W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie, wykonuje zadania należące do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego na terenie Miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowane są przez następujące komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:

  • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
  • Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,
  • Oddział Epidemiologii,
  • Oddział Higieny Komunalnej,
  • Oddział Higieny Pracy,
  • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
  • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
{"register":{"columns":[]}}