W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka jakości

DOBRZE LECZYĆ – TO NASZA MISJA

Istotą działalności Samodzielnego Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie jest objęcie kompleksową i fachową opieką medyczną mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w tym w szczególności funkcjonariuszy i pracowników resortu MSWiA oraz pozostałych służb mundurowych, a także ich rodzin, uwzględniając specyfikę potrzeb zdrowotnych tych grup zawodowych i szczególną rolę, jaką pełnią w społeczeństwie.

Chcemy osiągać w województwie zachodniopomorskim pozycję przodującego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych w szerokim zakresie, a także rozwijać dostępność świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów z poza województwa zachodniopomorskiego.

Naszą ambicją jest tworzenie Zakładu udzielającego świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, w szczególności poprzez:
– zatrudnianie profesjonalnej kadry, o jak najwyższych kwalifikacjach
– zwiększanie zakresu i dostępności udzielanych świadczeń
– wdrażanie standardów akredytacyjnych CMJ
– wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt
– modernizację istniejącej infrastruktury
– uzyskiwanie jak najwyższego stopnia satysfakcji pacjentów
– promocja zdrowia i działania prewencyjne

Najwyższym dobrem w naszej organizacji jest zdrowie naszych pacjentów

Dyrekcja zapewnia, że osoby zatrudnione posiadają świadomość celów i zasad jakie w obszarze standardów jakości oraz bezpieczeństwa informacji definiuje i stawia przed nimi SP ZOZ MSWiA w Szczecinie i są zobowiązane do ich realizacji. Stanowi to gwarancję funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami standardu PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz wdrożenia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości.

{"register":{"columns":[]}}