W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Nasza misja

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zmianami), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1474; ze zm.).

Historia Stacji

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sieradzu istnieje od 1954r. Została powołana Dekretem z 14 sierpnia 1954r. Działalność swą rozpoczęła w budynku przy ul.Warckiej 6, w skład którego wchodziło 5 pomieszczeń dla pracowników administracji i nadzoru oraz 1 pomieszczenie laboratoryjne. W laboratorium prowadzono podstawowe badania żywności.W związku ze zmianami administracyjnymi kraju w 1975r Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną przemianowano na Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W czerwcu 1985r siedzibę Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu ówczesny dyrektor lek. med. Andrzej Koprek przeniósł do budynku wolnostojącego przy ulicy POW 52. Budynek ten jest własnością Stacji. W ciągu lat działalności Stacja rozwijała się, powstały kolejne laboratoria wykonujące badania w zakresie

  • żywności i żywienia
  • wody i powietrza
  • badań bakteriologicznych kału.

W roku 1998 Stacja powróciła do nazwy – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Również w tym samym roku dyrektorem został lek. med. Wiktor Kowalski powołany przez Wojewodę Sieradzkiego. W I kwartale 2004r nastąpiły zmiany w strukturze organizacji Stacji i likwidacji uległy pracownie żywienia i żywności, wody i powietrza. Pozostał oddział laboratoryjny badań epidemiologicznych dla powiatów sieradzkiego, zduńsko – wolskiego, łaskiego i poddębickiego. W ostatnich latach gruntownej poprawie uległy warunki pracy. Przeprowadzono remont budynku, skomputeryzowano wszystkie oddziały, zmodernizowano bazę sprzętową, a w szczególności wyposażono laboratorium. Wykaz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Dyrektorów Stacji chronologicznie od czasu powstania inspekcji Sanitarnej w Sieradzu do chwili obecnej:

  • lek. med. Czesław Szeliga
  • lek. med. Kazimierz Banach
  • lek. med. Stanisław Skrzypiński
  • lek. med. Andrzej Koprek
  • lek. med. Wiesław Brzozowski
  • lek. med. Wiktor Kowalski

Obecnie funkcję dyrektora i PPIS w Sieradzu pełni mgr inż. Jolanta Jezierska. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sieradzu swe statusowe zadana realizuje dla 122 404 mieszkańców w 10 gminach i 4 miastach oraz wykonuje powierzone przez WSSE zadania stacji granicznej.

{"register":{"columns":[]}}