W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

WJAZD, KWARANTANNA I SYTUACJA EPIDEMICZNA W RUMUNII

23.11.2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne.

rumunia_mapa

WJAZD i KWARANTANNA

Polska jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie. Tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii, muszą odbyć 14-dniową izolację domową/ kwarantannę.

Aktualna lista krajów uznawanych za niebezpieczne epidemicznie dostępna jest pod linkiem: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

Osoby przybywające do Rumunii z krajów z ww. listy mają obowiązek odbycia 14. dniowej izolacji domowej/kwarantanny.

Zwolnione z kwarantanny mogą być osoby przybywające do Rumunii z krajów z ww. listy, pod warunkiem że zostają na terytorium Rumunii krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie na 48 godzin przed przyjazdem do Rumunii.

Wymóg kwarantanny nie dotyczy następujących kategorii podróżnych:

 1. osób odbywających podróż tranzytową, jeżeli opuszczą Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu na terytorium kraju;
 2. kierowców zawodowych samochodów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony;
 3. kierowców zawodowych pojazdów mechanicznych do przewozu osób, które mają więcej niż 9 miejsc, łącznie z miejscem kierowcy;
 4. pracowników firm rumuńskich po powrocie do Rumunii z zagranicznych delegacji służbowych, jeżeli będą w stanie udokumentować fakt odbywania delegacji (w przypadku części delegacji służbowych władze rumuńskie mogą wymagać posiadania negatywnego testu wykonanego nie później niż 48h przed przekroczeniem granicy rumuńskiej);
 5. przedstawicieli firm zagranicznych, które mają filie lub oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rumunii, jeżeli przy wjeździe na terytorium Rumunii udowodnią związanie umowami z właściwymi podmiotami gospodarczymi w Rumunii;
 6. osób wjeżdżających do Rumunii w celu wykonywania czynności związanych z użytkowaniem, instalacją, uruchamianiem, konserwacją, serwisem sprzętu technicznego użytkowanego w dziedzinach: medycyny, nauki, gospodarki, obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego, transportu oraz osoby wykonujące działalność gospodarczą ściśle związaną z ww. dziedzinami, jeżeli potwierdzą związanie umowami ze stosownymi  podmiotami działającymi na terytorium Rumunii;
 7. pracowników transgranicznych wjeżdżający do Rumunii z Węgier, Bułgarii, Serbii, Ukrainy lub Republiki Mołdawii, którzy przy wjeździe do Rumunii udowadniają związanie umowami z właściwymi podmiotami gospodarczymi;
 8. pilotów samolotów i personelu pokładowego;
 9. maszynistów lokomotyw i personelu obsługi pociągu;
 10. marynarzy żeglugi morskiej i lądowej przemieszczjących się w celu wymiany załogi statków stacjonujących w portach rumuńskich (legitymujących się zaświadczeniem którego wzór opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, nr. 96 I z dnia 24 marca 2020 r.);
 11. członków międzynarodowych delegacji sportowych, którzy biorą udział w zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rumunii, działaczy międzynarodowych organizacji/zrzeszeń sportowych, które organizują ww. zawody, delegowanych sędziowie oraz dziennikarzy akredytowanych do danych zawodów sportowych;
 12. sportowców zawodowych, związanych ważnymi umowami z rumuńskimi klubami, wracających do Rumunii po udziale w oficjalnych międzynarodowych zawodach swoich reprezentacji; 
 13. ekip filmowych prowadzących działalność zawodową na terytorium Rumunii na podstawie umowy lub dokumentu potwierdzającego ten fakt pod warunkiem przedstawienia negatywnego testu na SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie na 48 godzin przed wjazdem do Rumunii;
 14. posłów do Parlamentu Europejskiego, parlamentarzów i pracowników instytucji międzynarodowych;
 15. dyplomatów akredytowanych w Bukareszcie, legitymujących się paszportami dyplomatycznymi oraz członków rodzin dyplomatów.

Osoby przybywające do Rumunii z krajów niebezpiecznych epidemicznie, które przechodzą 14. dniową kwarantannę, mogą opuścić kwarantannę po 10. dniach, jeżeli wykonają test na SARS-CoV-2 w 8. dniu kwarantanny, wynik będzie negatywny i nie będą mieć objawów COVID-19.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień dot. kwestii zwolnienia z kwarantanny należy skontaktować się wojewódzkim odziałem Directia de Sanatate Publica właściwym dla miejsca przekroczenia granicy. 

