W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

25.03.2024

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest dostosowywana przez Ministerstwo Cyfryzacji, witryna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

- Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy i głosowy,

- Brak możliwości obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. Możliwość skorzystania z aplikacji zewnętrznej np: czytnika ekranu NVDA.

- Brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych
o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

- Brak na stronie internetowej PSSE w Krakowie informacji o zakresie jej działalności –
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym. Możliwość skorzystania z aplikacji zewnętrznej np: czytnika ekranu NVDA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Szatko.
 • E-mail: maciej.szatko@sanepid.gov.pl
 • Telefon: 126449133

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  w Krakowie
 • Adres: ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
 • E-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
 • Telefon: 12 254 95 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne – nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,
 • wejście boczne - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – można skorzystać z pochylni, do której prowadzi bramka boczna, wyposażona
  w dzwonek. Po wciśnięciu przycisku przy furtce osoba z niepełnosprawnością ruchową oczekuje na przybycie pracownika PSSE w Krakowie, który umożliwi jej dotarcie
  do punktu obsługi Stron.

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • wjazd na plac dojazdowy jest za budynkiem,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Wańkowicza linia nr 110, 160, 122, 138, 149, 202, 212, 222, 232, 262, 422, 701.
  • dojazd tramwajem: przystanek Wańkowicza linia nr 1 i 5.

W holu głównym znajduje się Punkt Obsługi Stron (dziennik podawczy) – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Sala konferencyjna jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Brak windy dostosowanej do wjazdu wózków, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do I piętra budynku. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku.

W budynku głównym brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.  

 

Budynek B (boczny) przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie.

Wejście boczne do budynku B  jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście jest wyprofilowane w formie równi pochyłej.

W budynku B znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku (wyposażona w miskę ustępową, umywalkę do mycia rąk, uchwyty oraz przycisk powiadamiania alarmowego i kasowania). Toaleta jest wyposażona w baterię umywalkową
z przedłużonym uchwytem.

 

Budynek przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • miejsca do parkowania samochodów są przed budynkiem, znajdują się
   w strefie płatnego parkowania. 
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd tramwajem: przystanek plac Wolnica linia nr 8, 10, 13, 72.

Na parterze budynku w holu podłoga wyprofilowana jest w formie równi pochyłej, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na wózkach, dostęp do windy oraz do toalety dla osób niepełnosprawnych na poziomie „- 1”.

W budynku znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, umożliwiająca osobom
z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są na poziomie „-1” oraz na II piętrze budynku.

Sala konferencyjna jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Przed wejściem do budynku znajduje się domofon, za pomocą którego Strona może poprosić pracowników Stacji o udzielenie pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

 

{"register":{"columns":[]}}