W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

 

W ramach realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz.                               
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować w siedzibie administratora, tj. Sieradz, ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pssesieradz.pl
 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korespondencji e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub lit. b), lub lit c), lub lit. e) RODO.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana/Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pan/Państwa w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów oraz czasokresem przechowywania określonym w przepisach prawa dotyczących archiwizacji akt w PSSE w Sieradzu.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych;
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

{"register":{"columns":[]}}