W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Seulu uprzejmie informuje, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19) rekrutacja na praktyki i wolontariat na Placówce została tymczasowo i do odwołania wstrzymana.  

 

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Ambasada RP w Seulu ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
 • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
 • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym: Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Embassy of the Republic of Poland
Samcheong-ro 20-1, Jongno-Gu
03062 Seoul, Republic of Korea

lub

seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Prosimy również o przeslanie następujących informacji do ambasady (drogą elektroniczną):

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • dane dotyczące uczelni / rok studiów,
 • obywatelstwo,
 • termin odbywania praktyk,
 • seria i in dowodu osobistego.

W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń na ten sam lub nakładający się termin praktyk, Ambasada zastrzega sobie możliwość wyboru, biorąc pod uwagę potrzeby urzędu oraz służby zagranicznej. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie.