W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

20.03.2023

Bezpieczeństwo

 

Region Półwyspu Koreańskiego jest od lat miejscem napięć o charakterze politycznym i militarnym. Ich wzrost był szczególnie odczuwalny w związku z północnokoreańskimi testami rakiet balistycznych i próbami jądrowymi, prowadzonymi przez USA i Rep. Korei ćwiczeniami wojskowymi, świętami państwowymi obchodzonymi w Korei Północnej, a także po trudnych do przewidzenia incydentach w strefie zdemilitaryzowanej. Pomimo uspokojenia sytuacji, z którą mamy do czynienia od początku 2018 r. nie można wykluczyć ponownej eskalacji napięcia.

Dla turysty zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Przypadki rozbojów, oszustw lub kradzieży są rzadkie. W Seulu i innych większych miastach są jednak dzielnice, w których warto zachować większą ostrożność. Należy przy tym pamiętać, że ewentualny kontakt z policją (liczne posterunki w miastach) jest utrudniony z przyczyn językowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wśród kierowców powszechnym jest bowiem pokonywanie skrzyżowań na czerwonym świetle. Przez policję tolerowane jest również poruszanie się motocykli i skuterów po chodnikach i przejściach dla pieszych.

Korea Południowa leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie tajfunami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub tajfunu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport/paszport tymczasowy musi być ważny w momencie przekraczania granicy.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy podróżujący do Korei Południowej w celu turystycznym na okres do 90 dni zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy. Osoby planujące pobyt w innym celu lub dłuższy powinny wystąpić o wizę w ambasadzie Korei w Warszawie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w  punkcie "Informacje nt. Covid".

Od 1 września 2021 r. osoby podróżujące w ruchu bezwizowym muszą posiadać elektroniczne potwierdzenie podróży (K-ETA). Opłata za jego wydanie wynosi 10 000 KRW (ok. 33 PLN). Aby uzyskać K-ETA wypełnij formularz na stronie: https://www.k-eta.go.kr lub za pośrednictwem mobilnej aplikacji „K-ETA”. Wniosek o K-ETA musisz złożyć co najmniej 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu lub statku zmierzającego do Korei. Dokument jest ważny przez 2 lata od daty jego wydania. W przypadku wymiany paszportu należy ponownie ubiegać się o K-ETA. Rezydenci posiadający kartę pobytu (Alien Registration Card - ARC) oraz osoby posiadające koreańską wizę są zwolnione z obowiązku ubiegania się o K-ETA.  Od 9 stycznia 2023 r. posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych zwolnieni są z obowiązku posiadania K-ETA. Podróżujący w tranzycie nie muszą ubiegać się o K-ETA.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Przepisy koreańskie nie nakazują posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. Jednak zaleca się posiadanie pisemnej zgody poświadczonej notarialnie i przetłumaczonej na język angielski lub koreański.

Zasady pobytu

Cudzoziemcy przebywający w Korei dłużej niż 90 dni (niezależnie od rodzaju posiadanej wizy) mają obowiązek rejestracji w lokalnym urzędzie imigracyjnym w celu uzyskania karty pobytu (Alien Registration Card - ARC) w ciągu 90 dni od daty wjazdu. Szczegóły dostępne są na stronie www.hikorea.go.kr lub pod numerem telefonu 1345 (Immigration Contact Center – obsługa w języku angielskim). 

Posiadacze ARC zobowiązani są zgłosić wymianę polskiego paszportu koreańskim służbom imigracyjnym w ciągu 44 dni od daty jego wydania, uwidocznionej na dokumencie.

Wizę można przedłużyć. Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć w urzędzie imigracyjnym. Więcej informacji znajdziesz tu.

Ubezpieczenie

Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego jest zalecane. Obowiązkowe są natomiast ubezpieczenia komunikacyjne. Od 16 lipca 2019 r. przebywając w Korei przez sześć miesięcy lub dłużej należy zapisać się do krajowego ubezpieczenia zdrowotnego - National Health Insurance Service (NHIS). Więcej informacji dostępnych jest pod infolinią 033-811-2000 (język angielski).

Zdrowie

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej podczas pobytu w Korei, zadzwoń pod numer 119. W przypadku skierowania do placówki medycznej na leczenie skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową.

W Republice Korei nie ma zagrożenia chorobami tropikalnymi. Potwierdzenie posiadania odpowiednich szczepień nie jest wymagane przy wjeździe do kraju.

Poziom opieki medycznej jest dobry. W języku angielskim bezproblemowo można porozumieć się jedynie w klinikach międzynarodowych. Ceny zależą od rodzaju placówki i świadczenia. W klinikach dla cudzoziemców koszt samej wizyty (bez zabiegów i leków) wynosi ok. 50 tys. KRW. (ok. 10 tys. KRW w innych klinikach). Dobowy pobyt w szpitalu to wydatek od 100 USD w górę. W razie poważniejszych badań należy liczyć się z opłatą rzędu 500 tys. do 2 mln KRW. Koszt wizyty u dentysty w przypadku leczenia i wypełnienia jednego ubytku, to ok. 150 tys. KRW. Wszystkie ośrodki medyczne akceptują karty kredytowe.

Większość leków jest na receptę. W przypadku drobnych dolegliwości można kupić stosowne leki po konsultacji z aptekarzem (ich koszt to 3-10 tys. KRW). Ceny leków podstawowych (np. proste antybiotyki) wynoszą ok. 20-30 tys. KRW. Leki produkowane przez międzynarodowe koncerny są dostępne. Miejscowe odpowiedniki mają zazwyczaj ulotki tylko w języku koreańskim.

Zgodnie z miejscowymi przepisami, można przywieźć 3-miesięczny zapas leków niezawierających substancji kontrolowanych. Leki powinny być w oryginalnych opakowaniach i należy mieć ze sobą receptę/list od lekarza – w języku angielskim.

Na leki zawierające substancje kontrolowane, należy wystąpić o zgodę do Wydziału Kontroli Leków Koreańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (KFDA): + 82-43-719-2813, narcotics@korea.kr

Lista substancji niedozwolonych w Korei dostępna jest w języku koreańskim na stronie: https://www.customs.go.kr/incheon/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=10784&cntntsId=5480

Warto skonsultować się ze swoim lekarzem w Polsce w sprawie leków zastępczych dostępnych w Korei.

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

W głównych miastach Korei Południowej (szczególnie Seul i Busan) występuje duże zanieczyszczenie powietrza. Stan ten pogarsza się dodatkowo w okresie wiosny i wczesnego lata, gdy nad terytorium Korei nadciągają fale pustynnego żółtego pyłu, niosącego m.in. toksyczne substancje znad przemysłowych obszarów Chin. W tych okresach lokalne władze zalecają pozostanie w domach i zakładanie maseczek dla osób przebywających na zewnątrz. Zalecenia te dotyczą szczególnie dzieci, osób starszych i chorych.

Przed wyjazdem do Korei zalecamy wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Podróżowanie po kraju

Praktycznie nie ma - poza terenami baz wojskowych - ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Ograniczenia dotyczą podróżowania w tzw. Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa (JSA) w pobliżu linii demarkacyjnej między Republiką Korei i KRLD (DMZ). Wjazd do tej strefy wymaga zezwolenia. Są tam natomiast organizowane wycieczki grupowe (przez upoważnione biura podróży - koszt ok. 80 - 140 tys. KRW; wyjazd należy rezerwować na co najmniej jeden dzień wcześniej).

Korea ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych, autobusowych i lotniczych. Dużym udogodnieniem w podróżowaniu po kraju jest sieć połączeń ekspresowych KTX (szybka kolej), która łączy największe miasta Korei. Czas podróży z Seulu do Daejeon (1h), Daegu (1,5h) i Busan (2,5h).

W dużych miastach (Seul, Busan, Daejon, Daegu, Gwangju) bardzo sprawnie funkcjonują linie metra. Podczas pobytu w Korei, najlepiej zaopatrzyć się w kartę T-money, która stanowi środek płatności jednocześnie za metro, autobusy i taksówki. Kartę można nabyć na stacjach lub w sklepach spożywczych. 