Osoby przybywające do Rumunii, przejeżdżające tranzytem przez kraje niebezpieczne epidemicznie lub mające międzylądowanie (bez opuszczania lotniska) w kraju niebezpiecznym epidemicznie, nie są kierowane do odbywania kwarantanny w Rumunii.

W razie wątpliwości lub potrzeby konsultacji przypadków nietypowych dot. przyjazdu lub przejazdu przez Rumunię, należy kontaktować się bezpośrednio z centrum informacyjnym Rumuńskiej Policji Granicznej: pfr@igpf.ro

 

SYTUACJA EPIDEMICZNA

W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne.

Średnia ilość zachorowań na COVID-19 w Rumunii osiągnęła 591 przypadków na 100 tys. mieszkańców; dla porównania w Polsce współczynnik ten osiągnął poziom 829 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rządu Rumunii nr 54 z 12.11.2020 r. stan alarmowy w Rumunii został przedłużony min. do 14 grudnia 2020 r.

W trakcie obowiązywanie stanu alarmowego w Rumunii wprowadzone zostały dodatkowe obostrzenia m.in.

 • obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos w zamkniętych przestrzeniach (sklepy, urzędy, środki komunikacji etc.) oraz na zewnątrz dla wszytkach osób powyżej 5 roku życia,
 • w godzinach od 23.00 do 5.00 mieszkańcy nie mogą opuszczać miejsc zamieszkania z wyjątkiem:
  • wyjść w celach zawodowych, między miejscem zamieszkania oraz miejscami w których wykonywana jest aktywność zawodowa i z powrotem,
  • wyjść w celu uzyskania pomocy medycznej, której nie można odroczyć lub wykonać na odległość, a także w celu zakupu leków;
  • wyjść z uzasadnionych powodów osobistych, takich jak opieka nad dzieckiem/ towarzyszenie dziecku, pomoc osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym albo śmierć członka rodziny;
  • podróży pomiędzy miejscowościami, kiedy osoby podróżują w celu dojazdu na lub powrotu z podróży samolotem, pociągiem, autokarem lub innymi środkami transportu, które można udowodnić za pomocą biletu lub innego potwierdzenia zakupu/odbycia podróży.
 • przyczynę opuszczenia miejsca zamieszkania w g. 23.00-5.00 należy uzasadnić przedstawiając:
  • w przypadku przemieszczania się w celach zawodowych należy okazać legitymację służbową lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub uprzednio wypełnione oświadczenie zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i miejsca wykonywania działalności zawodowej, cel podróży, datę wypełnienia i podpis;
  • w przypadku podróży w celach osobistych, należy przedstawić, uprzednio wypełnione oświadczenie zawierające  imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, cel podróży, datę wypełnienia i podpis;
 • szkoły, przedszkola i żłobki przez 30 dni nie będą prowadziły działalności w trybie stacjonarnym,
 • sklepy i punkty usługowe będą czynne w g. 05.00-21.00 z wyjątkiem punktów prowadzących działalność z dostawą lub na wynos, a także stacji benzynowych oraz aptek,
 • pracodawcy, tam gdzie jest to możliwe, powinni organizować pracę w trybie zdalnym,
 • zakazuje się organizowania spotkań z okazji świąt, rocznic, zarówno w przestrzeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu, ograniczono również ilość osób, spoza jednego gospodarstwa domowego, grupujących się w przestrzeni publicznej,
 • ograniczono możliwość wjazdu do Rumunii obywatelom krajów innych nie państwa członkowskie UE, z licznymi wyjątkami, głównie w celu zmniejszenia turystycznego ruchu osobowego.

W przypadku znaczącego wzrostu liczby chorych na COVID-19 w danej gminie/miejscowości może ona być objęta tzw. stanem kwarantanny, w trakcie którego wprowadzane są dodatkowe obostrzenia m.in. ograniczenie opuszczania miejsca zamieszkania również w g. 5.00-23.00 oraz tzw. godziny dla seniorów w sklepach.

Akty prawne wprowadzające ww. punktowe stany kwarantanny publikowane są na witrynie MSW Rumunii https://www.mai.gov.ro/utile/ w zakładce Starea de Alerta.

Władze wojewódzkie mają prawo wprowadzać dodatkowe środki ostrożności. Najczęściej jest to organiczenie działalności punktów gastronomicznych i instytucji kultury. Takie ograniczenia wprowadzono m.in. w Bukareszcie.