W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

AKTUALIZACJA wjazd, kwarantanna i sytuacja epidemiczna w Rumunii

07.12.2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne.

rumunia_mapa

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

 

Zgodnie ze stanem na 07.12.2021 r. Polska jest umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście.

 1.  Przepisy rumuńskie obowiązujące do g. 23:59 w dn. 10 grudnia 2021 r.:

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej listy czerwonej z kwarantanny zwalniane są:

 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni, minimum 14 dni po ostatnim pozytywnym teście.  
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii - przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku dzieci od 12 do 16 rż. negatywny wynik testu zwalania z kwarantanny niezależnie od długości pobytu w Rumunii.
 4. Dzieci do 12 rż.
 5. Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h.

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej listy żółtej z kwarantanny zwalniane są:

 1. Osoby posiadające zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID) o zaszczepieniu jednym z preparatów dopuszczonych przez UE – minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni minimum 14 dni po ostatnim pozytywnym teście.   
 3. Osoby posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 4. Dzieci do 12 rż.
 5. Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h

 

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej zielonej listy nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

Dodatkowo wprowadzono bezwzględny obowiązek kwarantanny w przypadku podróży obywateli krajów UE z wymienionych poniżej krajów:

 1. RPA
 2. Zimbabwe
 3. Malawi
 4. Namibia
 5. Mozambik
 6. Lesotho
 7. Eswatini
 8. Botswana

Aktualna lista krajów uznawanych za niebezpiecznie epidemicznie, wraz z przypisaniem ich do poszczególnych kategorii kolorystycznych, dostępna jest pod linkiem: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

 1. Przepisy rumuńskie obowiązujące od g. 00:00 w dn. 10 grudnia 2021 r. do g. 23:59 8 stycznia 2021 r.

Podróże z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej:

 • W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej listy czerwonej z kwarantanny zwalniane są:
 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni, minimum 14 dni po ostatnim pozytywnym teście.  
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii - przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku przedłużenia pobytu należy zgłosić ten fakt do właściwej dla miejsca pobytu wojewódzkiej Directia de Sanatate Publica i rozpocząć 14. dniową kwarantannę.  
 4. Kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności pow. 2,4 tony lub autobusów pow. 9 miejsc siedzących, wykonujący obwiązki zawodowe i legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 • W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej zielonej i żółtej listy z kwarantanny zwalniane są:
 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii - niezależnie od długości pobytu w Rumunii.

Najważniejsze kategorie podróżnych objęte wyjątkami od obowiązku kwarantanny:

 1. Dzieci do 12 rż.
 2. Dzieci w wieku 12-16 lat z negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 3. Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h.
 4. Kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności pow. 2,4 tony lub autobusów pow. 9 miejsc siedzących, wykonujący obwiązki zawodowe i legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.

Podróże z krajów trzecich, niezależnie od oznaczenia kolorystycznego listy:

W przypadku podróży do Rumunii z krajów innych niż EU, EOG i Szwajcaria z 14. dniowej kwarantanny zwalniane są:

 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu jednym z preparatów dopuszczonych przez UE – minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki oraz negatywny test PCR wykonamy w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy lub wejściem na pokład samolotu.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni oraz negatywny test PCR wykonamy w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy lub wejściem na pokład samolotu.

Osoby posiadające wyłącznie negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 48h przed przekroczeniem granicy Rumunii zostaną objęte obowiązkową 8. dniową kwarantanną.

Najważniejsze kategorie podróżnych objęte wyjątkami od obowiązku kwarantanny:

 1. Dzieci do 12 rż.
 2. Dzieci w wieku 12-16 lat z negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 48h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 3. Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h.
 4. Osoby posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 48h przed przekroczeniem granicy Rumunii - przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku przed W przypadku przedłużenia pobytu należy zgłosić ten fakt do właściwej dla miejsca pobytu wojewódzkiej Directia de Sanatate Publica i rozpocząć 14. dniową kwarantannę.  
 5. Kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności pow. 2,4 tony lub autobusów pow. 9 miejsc siedzących, wykonujący obwiązki zawodowe z negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 48h przed przekroczeniem granicy Rumunii.

Dodatkowo wprowadzono bezwzględny obowiązek kwarantanny w przypadku podróży obywateli krajów UE z wymienionych poniżej krajów:

 1. RPA
 2. Zimbabwe
 3. Malawi
 4. Namibia
 5. Mozambik
 6. Lesotho
 7. Eswatini
 8. Botswana

Aktualna lista krajów uznawanych za niebezpiecznie epidemicznie, wraz z przypisaniem ich do poszczególnych kategorii kolorystycznych, dostępna jest pod linkiem: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

W Rumunii wprowadzone zostały m.in. następujące ogólnokrajowe obostrzenia epidemiczne:

 • Wszystkie osoby pow. 5 roku życia powinny nosić medyczne maseczki ochronne zakrywające usta i nos w przestrzeniach publicznych zarówno zamkniętych jak i otwartych (przyłbice, szaliki, maski innego typu/przeznaczania  nie są dopuszczalne); 
 • Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w g. 22.00 - 5.00, z wyjątkiem:
  • Posiadaczy tzw. zielonego certyfikatu (Unijny Certyfikat COVID)  tj. osób zaszczepionych (min. 10 dni po ostatniej dawce) lub ozdrowieńców (w ciągu 180 dni od przebycia choroby);
  • wyjścia w celach zawodowych, medycznych, opieki and innymi osobami, tranzytu międzynarodowego etc.
 • Restauracje, sklepy, punkty usługowe etc. działają tylko w g. 5.00-21.00;
 • Restauracje, hotele, centra handlowe, budynki administracji publicznej etc. przyjmują wyłącznie klientów legitymujących się tzw. zielonym certyfikatem (Unijny Certyfikat COVID) potwierdzającym pełne zaszczepienie lub status ozdrowieńca, z wyjątkiem:
  • sklepów spożywczych;
  • aptek;
  • stacji benzynowych;
  • budynków sądów, administracji/ pomocy społecznej etc. przy wykazaniu przez klienta konieczności wejścia do ww. budynków i posiadaniu negatywnego wyniku testu PCR (ważny 72h) lub antygenowego (ważny 48h).

W przypadku znaczącego wzrostu liczby chorych na COVID-19 w danej gminie może ona być objęta dodatkowymi obostrzeniami.

Akty prawne wprowadzające ww. punktowe stany kwarantanny publikowane są na witrynie MSW Rumunii w zakładce Starea de Alerta, zaś informujcie o ilości zachorowań w poszczególnych województwach dostępne są tu: https://datelazi.ro/

Więcej informacji dot. epidemii koronawirusa oraz aktualne zalecenia obowiązujące w Rumunii w zakresie problematyki epidemiologicznej znajdują się na stronie Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego Rumunii.

{"register":{"columns":[]}}