Informacje dla kierowców

Zgodnie z umową dwustronną między Polską a Republiką Korei kierowcy mogą przez rok od daty wjazdu posługiwać się międzynarodowym prawem jazdy. Co do zasady, umowa przewiduje, że jeśli posiadacz prawa jazdy ustali miejsce zamieszkania na terytorium Korei, to uzyskuje prawo do wymiany prawa jazdy na krajowe, bez konieczności składania egzaminów teoretycznych i praktycznych. Szczegółowa treść Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy z dn. 25-11-1998 roku jest dostępna na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W przypadku wypadków oraz kolizji drogowych zaleca się niezwłoczne poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego. Wskazane jest wezwanie policji w celu uniknięcia nieporozumień.

Sieć autostrad jest bardzo gęsto rozbudowana, jednak ze względu na znaczne natężenie ruchu należy liczyć się z powstawaniem wielokilometrowych korków, szczególnie w okresie świąt lub weekendów. Drogowskazy i informacje przy drogach są w większości dwujęzyczne (w językach koreańskim i angielskim). 

Cło

Zwierzęta, mięso i produkty mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego, nabiał, jajka, produkty jajeczne, pokarmy dla zwierząt, rośliny, nasiona, produkty rolne mogą być wwożone do Korei tylko przy spełnieniu określonych kryteriów i przejściu kwarantanny. Od 31 stycznia 2020 r. rygorystycznie przestrzegany jest zakazu wwozu żywności i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Niezgłoszenie posiadania wieprzowiny grozi karą do 10 mln KRW, w przypadku innych produktów spożywcze pochodzenia zwierzęcego może to być do 5 mln KRW. Niedozwolone jest wwożenie na terytorium Republiki Korei świeżych owoców, fasoli, orzechów, batatów (słodkich ziemniaków), ryżu. Szczegółowe zasady dostępne są na stronach internetowych lotnisk międzynarodowych lub Animal and Plant Quarantine Agency (QIA). Koty lub psy starsze niż 90 dni powinny mieć obowiązkowo wszczepione mikroczipy o określonych parametrach.

Pozostałe zasady co do produktów wwożonych na terytorium Korei można znaleźć na stronach Korea Customs Service.

Zabrania się wwożenia narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, broni chemicznej oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla ludzi, zwierząt, roślin albo stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Należy zadeklarować kwoty przekraczające 10 tys. USD. Bez zadeklarowania można wywieźć z Korei do 10 tys. USD. W przypadku wyższych sum (o ile nie były zadeklarowane przy wjeździe) należy przedstawić urzędnikowi imigracyjnemu poświadczenie z Bank of Korea, że zostały tam legalnie zadeklarowane. Zwrot podatku VAT jest możliwy po spełnieniu następujących warunków: towar został zakupiony w wyznaczonych punktach sprzedaży, sprzedawca wystawił poświadczenie dokonania zakupu, wartość towaru przekracza 50 tys. KRW, zgłoszenie służbom celnym nastąpiło w terminie do 3 miesięcy od dnia zakupu. Po przedstawieniu organom celnym faktury oraz poświadczeniu zakupu podatek VAT zwracany jest w gotówce (na lotnisku Incheon znajduje się specjalny punkt Global Refund) lub przekazywany jest na konto podane w poświadczeniu dokonania zakupu. Podatek VAT nie jest zwracany w przypadku zakupu broni, lekarstw, dzieł sztuki oraz usług.

Przydatne informacje

Przydatne numery telefonów: 119 - pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 112 - policja, 1330 - informacja turystyczna, 1345 – centrum imigracyjne (Immigration Contact Center),  120 - poradnia dla obcokrajowców zamieszkałych w Seulu (w języku angielskim), 1588-5644 - usługa telefonicznego tłumacza (m.in. język angielski) dla obcokrajowców w sytuacji awaryjnej (np. komunikacja z lekarzem w szpitalu itp.), 02-2299-1282 - biuro rzeczy znalezionych.

Telefony działające jedynie w sieci GSM nie będą funkcjonować - brak sieci GSM. Na lotnisku w Incheon w hali przylotów można wynająć koreański telefon komórkowy lub router (LG U+ Mobile Phone Rental) lub kupić kartę SIM (N Telecom lub EG SIM). Kartę SIM w EG SIM można również dostać w niektórych całodobowych sklepach usługowych w Seulu, np. GS25.

