdrowia, podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bytomiu stanowią:

 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Wstępny Ramowy Projekt Narodowego Programu Zdrowia,
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego - Departament Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
 • Wytyczne programowe dot. programów krajowych i interwencji lokalnych.
 • Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV,

Zgodnie z definicją oświaty zdrowotnej rozumianej jako medycyna zdrowego człowieka, działania w tym zakresie ukierunkowane są głównie na środowiska ludzi zdrowych, zwłaszcza:

 • dzieci i młodzież,
 • rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców,
 • personel zakładów opieki zdrowotnej,
 • personel zakładów pracy,
 • mieszkańcy okolicznych miast i wsi.

Do najważniejszych kierunków działań w zakresie promocji zdrowia należą inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. Inicjowanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami ryzyka społecznego i środowiskowego, wpływającymi na zdrowie ludzi, a przede wszystkim propagowanie zasady zdrowego stylu życia oraz działanie prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym.
 2. Pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego.
 3. Prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego oraz merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji oraz innych działań prozdrowotnych.
 4. Dostarczanie realizatorom w terenie pomocy dydaktycznych i materiałów wydawniczych do realizacji programów, akcji.
 5. Monitorowanie przebiegu i ocenianie efektów prowadzonych interwencji oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia.
{"register":{"columns":[]}}