W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odwołanie od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

    Odwołanie od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców składa się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub ogłoszenia. Jeżeli odmowa nadania statusu uchodźcy nastąpiła z uwagi na oczywistą bezzasadność wniosku, termin ten wynosi 5 dni. Odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców składa się za pośrednictwem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 
    Rada wydaje decyzje w trzyosobowych składach orzekających, a w przypadku wniosków oczywiście bezzasadnych w pierwszej kolejności w składzie jednoosobowym.
 
    W przypadku, gdy odwołanie zostało wniesione po terminie (termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało doręczone lub nadane pocztą), Rada wydaje postanowienie o uchybieniu terminu. Jeżeli niedotrzymanie terminu wniesienia odwołania nastąpiło bez winy zainteresowanego, można w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, zwrócić się do Rady do Spraw Uchodźców z wnioskiem o przywrócenie terminu. Jeżeli Rada do Spraw Uchodźców uwzględni ten wniosek, wyda postanowienie o przywróceniu terminu.
 
    W przypadku odmowy przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin do wniesienia takiej skargi wynosi 30 dni od daty doręczenia postanowienia Rady.