Międzynarodowy port lotniczy Incheon oddalony jest od stolicy o ok. 50 km. Szczegółowe informacje zawierające opis dostępnych środków transportu, sposobu zakupu biletów, ich ceny oraz zdjęcia znajdują się pod następującym linkiem:

http://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_2_1.jsp (język angielski)

Rodzaje transportu z lotniska Incheon do Seulu:

Pociąg ekspresowy (Express Train): Lotnisko Incheon → Seoul Station 05:20 (pierwszy pociąg) - 21:50 (ostatni pociąg), co ok. 35 minut (przejazd bezpośredni). Czas przejazdu ok. 43 min. Dodatkowe informacje dostępne są stronie przewoźnika: http://www.arex.or.kr/main.do

Metro (All Stop Train): Lotnisko Incheon → Seoul Station 05:23 (pierwszy pociąg) - 23:40 (ostatni pociąg), co 6 do 12 minut (w drodze zatrzymuje się za 12 stacjach metra). Czas przejazdu ok. 58 min. Rozkład jazdy metra znajduje się tutaj: http://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_6.jsp

Autobus (Airport Limousine): Bilety można kupić w kasach biletowych w hali przylotów (1F) przy wejściu nr 4 i 9. Kasjerzy posługują się językiem angielskim. Informacje o trasach autobusów dostępne są tutaj: https://www.airport.kr/ap_cnt/en/tpt/pblctpt/pblctpt.do Odjazd autobusów następuje ze stanowisk przy kasie biletowej. Kurs trwa ok. 80 minut.

Taksówka: Odległość z lotniska Incheon do stacji kolejowej Seoul Station to ok. 60 km. Cena przejazdu z lotniska do Seulu wynosi od ok. 55 000 KRW do ok. 75 000 KRW. Postój taksówek znajduje się przy hali przylotów (1F). Dostępne są następujące rodzaje taksówek: zwykła (regular taxi), o podniesionym standardzie (deluxe taxi), towarowa (jumbo taxi) oraz międzynarodowa (international taxi), którą obsługują kierowcy posługujący się językiem angielskim (można ją zamówić w biurze nr 23 i 46 w hali przylotów). W Korei powszechnie używana jest aplikacja KakaoTaxi. Po jej zainstalowaniu i wprowadzeniu punktu startowego i końcowego można wyszukać najbliższą taksówkę i ją zamówić.

Są także połączenia autobusowe do miast satelickich Seulu oraz większości miast Korei.

Maksymalna kwota, która na miejscu może zostać wymieniona na KRW to 20 tys. USD (lub równowartość w innej walucie). Wymagane jest okazanie paszportu.

Nie wszystkie bankomaty akceptują zagraniczne karty. Bankomaty akceptujące zagraniczne karty powinny posiadać oznakowanie ‘Global ATM’ oraz możliwość zmiany języka obsługi. Korzystając z zagranicznej karty, bankomaty pobierają prowizję o wysokości ok. 3 USD niezależnie od wysokości wypłaty.

Gotówkę można wymieć na głównym dworcu w Seulu (Seoul Station) w: Woori Bank (piętro 2, codziennie 6:00 – 22:00), KB Bank (piętro B2, codziennie 6:00 – 22:00), IBK (piętro 2, codziennie 7:00 – 22:00). Usługi Western Union w Korei (przekazy pieniężne) dostępne są w wybranych placówkach następujących banków: KG국민은행(KB Kookmin Bank), IBK 기업은행 (IBK Industrial Bank of Korea), NH 농협은행 (NH Nonghyup Bank), KEB 하나은행 (KEB Hana Bank), 대구은행(Daegu Bank). Szczegółu dostępne są tutaj: https://www.westernunion.com/KR/en/home.html

W Korei trzeba liczyć się z ograniczeniami w dostępie do produktów żywnościowych i potraw spoza tego kraju. Dotyczy to w szczególności mniejszych miast. Kuchnia koreańska ma wyraźną specyfikę (np. wiele potraw ostrych) i bywa niekiedy trudna do zaakceptowania, zwłaszcza przez dzieci. Należy o tym pamiętać, decydując się na wyjazd z opłaconymi świadczeniami na miejscu. Pokarm dla małych dzieci (np. kaszki, niektóre rodzaje mleka w proszku) mogą być trudno dostępne lub bardzo drogie.

Standardowo napięcie sieciowe wynosi 220 volt. Gniazdo elektryczne jest takiego samego typu jak w Polsce.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}