W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy - oznaczone  symbolami literowymi, stosowanymi do znakowania pism:

1) Krakowska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:

a)  Oddział Higieny Komunalnej (HK);

b) Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków (HŻ);

- Sekcja Żywienia Zbiorowego Otwartego (HŻ.O);

 - Sekcja Żywienia Zbiorowego Zamkniętego, Materiałów i Wyrobów Przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością oraz Produktów Kosmetycznych (HŻ.Z);

- Sekcja Produkcji Żywności, Obrotu Hurtowego, Suplementów Diety i Importu (HŻ.P);

- Sekcja Obrotu Detalicznego (HŻ.D);

c)  Oddział Higieny Pracy (HP);

d) Oddział Epidemiologii (EP);

- Sekcja Zwalczania Chorób Zakaźnych (EP.C),

- Sekcja Higieny Lecznictwa (EP.U);

- Sekcja Nadzoru nad Szczepieniami Ochronnymi (EP.S)

e)  Odział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (NZ);

f) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży (HD);

g) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OŚ);

h) Samodzielne Stanowisko Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości, Statystyki i Analiz (SJ).

2) pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

            a) Oddział Administracyjny (AD), w którym działają:

                        - Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych (AD.Z);

                        -  Stanowisko Pracy do Spraw Archiwum Zakładowego (AD.A);

 b) Sekcja Finansowo-Księgowa (FK), w której działa:

                        - Stanowisko Pracy do Spraw Windykacji (FK.W);

c) Sekcja do Spraw Pracowniczych (SP);

d) Sekcja Organizacyjno–Prawna (OP);

e) Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego (GK);

f) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BH);

g) Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyki (IT).

2. W Stacji działa Inspektor Ochrony Danych (IOD), wyznaczony i podległy bezpośrednio PPIS.

Materiały

Zarządzenie Wojewoda Małopolski z 19 X 2020 - zatwierdzenie Reg Org PSSE w Krakowie
Zarządzenie​_Wojewoda​_Małopolski​_z​_19​_X​_2020​_-​_zatwierdzenie​_Reg​_Org​_PSSE​_w​_Krakowie.pdf 0.20MB
zarządzenie Dyrektora PSSE w Krakowie nr 15 z 2020 - wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Stacji
zarządzenie​_Dyrektora​_PSSE​_w​_Krakowie​_nr​_15​_z​_2020​_-​_wprowadzenie​_Regulaminu​_Organizacyjnego​_Stacji.pdf 0.51MB
Regulamin Organizacyjny - PSSE w Krakowie - od 19 X 2020
Regulamin​_Organizacyjny​_-​_PSSE​_w​_Krakowie​_-​_od​_19​_X​_2020.pdf 14.98MB
Schemat organizacyjny PSSE w Krakowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego z 2020
Schemat​_organizacyjny​_PSSE​_w​_Krakowie​_-​_załącznik​_do​_Regulaminu​_Organizacyjnego​_z​_2020.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 11:44 Roman Junczys
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redaktor BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 1.0 24.11.2020 11:44 Roman Junczys

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}