W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System Zarządzania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu sieradzkiego, wykonuje swoje zadania w sposób profesjonalny, rzetelny i bezstronny.  W tym celu:

 • W działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, został wprowadzony z dniem 19 marca 2007r. System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.

System Zarządzania Jakością opisany został w Księdze Jakości dostosowanej do struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu oraz w Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

 • W Oddziale Laboratoryjnym Badań Epidemiologicznych wdrożono System Zarządzania na zgodność  z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu od dnia 28 kwietnia 2006 roku posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 708 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, od 18 czerwca 2007r wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a od dnia 11.12.2019 roku wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.  Uzyskany certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności wyników. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług.Okres ważności Certyfikatu Akredytacji od 28.04.2006r. do 27.04.2022r. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 708

PCA - AB 708 ilac-MRA logo Certyfikat AB 708

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu, realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). Najwyższe Kierownictwo PSSE w Sieradzu deklaruje, że zgodnie z przyjętą do realizacji Polityką  Jakości, zapewnia:

 • udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oraz kompetencje pracowników komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”;
 • zachowanie  zgodności  wdrożonego  systemu  zarządzania  z  normą  PN-EN ISO/IEC 17025:2018:-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który opisany jest w Księdze Jakości i Procedurach ogólnych z nią związanych.
 • ciągłe doskonalenie skuteczności swojego systemu zarządzania;
 • stałe utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań; - dobrą praktykę profesjonalną oraz jakość badań w usługach świadczonych klientom;
 • spełnienie oczekiwań Klientów i innych stron, poprzez komunikację zapewniającą wyjaśnienie i zrozumienie aktualnych i przyszłych oczekiwań oraz dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • działania wykonywane z zagwarantowaniem:
  • bezstronności – tzn. nie podlegają żadnym naciskom handlowym, finansowym lub innym ze strony klienta, mogącym mieć wpływ na ich osąd;
  • niezależności – tzn. bezstronnym i obiektywnym prowadzeniem działań;
  • rzetelności – tzn. zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną; 
  • poufności – tzn. z zachowaniem ochrony informacji uzyskiwanych podczas prowadzonych działań.

Polityka jakości jest dostępna wszystkim pracownikom wykonującym czynności kontrolne i pracownikom Oddziału Laboratoryjnego, którzy znają jej treść i stosują ją w praktyce. 
Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych działań, ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.
Najwyższe Kierownictwo PSSE w Sieradzu deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka zarządzania była w pełni realizowana i doskonalona.

{"register":{"columns":[]}}