W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji stanowiącej akta sprawy, przekazanej Radzie do Spraw Uchodźców wraz z wniesionym podaniem, będą przetwarzane do celów przeprowadzenia właściwego postępowania, na podstawie art. 89p ust. 1 – 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 322). W razie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na orzeczenie Rady, dane te będą przetwarzane także do tego celu. W aktach spraw znajdują się informacje pochodzące od osoby, której dane dotyczą, jak i mogą znajdować się informacje na jej temat pochodzące z innych źródeł.

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RADĘ DO SPRAW UCHODŹCÓW

Dane osobowe zawarte w dokumentacji stanowiącej akta sprawy, przekazanej Radzie do Spraw Uchodźców wraz z wniesionym podaniem, będą przetwarzane do celów przeprowadzenia właściwego postępowania, na podstawie art. 89p ust. 1 – 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 322). W razie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na orzeczenie Rady, dane te będą przetwarzane także do tego celu. W aktach spraw znajdują się informacje pochodzące od osoby, której dane dotyczą, jak i mogą znajdować się informacje na jej temat pochodzące z innych źródeł.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych Rady do Spraw Uchodźców pełni Pan Marcin Sowiński, adres: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, email: iod@kprm.gov.pl .

Dane osobowe są przetwarzane przez okres zależny od rodzaju tych danych.

  • Dane zawarte w aktach sprawy prowadzonego postępowania będą przetwarzane (przechowywane) aż do czasu wybrakowania tych akt. O tym, kiedy to nastąpi decyduje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organ odpowiedzialny za ich archiwizację.
  • Dane dotyczące wydawanych przez Radę do Spraw Uchodźców orzeczeń, wprowadzane przez Radę do rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej, o którym mowa w art. 449 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 poz. 35), będą przechowywane przez okres ustalony w odniesieniu do Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. 
  • Wszelkie inne dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 10 lat od zakończenia ostatniego postępowania, dotyczącego osoby, będącej stroną postępowania.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Radzie do Spraw Uchodźców przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do jej danych osobowych;
  • żądania sprostowania jej danych;
  • żądania ograniczania przetwarzania jej danych.

 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Radzie do Spraw Uchodźców nie przysługuje prawo do:

  • żądania usunięcia jej danych;
  • żądania przeniesienia jej danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl .