W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skarga na decyzję Rady do Spraw Uchodźców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

    Jeżeli strona uzna decyzję Rady do Spraw Uchodźców za niezgodną z prawem, może wnieść, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, skargę na do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady do Spraw Uchodźców.
 
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w toku postępowania sądowego bada czy decyzja została wydana zgodnie z prawem (tzn. Sąd nie bada treści orzeczenia Rady, tylko czy to orzeczenie zostało wydane z zachowaniem wszystkich przewidzianych prawem procedur). Zawiadomienie o terminie rozprawy jest przesyłane na podany w skardze adres. Dlatego konieczne jest zawiadamianie sądu o zmianie miejsca zamieszkania lub podanie aktualnego adresu do korespondencji.
 
    W przypadku stwierdzenia, przez WSA że decyzja została wydana niezgodnie z obowiązującym prawem, Sąd wydaje wyrok o uchyleniu wydanej decyzji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Natomiast jeżeli Sąd nie znajdzie podstaw do stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, oddala skargę. Jeżeli nie zostały zachowane terminy do wniesienia skargi, lub nie dopełniono innych wymogów formalnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydaje postanowienie o odrzuceniu złożonej skargi.