COP24 zakończony sukcesem

COP24 w Katowicach zakończony sukcesem

Odbywający się w dniach 2-15 grudnia globalny szczyt klimatyczny zakończył się nie tylko organizacyjnym sukcesem Polski, ale również stał się wielkim krokiem w realizacji Porozumienia paryskiego poprzez przyjęcie tzw. Pakietu katowickiego. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych swoje opinie o wydarzeniu wyrazili minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister i prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz sekretarz wykonawcza UNFCCC (Konwencji Klimatycznej ONZ) Patricia Espinosa.

Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci domknięcia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia paryskiego zawartych w Pakiecie katowickim. Dokument ten zawiera zarówno szereg zasadniczych, jak też i technicznych zapisów odnoszących się do finansów, transparencji czy adaptacji.

„Przyjęty w sobotę podczas szczytu klimatycznego COP24 Pakiet katowicki tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. To bezdyskusyjny i spektakularny sukces. Świat na tym skorzysta” – powiedział minister Kowalczyk.

„Pakiet katowicki przybliża świat do skutecznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, dając przy tym możliwość wyboru własnej drogi dla poszczególnych krajów, jak należy podejść do redukcji emisji CO2” – dodał minister.

Podczas COP24 udało się osiągnąć konsensus wszystkich uczestniczących w szczycie krajów, co było niezwykle trudne. Dzięki porozumieniu, jakie przy ogromnym zaangażowaniu osiągnęły Strony, Katowice stały się po Kioto i Paryżu kolejnym kamieniem milowym na drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej.

„W Katowicach zaczyna się historia światowej polityki klimatycznej. Wspólnie wypracowaliśmy ambitne i systemowe reguły tej polityki dla całego świata. To milowy krok nie tylko na mapie porozumień klimatycznych, ale w ogóle dla budowania solidarności i współpracy międzynarodowej” – mówił wiceminister Michał Kurtyka, sprawujący stanowisko Prezydenta na COP24.

Swoje stanowisko zaprezentowała również sekretarz wykonawcza UNFCCC (Konwencji Klimatycznej ONZ) Patricia Espinosa podkreślając, że w Katowicach miał miejsce historyczny moment, kiedy wszystkie państwa powiedziały, że będą wspólnie realnie działać dla powstrzymania największego zagrożenia dla ludzkości, jakim są obecnie zmiany klimatu.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podziękował również zarówno wszystkim uczestnikom szczytu, negocjatorom i  polskiej prezydencji, jak i zaangażowanym służbom oraz władzom Katowic.

COP24 zakończony sukcesem
COP24 zakończony sukcesem
COP24 zakończony sukcesem
COP24 zakończony sukcesem
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.12.2018 13:11
Osoba publikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska
Zmodyfikowano: 17.12.2018 13:11
Osoba modyfikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska